В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

Ковешніков В.Г., Сікора В.З., Пикалюк B.C., Устянський О.О., Ільїн В.Ю., Бумейстер В.І., Погорєлов М.В., Ткач Г.Ф., Сулім Л.Г., Болотна І.В., Сікора В.В.

ІІ СЕМЕСТР

СПЛАНХНОЛОГІЯ. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЯ 2

Спланхнологія. Серцево-судинна система

Тема


 

 

2


а

І І таї 5

р на а

 

Індивідуальна робота
2

2

Підготовка огляду наукової літератури або проведення досліджень з будь-якої теми чи препарування

Змістовий модуль 11. Венозна система

29.Загальна анатомія венозних судин

30.Венозні судини голови, шиї та грудної порожнини

31.Вени черевної порожнини та порожнини малого таза

32.Вени верхніх і нижніх кінцівок

Змістовий модуль 12. Анатомія лімфатичної та імунної систем

33.  Анатомія лімфатичних стовбурів і протоків 4

34.  Практичні навички з анатомії венозної, лімфатичної
та імунної систем -

35.  Загальна анатомія центральних і периферійних ор-
ганів імунної системи

36.  Анатомія органів імунної системи -

6 2

4

1 8

Підсумковий контроль засвоєння модуля 2 "Спланхно­логія. Серцево-судинна система" -

Усього годин - 195 24 Кредитів ECTS - 3,0

4

86

10

85

Аудиторна робота - 68 % СРС - 32 %

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ1 2 3 4 5 6

7

8 9

10 11 12


Тема лекції

Вступ до спланхнології Загальна анатомія травної системи Загальна анатомія дихальної системи Загальна анатомія сечової системи Загальна анатомія жіночої статевої системи Загальна анатомія чоловічої статевої системи Загальна анатомія ендокринної системи Анатомія серця

Загальна анатомія артеріальної системи Загальна анатомія венозної системи Загальна анатомія лімфатичної системи Анатомія імунної системи


Кількість годин

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Разом


24ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема практичного заняття

Кількість годин

Кількість балів

1

Анатомія ротової порожнини та її похідних: язик, піднебіння

2

2

2

Анатомія зубів і слинних залоз

2

2

3

Анатомія глотки та стравоходу

2

2

4

Ділянки передньої черевної стінки. Анатомія шлунка

2

2

5

Анатомія тонкої і товстої кишки

2

2

6

Анатомія печінки та підшлункової залози

2

2

7

Анатомія очеревини. Верхній поверх порожнини очеревини

2

2

8

Нижній поверх порожнини очеревини. Порожнина очеревини малого таза

2

2

9

Практичні навички з анатомії органів травної системи.

2

8

10

Анатомія зовнішнього носа, носової порожнини, гортані

2

2

11

Анатомія трахеї, головних бронхів, легень

2

2

12

Плевра. Середостіння. Топографія легень і плеври

2

2

13

Практичні навички з анатомії органів дихальної системи

2

8

14

Анатомія органів сечової системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур, жіночий сечівник)

2

2

15

Анатомія чоловічих статевих органів. Чоловічий сечівник

2

2

16

Анатомія жіночих статевих органів

2

2

17

Анатомія промежини

2

2

18

Анатомія органів ендокринної системи (щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, ен-

2

2

 

докринна частина підшлункової залози, яєчка та яєчника)

 

 

19

Анатомія органів ендокринної системи (надниркові залози, гіпофіз та епіфіз, хромафінні

2

2

 

тіла - параганглії)

 

 


20

Практичні навички з анатомії сечостатевого апарату та ендокринної системи

2

8

21

Зовнішня будова серця: топографія серця. Велике і мале кола кровообігу

2

2

22

Анатомія камер серця

2

2

23

Будова стінки серця, кровопостачання серця, інервація серця. Провідна система серця. Перикард

2

2

24

Аорта і її частини. Гілки дуги аорти. Плечоголовний стовбур. Загальна і внутрішня сонні артерії

2

2

25

Зовнішня сонна артерія

2

2

26

Підключична артерія. Грудна аорта

2

2

27

Черевна аорта

2

2

28

Артерії таза

2

2

29

Пахвова і плечова артерії

2

2

30

Артерії передпліччя і кисті

2

2

31

Стегнова і підколінна артерії

2

2

32

Артерії гомілки і стопи

2

2

33

Практичні навички з анатомії серця і артеріальних судин

2

8

34

Система верхньої порожнистої вени. Вени голови і шиї

2

2

35

Вени верхніх кінцівок. Вени тулуба: непарна і напівнепарна вени

2

2

36

Нижня порожниста вена. Вени таза. Вени нижніх кінцівок

2

2

37

Ворітна печінкова вена. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози

2

2

38

Лімфатичні вузли, судини, сплетення голови і шиї. Лімфатичні стовбури і протоки. Лімфа­тичні судини і вузли тулуба та кінцівок

2

2

39

Лімфовідтік від органів і тканин тіла людини. Будова молочної залози

2

2

40

Загальні відомості про імунну систему: класифікація. Будова селезінки

2

2

41

Практичні навички з венозної, лімфатичної та імунної систем

2

8

Разом

82

112

Змістовий модуль 5 СПЛАНХНОЛОГІЯСпланхнологія - це розділ анатомії, що вивчає будову внутрішніх органів.

Нутрощі (splancha - гр., s. viscera - лат.) - це ор­гани, які розташовані у порожнинах тіла, у лицевому (вісцеральному) черепі та на шиї і забезпечують го­меостаз в організмі: обмінні прцеси, виділення про­дуктів обміну та розмноження.

Внутрішні органи - більш широке поняття, це всі утвори, які лежать під шкірою.

Крім спільних функціональних ознак, внутрішні органи мають спільні ознаки розвитку та будови. На ранніх стадіях ембріогенезу органи травлення, ди­хання та нижнього відділу сечової та статевих систем складають єдину систему.

З вісцеральної мезодерми та з ентодерми фор­мується первинна кишка, з якої розвиваються трав­на і дихальна системи.

Із внутрішнього шару первинної кишки - ентоде­рми - розвиваються епітелій і залози травної та ди­хальної систем.

З вісцеральної мезодерми розвивається епітелій серозної оболонки.

Всі інші шари органів розвиваються з мезенхіми (зародкової сполучної тканини, яка є похідною віс­церальної та парієтальної мезодерми).

Первинна кишка має три відділи: передній, сере­дній та задній.

Сечостатева система розвивається з проміжної мезодерми.

Нутрощі об'єднуються в системи і розміщені в:

-  порожнині грудної клітки (cavitas thoracis);

-  порожнині живота (cavitas abdominis);

-  порожнині таза (cavitas pelvis);

-  ділянці голови (regiones capitis);

-  ділянці шиї (regiones cervicales). Нутрощі поділяються на:

-  травну систему (systema digestorium);

-  дихальну систему (systema respiratorium);

-  сечову систему (systema urinarium);

-  статеві системи (systemata genitalia);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах