архітектор і політик - Сергій тимошенко - страница 2

Страницы:
1  2 

9Третья очередная выставка украинского архитектурно-художественного отдела Харьковского литературно-художественного кружка// Украинская жизнь. -М., 1915.-№2.-С.81-84.

10ЧепеликВ. 1 оселя, іхрам, і фортеця//Родослав. - К., 1992. - №23-24. -С.12.

пНа Украине и вне ее. В Шевченковском комитете // Украинская жизнь. - М., 1913. - №3. - С.76; Украинский худож.-архитектурнъШ отдел харьковского лих-худ. кружка//Там же. - №4.-С85; Чикаченко Євген. Щоденник (1907-1917). У 2-х т.: Документально-художнє видання. -К., 2004. - Т. 1. - С.253.

^Собрание шевченковского объединенного комитета//Украинская жизнь. - М., 1913. -№3. - С.81.

13Дорошенко Дмитро. Історія України, 1917-1923. В 2-х т.: Документально-наукове видання / Упоряд. К.Ю.Галушко. Т. I. Доба Центральної Ради. - К., 2002. - С.66, 69; Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва): науково-документальне видання / Вст. стаття: В. Сідак. - К., 2003. - С.70-71,78.

и3емське діло. - X., 1918. - 28 листопада. - С.2; Професор Сергій Тимошенко // Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. 1922-1935. - С.66.

I            s Чикаченко Євген. Щоденник (1907-1917). У 2-хт.: Документально-художнє видання. - К., 2004. - Т2. - С209. ,йЦДАВО Уіфаїни. - Ф.3795. - Оп.1. - Спр.581. - Арк.41.

II          Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. -К., 2003. -С.312.

пВерстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення; хронологічний довідник. -К., 1995.- С.303,310-311; Сідак Д, Осташко Т., Вропсъка Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника. - К., 2004. - С.338.

"Професор Сергій Тимошенко // Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. 1922-1935. - С.66.

20 Чикаченко Євген. Щоденник 1919-1920 / За ред. В.Верстюка та М.Антоновича. - К.-Нью-Йорк, 2005. - С.513-514; Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. - С.420,424.

Литвин Є. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана. - К., 2001. - С.411.

"Професор Сергій Тимошенко //Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. 1922-1935. - С66.

^Власенко В.М. До біографії С.П.Тимошенка // Сумська старовина. - 2001. - №VI11-1X. - С. 102.

24ЦДАВО України. - Ф.3795. - On. 1. - Спр.581. - Арк.2; Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміїрації між двома війнами. - Ч. 1. - Прага, 1942. - С.308.

"ЦДАВО України.- Ф.3795.-Оп.1.-Спр.581.-Арк.6; ТимошенкоС. Воспоминания. - К., 1993.-С203.

2е,Козіовський О. Творці національної політехніки //Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. Подєбради, 1922-1935 і Український Технічно-Господарський Інститут. Подєбради-Регенсбург-Мюнхен, 1932-1972.-Нью-Йорк, 1972.-С.84.

"ЦДАВО України, - Ф.3795. - On. 1. - Спр.581. - Арк.1.

^"Професор Сергій Тимошенко// Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. 1922-1935.-С.66-67.

^Прохода В. Лісовий відділ Агрономічно-лісового факультету УГА // Українська Господарська Академія в Ч.С.Р, Подєбради, 1922-1935 і Український Технічно-Господарський Інститут. Подєбради -Регенсбург-Мюнхен, 1932-1972.-С.53.

гаНаріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома війнами. -ЧЛ.-Прага, 1942.-С.190.

"Професор Сергій Тимошенко//Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. 1922-1935. -С.68.

п1ваніс В. Стежками життя (Спогади). - Kh.V. На чужині. - Новий Ульм, 1962. - С.40.

"ІШАВО України. - Ф.4376. - On. 1. - Спр.2. - Арк. 129зв.

г* Поліщук В. Храм будували усім миром // Волинь: незалежна громадсько-політична газета. Електронне видання: http://volyn.com.ua/?mb^5&article=3&arch=207.

"Професор Сергій Тимошенко //Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. 1922-1935. - С.67-68. "Український науковий з'їзду Празі. - Прага, 1934. - С.76.

31Brzoza Cz. Ukramska reprezentacja parlamentama w II Rzeczypospolitej // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze. Краківські українознавчі зошити. - T.I-II. -1992-1993. - Krakow, 1993. - S. 165; Власенко В.M. До біографи С.П.Тимошенка. - С.96-103.

"Професор Сергій Тимошенко// Українська Господарська Академія в Ч.С.Р. 1922-1935. - С.68.

уч1ваніс В. Стежками життя (Спогади). - Kh.V. На чужині. - С.272.

Отримано 14.11.2006.


 

There are investigated Serhiy Tymoshenko's lifeline, social and political, scientific and pedagogic activity in the first half of the XX cent., which hasn't been viewed in historiography yet. As an engineer, architect, professor, Minister of Communications of Ukrainian People Republic during the Directoria period he made a great contribution to the fight for independence of Ukraine.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

архітектор і політик - Сергій тимошенко