Т І Макарова - Довідково-бібліографічний відділ кредитно-модульна система навчання інформаційний список літератури вип 10 - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ (Інформаційний список літератури) Вип. 10.

Донецьк-2013

Бібліотека університету продовжує випуск списка літератури «Кредитно-модульна система навчання», де освітлюються питання модернізації всієї системи освіти. Впровадження кредитно-модульної системи є важливим фактором для стимулювання ефективної роботи викладача і студентів, збільшення часу їх безпосереднього індивідуального спілкування в процесі навчання.

Цей список видається 2 рази на рік. Він містить інформацію про книги, збірники, статті із періодичних та інших продовжуючих видань на українській та російській мовах, які надходять до бібліотеки.

Список містить 81 назву.

Укладач;

Головний бібліограф Макарова Т.І.

Редактор:

Зав. ДБВ Кротова В.О.

1. Анищенко B.C. Университетского образования без науки быть не может / B.C. Анищенко // Вестн. высш. шк. - 2013. - №2. - C. 14-20.

[Эффективность научной работы преподавателей университета - одна из ключевых задач в решении вопроса повышения рейтинга вуза] 4 ч/з

2. Артюх C. Один із шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / C. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища шк. - 2012. -№11. - C. 44-48. 4 ч/з

3. Башнянин Г. Cоціопсихологічні аспекти контролю і діагностики інтенсивних методів навчання та перспективи їх впровадження у навчальний процес ВНЗ / Г. Башнянин, П. Мисвлоський // Вища шк. - 2012. - №11. - C. 49-63.       4 ч/з

4. Бельмаз Я.М. Інформаційні технології у професійному розвитку викладачів вищої школи у Великій Британії та CIIIA / Я.М. Бельмаз // Народна скарбниця освіти Донбасу. - 2012. - №3. - C. 37-41. 4 ч/з

5. Бойко А. Педагогічні основи впровадження інноватики в практику / А. Бойко // Педагогічні науки: зб. наук. праць. - Полтава, 2012. - Вип. 55. - C. 7-19.

У30

П528 877356

6. Борисова А.О. Мотивація студентів під час навчання іноземної мови та вплив Інтернет-ресурсів її підвищення / А.О. Борисова, В.О. Архипова, А.О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - C. 427-433.

У41

Е457 877593

7. Борисова А.О. Використання комп'ютерного тестування у викладанні іноземних мов / А.О. Борисова, А.О. Колесник, О.Ф. Бєлікова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - C. 434-438.

У41

Е457 877593

8. Брусило З.О. Формування аналітичних умінь школярів і студентів при вивченні курсу елементарної математики / З.О. Брусило // Народна скарбниця освіти

Донбасу. - 2012. - №4. - C. 55-58. 4 ч/з

9. Васильков В.М. Концептуальні положення особистісно-професійного становлення майбутнього інженерно-педагогічного працівника в умовах багаторівневої освіти / В.М. Васильков, О.І. Василькова // Народна скарбниця освіти Донбасу. - 2012. - №4. - C. 86-91. 4 ч/з

10. Введенский В.Н. Высшее профессиональное образование в условиях необратимой глобализации / В.Н. Введенский // Вестн. высш. шк. - 2013. - №2. - C.

35-38. 4 ч/з

11. Влияние глобальных рейтингов университетов на работу национальных образовательных систем / В.И. Кружалин, В.В. Аришнова, М.В. Рындина и др. // Вестн. высш. шк. - 2013. - №2. - C. 7-14. 4 ч/з

12. Волобуєва Т.Б. Кластерний підхід як партнерство науки і практики / Т.Б. Волобуєва // Народна скарбниця освіти Донбасу. - 2012. - №3. - C. 71 -77. 4 ч/з

13. Волобуєва Т.Б. Якісна освіта через здоров'язберігаючу педагогіку / Т.Б. Волобуєва // Народна скарбниця освіти Донбасу. - 2012. - №4. - С. 61-66. 4 ч/з

14. Галица И.А. Операционно проектные технологии активизации креативно-инновационного потенциала / И.А. Галица, О.В. Парубец, Е.Г. Розметова // Вестн. высш. шк. - 2013. - №2. - С. 47-50. 4 ч/з

15. Галиця О. Безмашинний програмований метод і його застосування у навчальному процесі ВНЗ / О. Галиця // Вища шк. - 2012. - №11. - С. 71-76.

[Контроль знань] 4 ч/з

16. Галиця О. Психологічні аспекти навчального процесу у вищих навчальних закладах / О. Галиця // Вища шк. - 2013. - №1. - С. 48-56. 4 ч/з

17. Гаращук О. Підвищення якості підготовки кадрів - фундаментальна місія вищої школи / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища шк. - 2013. - №2. - С. 22­36. 4 ч/з

18. Гладкий І. Розвиток та ефективне використання інформаційних ресурсів / І. Гладкий, В. Кухаренко, В. Табулович // Новий колегіум. - 2012. - №4. - С. 23-31.

4 ч/з

19. Глухов В.О. Використання інформаційних технологій у викладанні вищої математики / В.О. Глухов, М.В. Глухова // Наукова скарбниця освіти Донеччини. -2012. - №4. - С. 29-35. 4 ч/з

20. Грибан Г.П. Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах / Г.П. Грибан // Народна скарбниця освіти Донбаса. -2012. - №3. - С. 114-118. - Список л-ри: 14 назв. 4 ч/з

21. Добрянський І.А. Адаптація першокурсників у приватному ВНЗ: складові психолого-педагогічного супроводу (з досвіду роботи Кіровоградського ін-ту регіонального управління та економіки) / І.А. Добрянський, І.В. Кузнецова // Педагогіка і психологія. - 2012. - №4. - С. 17-23. - Список л-ри: 11 назв. 4 ч/з

22. Довбня О. Аналіз результатів опитування студентської молоді щодо рівня сформованості громадянської та політичної свідомості / О. Довбня // Освіта і управління. - 2012. - Т.15, №2-3. - С. 119-125. 4 ч/з

23. Економіка знань: від проекту доктрини до перших кроків реалізації / В. Реньов, Ю. Журавльов, П. Бортнічук, М. Нестеров // Новий колегіум. - 2013. - №4. -С. 32-42. 4 ч/з

24. Єсінова Н.І. Роль держави в адаптації молодих фахівців на ринку праці / Н.І. Єсінова, Н.В. Літвінова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч. 2. - С. 60-67.

[Працевлаштування молодих фахівців] У42

Е457 877593

25. Єсінова Н.І. Проблеми молодіжного ринку праці України / Н.І. Єсінова, О.М. Ніценко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч. 2. - С. 77-82.

26. Жарінова А.Г. Вплив науково-технічної та освітньої діяльності на розвиток інтелектуального капіталу / А.Г. Жарінова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - №7(134). - С. 44-47.

У9(4УКР)

Ф796 877507

27. Іванов С. Філософія і фундаменталізація університетської освіти / С. Іванов, М. Кітов // Вища шк. - 2013. - №1. - С. 20-26. 4 ч/з

28. Іванова О. Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів як один із чинників підвищення мотивації навчання / О. Іванова // Вища

шк. - 2012. - №11. - С. 77-82. 4 ч/з

29. Інноваційні парадигми, концепції, моделі сталого розвитку університету / Д. Мазаренко, Л. Тіщенко, В. Жила, І. Гришин // Новий колегіум. - 2012. - №4. - С.

3-13.

[Досвід Харківського нац. ун-ту сільського господарства] 4 ч/з

30. Кавалеров В.А. «Випереджувальний розвиток» освіти як нова педагогічна парадигма / В.А. Кавалеров // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2012. - Вип. 49. - С. 226-231.

Ю.

Г945 877349

31. Карбовська Л.О. Напрями вдосконалення державного регулювання системи вищої освіти в Україні / Л.О. Карбовська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - №3(130). - С. 134-139.

У9(4УКР)

Ф796 877503

31. Кожевников В.М. Основы педагогики преемственности / В.М. Кожевников // Народна скарбниця освіти Донбаса. - 2012. - №3. - С. 101-104. 4 ч/з

32. Козієвська О. Проблема вибору галузей навчання іноземними студентами: міжнародний розподіл / О. Козієвська // Вища шк. - 2013. - №2. - С. 60-72.       4 ч/з

33. Косенко-Бєлінська Н. Планування діяльності вищих навчальних закладів у ринкових умовах на прикладі Белойт коледжу (Вісконсин, США) / Н. Косенко-Бєлінська // Освіта і управління. - 2012. - Т.15, №2-3. - С. 140-149. 4 ч/з

34. Кофанова О.В. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності методичної системи хімічної підготовки майбутніх фахівців - екологів / О.В. Кофанова // Педагогіка і психологія. - 2012. - №4. - С. 59-69. - Список літ.: 18 назв.

4 ч/з

35. Кравець Л. Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя / Л. Кравець // Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 55. - С. 80-86.

Ч30

П528 877356

36. Кравцова Т.А. Використання інформаційних технологій у викладанні російської мови як іноземної у ВНЗ в умовах модернізації освіти / Т.А. Кравцова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - С. 484-489.

37. Кравченко А.А. Суперечності освітнього процесу в інноваціях інфосвіту: контекст творчості / А.А. Кравченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2012. - Вип. 49. - С. 250-256.

Ю.

Г945 877349

38. Кривошеєва Г.Л. Самопроектування кар'єри як засіб творчої самореалізації студентів університету / Г.Л. Кривошеєва // Народна скарбниця освіти Донбаса. -2012. - №2. - С. 117-119. 4 ч/з

39. Ксьонзенко М.А. Актуальні проблеми взаємозв'язку професійного саморозвитку та самореалізації особистості педагога / М.А. Ксьонзенко // Народна скарбниця освіти Донбаса. - 2012. - №4. - С. 96-98. 4 ч/з

40. Кудряшов І.О. Фізичне виховання як визначальний фактор динаміки працездатності студентів у навчальному році / І.О. Кудряшов, А.В. Артюгін, Н.Б. Максимова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - С. 484-489.

У42

Е457 877593

41. Левицька Н. Науково-методичне забезпечення вищої гуманітарної освіти Наддніпрянщини (друга половина Х1Х - початок ХХ століття) / Н. Левицька // Освіта і управління. - 2012. - Т. 15, №2-3. - С. 156-171. 4 ч/з

42. Левченко О.О. Абнотивність як складова комплексу професійних компетентностей викладача в процесі формування студента - гуманітарія / О.О. Левченко // Педагогіка і психологія. - 2012. - №4. - С. 23-30. 4 ч/з

43. Лякішева А.В. Психологічні та соціально-педагогічні особливості функціонування студентської групи / А.В. Лякішева // Педагогіка і психологія. -2012. - №4. - С. 69-74. 4 ч/з

44. Манько В. Модернізація вищої освіти в Україні: стан та тенденції / В. Манько // Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 55. - С. 42-47.

Ч30

П528 877356

45. Михайлова Т.В. Конкурсы как условие формирования профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавателей вузов / Т.В. Михайлова // Вестн. высш. шк. - 2013. - №2. - С. 51-53. 4 ч/з

46. Муравйова О.М. Технічне та технологічне оновлення процесу викладання іноземних мов у ВНЗ / О.М. Муравйова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - С.

456-462. У42

Е457 877593

47. Назарко О. Забезпечення сталого розвитку регіону через якісну вищу освіту / О. Назарко // Формування ринкових відносин в Україні. - К., 2012. -

№4(131). - С. 176-180. У9(4УКР)

Ф796 877504

48. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки: проект // Вища шк. - 2013. - №2. - С. 86-106. 4 ч/з

49. Овчинников Г.К. К вопросу о стратегии развития высшего образования / Г.К. Овчинников // Вестн. высш. шк. - 2013. - №2. - С. 20-24. 4 ч/з

50. Отич Д.Д. Динаміка змін змісту я-концепціі майбутніх психологів у процесі професійної підготовки / Д.Д. Отич // Педагогіка і психологія. - 2012. - №4. - С. 75-79. 4 ч/з

51. Павицька С.Ю. Системне обґрунтування освіти в умовах глобалізаційних змін / С.Ю. Павицька // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2012. - Вип. 49. - С. 159-168.

Ю.

Г945 877349

52. Петрова Л.І. Самостійні заняття студентів ХДУХТ як один із шляхів оптимізації процесу фізичного виховання / Л.І. Петрова, М.О. Левченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - С. 444-450.

У42

Е457 877593

53. Петрук В. Динаміка розвитку дистанційної освіти в межах її соціально-філософського значення / В. Петрук // Освіта і управління. - 2012. - Т.15, №2-3. - С. 14-19.

54. Погребняк В. Політкультурний тренінг у системі підготовки фахівців / В. Погребняк // Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 55. - С. 63-70.

Ч30

П528 877359

55. Поляков С. Підвищення ефективності проведення практичних занять з технічних дисциплін шляхом використання методів проблемного навчання / С. Поляков, Г. Зміївський // Новий колегіум. - 2012. - №4. - С. 66-72. 4 ч/з

56. Попкова К.В. Формування кадрового потенціалу підприємств ресторанного та готельного секторів в Україні як основи їх модернізації / К.В. Попкова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - С. 343-349.

У42

Е457 877593

57. Приходченко К.І. Організація позаудиторного навчально-виховного процесу в освітньому закладі / К.І. Приходченко // Народна скарбниця освіти Донбаса. - 2012. - №3. - С. 78-83. 4 ч/з

58. Пустовар Л.О. Организация самостоятельной работы студентов по иностранному языку в условиях компьютерной поддержки / Л.О. Пустовар // Народна скарбниця освіти Донбаса. - 2012. - №4. - С. 35-38. 4 ч/з

59. Пустинникова І.М. Критерії оцінювання олімпіадних завдань / І.М. Пустинникова, Ю.О. Кучер, А.В. Ставська // Народна скарбниця освіти Донбаса. -2012. - №4. - С. 51-55. 4 ч/з

60. Русинка І. Психотехнологія управління конфліктами / І. Русинка // Вища шк. - 2013. - №1. - С. 72-83.

[Розглядається японська модель комунікації] 4 ч/з

61. Саватєєва Л.В. Сучасні комп'ютерні технології навчання у сфері іноземних мов / Л.В. Саватєєва, О.М. Тріщо, М.В. Кондратенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - С. 467-472.

У42

Е457 877593

62. Савченко О.П. Розвиток вищої освіти у зарубіжних країнах: концептуальні засади / О.П. Савченко // Народна скарбниця освіти Донбаса. - 2012. - №3. - С. 110­113. 4 ч/з

63. Самсонова О.О. Управління науково-дослідною діяльністю студентів університету як предмет теоретичного аналізу й узагальнення / О.О. Самсонова // Народна скарбниця освіти Донбаса. - 2012. - №3. - С. 83-86.

64. Сипченко В. Формування лідерських якостей у фаховій підготовці педагога / В. Сипченко // Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 55. - С. 48.

Ч30

П528 877356

65. Скляревская В.А. Как повысить эффективность деятельности вузов / В.А. Скляревская // Вестн. высш. шк. - 2013. - №2. - С. 24-29. 4 ч/з

66. Солошич І.О. Модель організації науково-дослідної діяльності студентів у процесі фахової підготовки / І.О. Солошич // Народна скарбниця освіти Донбаса.-2012. - №2. - С. 105-109. 4 ч/з

67. Солянкина Н.Л. Рейтинговая система оценивания индивидуального прогресса слушателей курсов повышения квалификации в условиях дистанционного обучения / / Н.Л. Солянкина // Вестн. высш. шк. - 2013. - №2. - С. 43-46. 4 ч/з

68. Сорокіна Г. Дослідження передумов розвитку функціонально компетентної особистості у вищій школі / Г. Сорокіна // Вища шк. - 2013. - №1. - С. 57-71.    4 ч/з

69. Структурно-порівняльний аналіз змісту стандартів з управління якістю у сфері освіти в Україні і США / Н. Рідей, С. Паламарчук, Д. Шофолов, А. Ільчик // Освіта і управління. - 2012. - Т. 15, №2-3. - С. 20-29. 4 ч/з

70. Сухарніков Ю. Суть поняття Learning outcomes у вищій освіті України / Ю. Сухарніков // Вища шк. - 2012. - №11. - С. 7-21. 4 ч/з

71. Товканець Г.В. Університетська освіта: навч.-метод. посібник / Г.В. Товканець. - К.: Кондор, 2012. - 184 с.

Ч48я73

Т502 877375

72. Удовенко І.В. Мультимедійне забезпечення практичного заняття з іноземної мови як комплекс засобів активізації студентів / І.В. Удовенко, М.І. Крупей, Л.А. Подворна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Х., 2012. - Вип. 1(15), ч.2. - С. 421-426.

73. Фатхутдінова О.В. Інтеграція освітянських структур з метою вдосконалення правової освіти / О.В. Фатхутдінова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2012. -

Вип. 49. - С. 57-62. Ю.

Г945 877349

74. Фещенко Н.М. Проблеми фінансового забезпечення розвитку освіти в Україні / Н.М. Фещенко // Держава та регіони. - 2012. - №3(66). - С. 115-122. -(Сер.: Економіка та підприємництво). 4 ч/з

75. Хоменко П.В. Інтедифія в системі модернізації природничо-наукової освіти фахівця фізичної культури / П.В. Хоменко // Народна скарбниця освіти

Донбаса. - 2012. - №2. - С. 35-39. 4 ч/з

76. Цина А. Визначення основних принципів соціальної відповідальності з охорони праці [в галузі освіти] / А. Цина // Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 55. - С.

20-26.

Ч30

П528 877356

77. Черкашенко В.О. Філософські засади реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні (на прикладі Донецького регіону) / В.О. Черкашенко // Народна скарбниця освіти Донбаса. - 2012. - №4. - С. 73-81. 4 ч/з

78. Чернігівська Н. Проблема готовності майбутніх учителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: визначення критеріїв, показників та рівнів / Н. Чернігівська // Вища шк. - 2012. - №11. - С. 64.

[Встановлено відповідність рівнів, європейський шкалі трансферу кредитів]

4 ч/з

79. Чернишов Д.О. Регіональний виховний простір: діагностика соціально-педагогічних можливостей / Д.О. Чернишов // Народна скарбниця освіти Донбаса. -2012. - №4. - С. 69-72. 4 ч/з

80. Чернишов О.І. Система післядипломної підготовки педагога: модель ХХ1 століття / О.І. Чернишов // Народна скарбниця освіти Донбаса. - 2012. - №3. - С. 67­70. 4 ч/з

81. Штутман П.Л. Оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на конкурентоспроможність підприємств промисловості в контексті модернізації економіки/ П.Л. Штутман // Формування ринкових відносин в Україні. - К., 2012. -№5/1. - С. 197-201.

У9(4УКР)

Ф769 877750

Страницы:
1 


Похожие статьи

Т І Макарова - Довідково-бібліографічний відділ кредитно-модульна система навчання інформаційний список літератури вип 10

Т І Макарова - Кредитно-модульна система навчання

Т І Макарова - Кредитно-модульна система навчання інформаційний список літератури вип 7

Т І Макарова - Кредитно-модульна система навчання інформаційний список літератури вип 8

Т І Макарова - На допомогу куратору студентської молоді