С С Костишин - До 80-ї річниці від дня народженняматеріали до бібліографії - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Наукова бібліотека

СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ КОСТИШИН

До 80-ї річниці від дня народження

Матеріали до бібліографії

Чернівці 2012

УДК 577.1(477)(092)(01) ББК 28д(4УКР)Костишин.я1 К 723

Укладачі:

Махмутова М. І., Ткач В. І., Червінська К. Г. Редактор: Н.М. Загородна

Степан Степанович Костишин: до 80-ї річниці від дня народження : матеріали до бібліографії / уклад. : М. І. Махмутова, В. І. Ткач, К. Г. Червінська. - Чернівці, 2012. - 30 с.

Бібліографічний список літератури містить наукові праці та літературу про життя і діяльність С. С. Костишина, українського ученого-біохіміка, доктора біологічних наук, професора, академіка АН України з 1995 р., ректора Чернівецького національного університету з 1987 по 2001 р. Рекомендовано науковцям, студентам, всім, хто цікавиться науковим доробком вченого.

ВІД УКЛАДАЧІВ

Матеріали до бібліографії „Степан Степанович Костишин: до 80-ї річниці від дня народження" містить відомості про життєвий шлях і творчу діяльність відомого українського ученого-біохіміка, доктора біологічних наук, професора, академіка АН України (з 1995 р.), ректора Чернівецького національного університету (1987 - 2001 рр.) Степана Степановича Костишина.

Видання складається з двох розділів, а саме: „Праці Степана Степановича Костишина", „Література про життя та діяльність Степана Степановича Костишина".

Матеріали, що вміщено в першому розділі „Праці Степана Степановича Костишина" розташовано за роками публікацій. В межах кожного року видання згруповано за алфавітом. У бібліографічних описах С.С. Костишин як автор не вказується.

Матеріали другого розділу „Література про життя та діяльність Степана Степановича Костишина" розташовано за роками публікацій статей про присвоєння нагород С.С. Костишину, далі матеріал подано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Бібліографічні описи мають наскрізну нумерацію. Для зручності користування посібником додається „Іменний покажчик", до якого увійшли всі прізвища, зафіксовані в основному тексті. Номери бібліографічних записів робіт, присвячених окремим персоналіям, взяті в дужки.

Адресовано науковцям, студентам та всім, хто цікавиться науковим доробком вченого.

РОЗДІЛ 1. ПРАЦІ СТЕПАНА СТЕПАНОВИЧА КОСТИШИНА

1963

1. Гибрид Буковинской 3 и его родительские формы / Г. Х. Молотковский, С. С. Костышин // Кукуруза. - 1963. - № 9. -

С. 40-41.

2. О роли побега и корня в развитии гибрида кукурузы Буковинской 3 и его родительских форм на разных фотопериодах / Г. Х. Молотковский, С. С. Костышин // Материалы ХІХ науч. сессии за 1962 год [ЧГУ]. Секция биол. наук : тез. докл. - Черновцы, 1963. - С. 89-91.

3. Рост и развитие гибрида кукурузы Буковинской 3 и его родительских форм на разных фотопериодах / Г. Х. Молотковский, С. С. Костышин // Материалы ХІХ науч. сессии за 1962 год [ЧГУ]. Секция биол. наук : тез. докл. - Черновцы, 1963. - С. 87-89.

1964

4. Активность катализы, пероксидазы и полифенолоксидазы в листьях и корнях гетерозисных гибридов кукурузы Буковинский 1,2,3 и их компонентов / С. С. Костышин // Тезисы докладов ХХ науч. сессии [ЧГУ]. Секция биол. наук. - Черновцы, 1964. - С. 153-155.

5. Влияние декапитации пестичных нитей и пудрения их метиленовой синью на рост и развитие гибрида кукурузы Буковинской 3 / Г. Х. Молотковский, С. С. Костышин // Тезисы докладов ХХ науч. сессии [ЧГУ]. Секция биол. наук. - Черновцы, 1964. - С. 140-142.

6. Вплив різних фотоперіодів на динаміку утворення зелених і жовтих пігментів у рослинах кукурудзи гібрида Буковинський 3 і його батьківських форм / Г. Х. Молотковський, С. С. Костишин // Друга укр. респ. наук. конф. з фізіології та біохімії рослин : тез. доп. - К. : Наук. думка, 1964. - С. 261-263.

7. О роли побега и корня в развитии кукурузы на разных фотопериодах / Г. Х. Молотковский, С. С. Костышин // Вестник с/х науки. - 1964. -№ 9. - С. 16-21. - Библиогр.: 7 назв.

8. Полярность и гетерозис гибридов кукурузы Буковинской 1,2,3 / Г. Х. Молотковский, С. С. Костышин // Тезисы докладов ХХ науч. сессии [ЧГУ]. Секция биол. наук. - Черновцы, 1964. - С. 128-130.

1965

9. Влияние разных фотопериодов на содержание белка, сахаров и сухого вещества в листьях и корнях гибрида кукурузы Буковинский 3 и его родительских форм / С. С. Костышин, Г. Х. Молотковский // Науч. доклады высшей школы. Биол. науки. - 1965. - № 3. - С. 145-148.

10. К биохимической характеристике семян гибридов кукурузы Буковинский 1,2,3 и их компонентов / С. С. Костышин, Г. Х. Молотковский // Тезисы докладов ХХІ науч. сессии [ЧГУ]. Секция биол. наук. - Черновцы, 1965. - С. 190-193.

11. Некоторые морфофизиологические особенности семян гибридов кукурузы Буковинский 1, 2, 3 и их родительских форм / С. С. Костышин, Г. Х. Молотковский // Тезисы докладов ХХІ науч. сессии [ЧГУ]. Секция биол. наук. - Черновцы, 1965. - С. 179-183.

12. Цілісність і полярність гетерозисних гібридів кукурудзи Буковинський 1, 2, 3 / Г. Х. Молотковський, С. С. Костишин // Матеріали ІІІ з'їзду Укр. ботан. т-ва. - К. : Наук. думка, 1965. - С. 192-194.

13. Цілісність та полярність гетерозисних гібридів кукурудзи (Zea mays L.) Буковинський 1, 2, 3 / Г. Х. Молотковський, С. С. Костишин // Укр. ботан. журн. - 1965. - Т. 22, № 3. - С. 11-18. - Бібліогр. : с. 17.

1966

14. Некоторые морфофизиологические особенности гетерозисных гибридов   кукурузы   Буковинский-1,-2,-3   и   их   компонентов /

С. С. Костышин // Тезисы докладов ХХІІ науч. сессии (Чернов. ун-т). Секция биол. наук. - Черновцы, 1966. - С. 39-41.

15. Гетерозисная мощность буковинских гибридов [кукурузы] и некоторые признаки их родительских форм / Г. Х. Молотковский,

С. С. Костышин // Кукуруза. - 1966. - № 6. - С. 24.

1968

16. Деякі морфофізіологічні особливості гетерозисних гібридів кукурудзи Буковинський 1, 2, 3 та їх компонентів / С. С. Костишин // Досягнення ботанічної науки на Україні 1965-1966 р.р. - К., 1968. - С. 79.

1969

17. Особливості прояву гетерозису у буковинських гібридів кукурудзи / С. С. Костишин // Розквіт економіки і культури Радянської Буковини : матеріали конференції. - Львів, 1969. - С. 258-259.

1970

18. Визначення біопотенціалів проростків гібрида кукурудзи Буковинський-3 і його компонентів / С. С. Костишин, Б. П. Томюк // Матеріали ювілейної конференції молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. - Чернівці, 1970. - С. 303-304.

19.Вплив деяких макро- і мікроелементів на утворення пігментів в листках кукурудзи / С. С. Костишин, Б. П. Томюк, М. С. Грижук // Матеріали ювілейної конференції молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. - Чернівці, 1970. - С. 290-291.

1971

20. Аминокислотный состав семян и проростков некоторых гетерозисных гибридов кукурузы и их компонентов / С. С. Костышин, Г. Х. Молотковский, О. К. Диаковский // Генетика и селекция на Украине. - К., 1971. - Ч. 1. - С. 140-141.

21. О фракционном составе белков некоторых гетерозисных гибридов кукурузы и их исходных родительских форм / С. С. Костышин,

Г. Х. Молотковский, В. Т. Бабурина // Генетика и селекция на Украине. - К., 1971. - Ч. 1. - С. 110-111.

1972

22. Процесс стратификации и электрическое сопротивление семян / С. С. Костышин, Б. К. Термена // Электронная обработка материалов. -1972. - № 2. - С. 81-83. - Библиогр.: 10 назв.

1974

23. Гетерозис в аспекті цілісності і полярності розвитку рослин / С. С. Костишин // Питання сучасного природознавства : зб. матер. до 100-річчя ЧДУ. - Л., 1974. - С. 143-147. - Бібліогр.: 28 назв.

1975

24. Электрофоретическая и биохимическая характеристика зерна гетерозисных гибридов кукурузы и форм пшеницы / С. С. Костышин, И. И. Мойса, О. К. Диаковская // Физиология и биохимия растений. -К. : Наук. думка, 1975. - С. 69-70.

1976

25. Биологическая ценность суммарного белка пшеницы / И. И. Мойса, C. C. Костышин // Третий съезд генетиков и селекционеров Украины : тезисы докладов. - К. : Наук. думка, 1976. - Ч. 2. - С. 88-89.

26. Исследование белковых фракций семян гетерозисных гибридов кукурузы / С. С. Костышин, О. К. Диаковская // Физиология и биохимия культ. растений. - 1976. - Т. 8, вып. 1. - С. 57-62. -Библиогр.: 10 назв.

27. Морфологическая характеристика генома некоторых гетерозисних гибридов кукурузы и их исходных компонентов / С. С. Костышин, Г. Х. Молотковский, А. И. Рычкова // Третий съезд генетиков и селекционеров Украины : тезисы докладов. - К. : Наук. думка, 1976. -Ч. 1. - С. 66.

28. О зависимости между содержанием щелочерастворимой фракции клейковины зерна пшеницы и ее технологическими свойствами / С. С. Костышин, И. И. Мойса // Третий съезд генетиков и селекционеров Украины : тезисы докладов. - К. : Наук. думка, 1976. -Ч. 1. - С. 29-30.

1977

29. Биофизические исследования некоторых гибридов кукурузы (F1-F3) на различных фазах развития / В. П. Томюк, С. С. Костышин // Молекулярная и прикладная биофизика сельскохозяйственных растений и применение новейших физико-технических методов в сельском хозяйстве. - Кишинев, 1977. - С. 104.

1979

30. Влияние производных хинолина на рост и некоторые физиолого-биохимические показатели сельскохозяйственных и древесных растений / С. С. Костышин, М. Я. Солдатова, И. И. Мойса и др. // Актуальные вопросы современной ботаники. - К., 1979. - Вып. 4. -

С. 94-96.

1980

31. Биофизические исследования гетерозиса в аспекте целостности и полярности развития растений / С. С. Костышин, Б. П. Томюк. -Черновцы, 1980. - 14 с. : илл. - Библиогр.: 12 назв.

32. Исследование содержания ДНК в зависимости от параметров хромосом в проростках кукурузы / С. С. Костышин, А. И. Рычкова, А. Г. Должицкая. - Черновцы, 1980. - 8 с. - Библиогр.: 11 назв. - (Деп. 18 нояб. 1980 г. № 4847-80 Деп.)

33. Исследование содержания и физико-химических свойств нуклеиновых кислот в связи с гетерозисом у растений / С. С. Костышин, А. Г. Должицкая, И. И. Мойса, А. И. Рычкова. - Черновцы : Чернов. ун­т, 1980. - 15 с. : илл. - Библиогр. : 15 назв. - (Деп. 12 мая 1980 г.1819-80 Деп.)

1981

34. Исследование содержания нуклеиновых кислот в митохондриях проростков кукурузы в связи с гетерозисом / С. С. Костышин, А. Г. Должицкая, И. И. Мойса, А. Л. Зозуля // Нуклеиновые кислоты и хроматин растений. - К., 1981. - С. 80-82. - Библиогр.: 6 назв.

35. Проявление технологических свойств клейковины пшеницы в зависимости от содержания щелочерастворимой фракции / И. И. Мойса, С. С. Костышин // Вопросы физиологии пшеницы. -Кишинев, 1981. - С. 83-84.

36. Содержание нуклеиновых кислот в проростках гетерозисных гибридов кукурузы и их исходных формах / А. Г. Должицкая, С. С. Костышин, И. И. Мойса, А. Л. Зозуля // Нуклеиновые кислоты и хроматин растений. - К., 1981. - С. 73-75. - Библиогр.: 7 назв.

37. Содержание РНК и ДНК в хлоропластах гетерозисных гибридов кукурузы и их исходных форм / А. И. Рычкова, С. С. Костышин, Л. К. Кривошея, И. И. Мойса // Нуклеиновые кислоты и хроматин растений. - К., 1981. - С. 118-121. - Библиогр.: 7 назв.

1982

38.Взаимодействие генома и пластома и явление хлоропластного гетерозиса у кукурузы / С. С. Костышин, Ю. Г. Масикевич). -Черновцы : Чернов. ун-т, 1982. - 9 с. - Библиогр.: 15 назв. - Рукопись деп. в ВИНИТИ 15 окт. 1982, № 5174-82 Деп.

39.Виділення нативної ДНК з проростків кукурудзи та її властивості / С. С. Костишин, М. М. Марченко // Вісник сільськогосподарської науки. - 1982. - № 3. - С. 70-72. - Библиогр.: 5 назв.

40. Исследования молекулярных основ явления гетерозиса у кукурузы / С. С. Костышин, Ю. Г. Масикевич. - Черновцы: Чернов. ун-т, 1982. ­

12 с. - Библиогр.: 20 назв. - Рукопись деп. в ВИНИТИ 15 окт. 1982, № 5173-82.

41. К характеристике структуры ДНК органелл гетерозисного гибрида кукурузы слава / Ю. Г. Масикевич, С. С. Костышин // 7-й съезд Украинского ботанического общества: тез. докл. - К. : Наук. думка, 1982. - С. 476-477.

42.0 возможности комплементации пластомов в процессе гибридизации растений / С. С. Костышин, Ю. Г. Масикевич. - Черновцы: Чернов. ун­т, 1982. - 20 с. - Деп. 1 февр. 1982, № 460-82 Деп.

43. 0 роли цитоплазмы в проявлении гетерозиса у гибридных форм кукурузы / С. С. Костышин, Н. В. Величко, Б. П. Томюк // 7-й съезд украинского ботанического общества : тез. докл. - К. : Наук. думка, 1982. - С. 90-91.

44. Различная интенсивность биосинтеза белка у гетерозисних гибридов кукурузы / С. С. Костышин, М. М. Баран, Л. Т. Оплачко // Физиология и биохимия и биохимия культур. растений. - 1982. - Т. 14, № 2. -С. 123-126. - Библиогр.: 13 назв.

1983

45. Интенсивность дыхания митохондрий проростков гетерозисных гибридов кукурузы / С. С. Костышин, Н. Л. Кондрацкая, П. Л. Наумчук, Н. М. Гаврилюк). - Черновцы, 1983. - 9 с. - Библиогр.: 16 назв. - (Деп. 02.06.83, № 411Ук-Д83).

46. Наследование изоферментного спектра некоторых оксидо-редуктаз при гетерозисе у кукурузы / С. С. Костышин, Н. В. Баканова, Р. А. Волков, Г. П. Славетная. - Черновцы, 1983. - 17 с. - Библиогр.: 27 назв. - Рукопись деп. 9 февр. 1983, №741-83.

47. Рекомендации к изучению курса „Молекулярная биология" (для студ. биол. ф-та всех форм обучения) / С. С. Костышин, М. М. Марченко. -Черновцы : ЧГУ, 1983. - 70 с.

1984

48. Особенности структуры генома в связи с гетерозисом у кукурузы / С. С. Костышин, Ю. Г. Масикевич // Цитология и генетика. - 1984. -№ 1. - С. 25-31.

1985

49. Изучение функциональной активности 70 S и 80 S рибосом в связи с гетерозисом у растений (кукурузы) / Л. Т. Оплачко, Ю. Г. Масикевич, С. С. Костышин и др. // Физиология и биохимия культ. растений. -1985. - № 1. - С. 85-88.

50. Прогнозирование гетерозиса кукурузы по морфофизиологическим признакам : метод. рекомендации / Чернов. с./х. опыт. станция Чернов. гос. ун-та ; разраб. С. С. Костышин, А. Н. Черномыз. - Черновцы, 1985.

- Т. 3. - 20 с.

1986

51. Биохимические механизмы регуляции генетической активности при гибридизации растений / М. М. Марченко, С. С. Костышин, Л. Т. Оплачко и др. // 5 Всесоюзный биохимический съезд : тез. сообщ.

- М., 1986. - Т. 3. - С. 382-383.

52. Биохимические подходы к выяснению природы гетерозиса кукурузы / С. С. Костышин, М. М. Марченко, А. Г. Должицкая и др. // 5-й Всесоюзный биохимический съезд : тез. сообщ. - М., 1986. - Т. 3. -

С. 208-209.

1987

53. Активность амоноацил-тРНК-синтетаз гибридных и ининбредных форм кукурузы / С. С. Костышин, М. М. Марченко, Н. Ф. Григорьева // Сельскохозяйственная биология. - 1987. - № 8. - С. 19-21.

54. Биологическая активность тРНК при гибридизации растений (кукурузы)   /   С. С. Костышин,   Н. Ф. Григорьева,   М. М. Марченко

// Доклады АН УССР. - Сер. Б : Геол., хим. и биол. науки. - 1987. -

№ 4. - С. 70-72.

55. Новые подходы к изучению природы гетерозиса / С. С. Костышин, М. М. Марченко, Л. Т. Оплачко и др. // Молекулярная генетика и биофизика : респ. межвед. науч. сб. - К., 1987. - Вып. 12. - С. 95-103.

56. Способ получения питательной среды для выращивания дрожжей : А. с. 1514765 СССР МКИ4С 12 №1/18 / С. С. Костышин и др. ; Чернов. ун-т №4256237/31-13 ; Заявл. 02.06.87 ; Опубл. 15.10.89, Бюл. №38.

57. Электрофоретические и имуннобиологические исследования белков при гибридизации кукурузы / С. С. Костышин, О. А. Кващук, Т. И. Беляева, Г. П. Копыльчук // 5-й съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова (Москва, 24-28 ноября 1987 г.) : тез. докл. - М., 1987. - Т. 4, ч. 4. - С. 24-25.

58. Электрофоретические и имуннобиологические исследования белков при гибридизации растений / М. М. Марченко, С. С. Костышин, Л. Т. Оплачко // Молекулярная генетика и биофизика : респ. межвед. науч. сб. - К., 1987. - Вып. 12. - С. 84-91.

1988

59. Исследование синтеза РНК в условиях in vitro и in vivo в связи с гетерозисом кукурузы / М. М. Марченко, С. С. Костышин, Л. Н. Хлус, А. Г. Должицкая // Физиология и биохимия культ. растений. - 1988. -Т. 20, № 2. - С. 171-175.

60. Синтез РНК и белка в ранний период проростания зародышей кукурузы в связи с гетерозисом / С. С. Костышин, Л. Н. Хлус, Л. Т. Оплачко, М. М. Марченко // Сельскохозяйственная биология. -1988. - № 1. - С. 35-38.

1989

61. Изменения генов рибосомных РНК при видообразовании у пасленовых     /     Р. А. Волков,     Н. В. Борисюк,     С. С. Костышин,

Г. П. Мирошниченко // Биологические науки. - 1989. - № 10. - С. 92­100.

1990

62. Вплив Си та Ni на інтенсивність синтезу РНК у проростках кукурудзи / Л. С. Язловицька, М. С. Рогозинський, С. С. Костишин // Укр. биохим. журн. - 1990. - Т. 71, № 1. - С. 56-60.

1991

63. Влияние ПАВ на ферментативный гидролиз соевого шрота / С. С. Костышин, Ф. С. Мошкович, О. Прокопчук // Достижения биотехнологии - агропромышленному комплексу : тез. докл. Всес. конф. (14-18 окт. 1991, Черновцы). - Черновцы, 1991. - Т. 1. - С. 128.

64. Дивергенция повторяющихся полинуклидных последовательностей в подсемействе сливовых / И. И. Панчук, С. С. Костишин, Р. А. Волков / Черновицкий ун-т. - Черновцы, 1991. -16 с. - 17 назв. - Рукопись деп. в УкрНИНТИ 04. 09. 91, №1259-Ук91.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

С С Костишин - До 80-ї річниці від дня народженняматеріали до бібліографії