М І Яблучанський - Клінічна фармакологія - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

 

 

 

 

за редакцією проф. М. І. Яблучанського проф. В. М. Савченка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків - 2011УДК 615(075.8) ББК 52.81я73 К49

 

 

Рецензенти:

д. м. н., проф., зав. кафедри терапії та клінічної фармакології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України А. Г. Опарін ;

д. м. н., проф., зав. кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету імені М. Горького МОЗ України, Член правління асоціації кардіологів України М. Т. Ватутін.

 

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Рекомендовано до друку Проблемною комісією «Клінічна фармакологія та клінічна

фармація» АМН та МОЗ України

Клінічна фармакологія : Підручник для студентів і лікарів / [Абдуєва Ф. М., Бичкова О. Ю., Бондаренко І. О. та ін.]; за загальною редакцією М. І. Яблучанського та В. М. Савченка. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 405 с.

У підручнику повно та стисло висвітлено питання загальної і приватної клінічної фармакології. У розділі загальної клінічної фармакології розглядаються номенклатура та класифікаційна система АТС лікарських препаратів, клінічна фармакокінетика (основні шляхи запровадження та всмоктування лікарських препаратів, їх розподіл в організмі, метаболізм (біо-трансформація), у тому числі при лікарських взаємодіях, виведення з організму, біодоступність і біоеквівалентність), клінічна фармакодинаміка (клінічна оцінка дії, механізми дії, дозування, вибірковість і побічна дія, клінічна фармакодинаміка в клінічній фармакогенетиці лікарських препаратів, особливості у вагітних і при лактації, у осіб похилого та старечого віку, фармако-динамічної взаємодії), загальні підходи до фармакотерапії (види та принципи фармакотерапії, загальні підходи до використання лікарських препаратів, фармакотерапія в дзеркалі генетичної унікальності людини), лікарська безпека, ідіосинкразія та несприятливі ефекти лікарських препаратів, моніторинг лікарських препаратів, ятрогенії, випробування нових лікарських препаратів (доклінічні, клінічні, місце плацебо в клінічних випробуваннях), державне регулю­вання лікарських препаратів. В основу приватної клінічної фармакології покладена класифіка­ційна система лікарських препаратів АТС. Викладена клінічна фармакологія засобів, що впливають на травну систему та метаболізм, систему крові та гемопоез, серцево-судинну систе­му, кортикостероїдів для системного використання, антибактеріальних для системного вико­ристання, що впливають на опорно-руховий апарат, діють на респіраторну систему.

Цільова аудиторія - студенти медичних факультетів, лікарі-інтерни вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної медичної освіти, представники терапевтичних спеціальностей.

Усі права захищені. Репродукування будь-яким способом, розповсюдження або передача даного виробу заборонена без попередньої згоди з видавництвом ХНУ імені В. Н. Каразіна

© Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011

© Абдуєва Ф. М., Бичкова О. Ю., Бондаренко І. О., Бурда І. Ю., Власенко О. О., Єгорова А. Ю., Кулик В. Л., Кулик О. Л., Лисенко Н. В., Макієнко Н. В., Мальцева М. С., Мартим'янова Л. О., Савченко В. М., Солдатенко І. В., Томіна О. Є., Фомич Г. М., Яблучанський М. І., 2011

© Макет обкладинки, Дончик І. М., 2011ЗМІСТ

вступ............................................................................................................................................ 6

розділ 1. загальна клінічна фармакологія....................................................................... 8

1.1. номенклатура лікарських препаратів..................................................................... 9

1.2. класифікаційна система атс лікарських препаратів........................................ 11

1.3. клінічна фармакокінетика................................................................................... 14

 

1.3.1. Основні показники фармакокінетики лікарських препаратів...................... 14

1.3.2. Основні шляхи введення та всмоктування лікарських препаратів.............. 15

1.3.3. Розподіл лікарських препаратів в організмі.................................................... 19

1.3.4. Скріплення та накопичення лікарських препаратів в організмі................... 20

1.3.5. Метаболізм (біотрансформація) лікарських препаратів................................. 21

1.3.6. Метаболізм лікарських препаратів при лікарських взаємодіях..................... 23

1.3.7. Виведення лікарських препаратів з організму................................................ 23

1.3.8. Біодоступність і біоеквівалентність лікарських препаратів.......................... 24

1.4.......................................................................................................................................... КЛІНІЧНА ФАРМАКОДИНАМІКА.................................................................................................... 26

1.4.1. Клінічна оцінка дії лікарських препаратів....................................................... 26

1.4.2. Механізми дії лікарських препаратів............................................................... 26

1.4.3. Дозування лікарських препаратів..................................................................... 27

1.4.4. Вибірковість і побічна дія лікарських препаратів........................................... 28

1.4.5.Клінічна фармакодинаміка в клінічній фармакогенетиці лікарських
препаратів
............................................................................................................ 29

1.4.6. Фармакодинамічна взаємодія............................................................................ 32

1.5. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ......................................................................... 34

1.5.1. Види лікарської терапії...................................................................................... 35

1.5.2. Принципи лікарської терапії............................................................................ 35

1.5.3. Мета і завдання терапії...................................................................................... 36

1.5.4. Підхід до пацієнта.............................................................................................. 36

1.5.5. Співпраця з пацієнтом і мікрооточенням........................................................ 37

1.5.6. Загальні підходи до використання лікарських препаратів............................ 37

1.5.7. Акценти на комбінованій лікарській терапії.................................................. 39

1.5.8. Фармакотерапія в дзеркалі генетичної унікальності людини....................... 39

 

1.6. ЛІКАРСЬКА БЕЗПЕКА............................................................................................... 41

1.6.1. Моніторинг лікарських препаратів................................................................. 53

1.7. ВИПРОБУВАННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ.................................. 56

 

1.7.1. Доклінічні випробування.................................................................................. 56

1.7.2. Клінічні випробування...................................................................................... 57

1.7.3. Місце плацебо в клінічних випробуваннях           61

1.7.4. Кінцеві крапки в оцінці ефективності фармакологічних засобів            62

1.8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ............................. 64

розділ 2. приватна клінічна фармакологія..................................................................... 66

А: ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ТА МЕТАБОЛІЗМ......... 67

А02. Антацидні, противиразкові та вітрогінні засоби                                              67

А02А. Антациди.................................................................................................. 67

A02B. Засоби для лікування пептичної виразки............................................... 75

A02BA. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів................................. 75

A02BC. Інгібітори протонного насосу................................................. 84

A02BD. Комбінації для ерадикації Helicobacter pylori........................ 91

А05. Засоби, що вживаються при захворюваннях печінки та жовчовивідних

шляхів             94

А05А. Засоби, що вживаються при біліарній патології.................................. 94

А05АА. Препарати жовчних кислот............................................................. 94А05В. Препарати, які вживаються при захворюваннях печінки,
ліпотропні речовини
........................................................................................ 100

А05ВА. Гепатотропні препарати                                                         100

A09. Засоби замісної терапії, що вживаються при розладах травлення, включаючи

ферментні препарати........................................................................................ 108

А09А. Засоби замісної терапії, що вживаються при порушеннях
травлення, включаючи ферменти
................................................................... 108

А09АА. Препарати ферментів                                                             108

В: ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ............... 115

В01. Антитромботичні засоби.................................................................................. 115

В01А. Антитромботичні засоби.................................................................... 115

В01АА. Антагоністи вітаміну К......................................................... 115

В01АВ. Група гепарину....................................................................... 125

B01AC. Антиагреганти........................................................................ 139

B01AD. Ферменти................................................................................ 152

В03. Антианемічні засоби.............................................................................................. 166

В03А. Препарати заліза................................................................................... 166

В03В. Препарати вітаміну В12 і фолієвої кислоти....................................... 173

В03Х. Інші антианемічні препарати (Еритропоетин)................................ 180

С: ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ................. 185

С01. Препарати для лікування захворювань серця................................................ 185

С01А. Серцеві глікозиди................................................................................... 185

С01В. Антиаритмічні препарати І і ІІІ класу............................................... 192

С01ВA - С01ВС. Антиаритмічні препарати І класу......................... 192

С01ВD. Антиаритмічні препарати III класу..................................... 202

C01D. Вазоділататори, що використовуються у кардіології.                     208

С03. Сечогінні препарати.............................................................................................. 218

С07. Блокатори бета-адренорецепторів........................................................................ 227

С08. Антагоністи кальцію............................................................................................. 238

С09. Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему             246

С09А. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту.......................... 246

С09С. Прості препарати антагоністів ангіотензину ІІ............................. 257

С09СА. Препарати антагоністів ангіотензину II                               257

С10. Гіполіпідемічні засоби........................................................................................... 265

С10А. Препарати, що знижують концентрацію холестерину та

тригліцеридів у сироватці крові...................................................................... 265

С10АА. Інгібітори ГМГ КоА-редуктази                                             265

Н: ГОРМОНАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ВЖИВАННЯ

(ЗА ВИНЯТКОМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ)............................................................... 275

Н02. Кортикостероїди для системного вживання.................................................. 275

Н02А. Прості препарати кортикостероїдів для системного вживання ... 275
Н02АВ. Глюкокортикоїди................................................................................. 275

J: ПРОТИМІКРОБНІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО

ВИКОРИСТАННЯ............................................................................................................ 293

J01. Антибактеріальні засоби для системного використання                                293

J01A. Тетрацикліни.......................................................................................... 293

J01C. Бета-лактамні антибіотики, пеніциліни............................................ 301

J01D. Інші бета-лактамні антибіотики....................................................... 310

J01DB. Цефалоспоринові антибіотики.............................................. 310

J01DF. Монобактами............................................................................ 321

J01DH. Карбапенеми........................................................................................ 324J01F. Макролідні антибіотики..................................................................................................... 332

J01G. Аміноглікозиди........................................................................................ 343

J01M. Антибактеріальні засоби групи хінолонів........................................... 353

J01MA. Фторхінолони.......................................................................... 353

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 


Похожие статьи

М І Яблучанський - Факультет як факультет

М І Яблучанський - Клінічна фармакологія