Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

 

 

Покажчик літератури

Випуск 16 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2012ББК 91. 9:74 УДК 01:371 У45

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,

(протокол від 2012 р.)

 

 

Редакційна колегія: Л. В. Савенкова, Л. П. Вовк (наук. консультант), Н. В. Гузій Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна, Шаленко Галина Іванівна

 

 

 

 

У 45                 Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури :

2005 рік / уклад. Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 16. - 511 с.

 

Щорічник "Українська педагогічна бібліографія" видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 16-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 2005 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів - за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису ("Див."). У кінці -іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

 

 

 

 

УДК 01:371 ББК 91. 9:7

 

 

 

 

© Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

1.                Уіфаїна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері вищої освіти). // Голос України. - 2005. - № 3 (11 січня). - С. 11.

2.                Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України "Про позашкільну освіту" // Голос України. - 2005. - 6 липня (№ 121). - С. 14.

3.                Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних закладах України // Основи здоров'я і фізична культура : Всеукраїнський науково-методичний щомісячний журнал. -2005. - № 12. - С. 2-5.

4.                Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.04 № 1182 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2005. - № 17. - С. 41-46.

5.                Про затвердження Державної програми інформатизації та комп'ютеризації вищих навчальних закладів рівнів акредитації на 2005-2008 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.04 № 1182 // Інформаційний вісник: Вища освіта. -2005. - № 17. - С. 38-41.

6.                Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2005. - № 1/2. -

С. 49-64.

7.                Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ МОН України від 18 березня 2005 р. № 164 // Вища школа. - 2005. - № 1. - С. 82-95.

8.                Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу : (Витяг). // Сільська школа України. - 2005. - № 15. - С. 3-8.

9.                Державний стандарт освітньої галузі "Технологія" у допоміжній школі // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2005. - № 3. - С. 51-52.

10.            Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та ії інтеграції в європейський освітній простір // Освіта. - 2005. - № 2-3, 12-19 січ.- С. 2-3.

11.            Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Директор школи. - 2005. - № 4 (340), січень. - С. 3-30.

12.           Національна програма відродження та розвитку Українського козацтва на 2002­2005 роки // Позакласний час. - 2005. - № 1-2. - С. 3-32.Україна. Міністерство науки та освіти. Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів : наказ № 204 від 07.04.2005 р. // Початкова освіта. - 2005. - № 17. - С. 2.

13.           Україна. Міністерство науки та освіти. Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільний бібліотекар 2005 року" : наказ. // Позакласний час. - 2005. - № 3-4. -

С. 116-117.

15.           Україна. Міністерство науки та освіти. Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік : № 4.1-20/2366 від 04.07.05 // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 4. - С. 88-95.

16.           Україна. Міністерство науки та освіти. Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : [Українська школа і освіта поза межами України] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 670-674.

17.           Україна. Міністерство науки та освіти. Рекомендація на виконання статей Указу Президента України від 23 вересня 2005 року № 1330 "Про заходи у зв'язку з 60-ю річницею примусового виселення етнічних українців з території Польщі" : 18.10.2005 р. № 14/18.2-2190 / Степко М. Ф. // Освіта України. - 2005. - № 79 (25 жовтня). - С. 1.

18.           Україна. Міністерство науки та освіти. Методичні рекомендації щодо відзначення 60-річчя Великої Вітчизняної війни та вивчення теми "Велика Вітчизняна війна" в загальноосвітніх навчальних закладах : № 1/9-442 від 30.08.2004 р. // Початкова освіта. - 2005. - № 15. - С. 2-3.

19.           Управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Про розподіл службових функціональних обов'язків між працівниками управління освіти і науки та працівниками структурних підрозділів при управлінні : наказ від 02.01.2004 р. № 1-к /Управління освіти і науки обласної державної адміністрації // Управління освітою. - 2005. - № 1. - С. 5-7.

Див. 485-487, 580.СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

В УКРАЇНІ

20.            Артюх М. С. Розробка локальних освітніх програм як шлях розвитку регіональної системи освіти / М. С. Артюх // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. -№ 6. - С. 107-110. - Бібліогр. в кінці ст.

21.            Астахова Е. В. Болонский процесс: варианты подходов / Е. В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". -Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 44-53. - Библиогр. в конце ст.

22.            Бірюкова М. В. Інноваційний підхід до управління освітою регіону / М. В. Бірюкова // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія". - Харків : НУА, 2005. - Т. 11. - С. 135-141. - Библиогр. в конце ст.

23.            Байдацька Н. М. Теоретичні основи процесу моніторингу в освітній системі / Н. М. Байдацька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія. - Вінниця : ВДПУ, 2005. - Вип. 13. - C. 151-154.

24.            Бевз Г. Non ultra? Не понад? Думки з приводу гуманізації та гуманітаризації освіти / Г. Бевз // Освіта. - 2005. - № 7(9-16 лютого). - С. 12.

25.            Биков В. Ю. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища Черкащини - умова здійснення рівного доступу до якісної освіти / В. Ю. Биков, Н. М. Чепурна, В. М. Саух // Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний журнал. - 2005. - № 7. - С. 3-6.

26.            Благінін В. М. Реформування змісту шкільної історичної освіти України: радянський спадок і європейські перспективи / В. М. Благінін, М. В. Потапенко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 1. -С. 191-193. - Бібліогр. в кінці ст.

27.            Богініч О. Л. Зміна методологічних орієнтирів сучасної системи освіти / О. Л. Богініч // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Бердянськ : БДПУ, 2005. - Вип. 1. - С. 4-15.

28.            Боргуленко Н. Майбутнє за ноосферною освітою / Н. Боргуленко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 12-13 травня 2005 р. : у 6 т. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - Т. 4. - С. 34-37.

29.            Варбан М. Моніторинг і оцінка: особливості застосування у програмі "Intel" навчання для майбутнього / М. Варбан // Післядипломна освіта в Україні. - 2005. -

30.            № 2. - С. 33-40.Васильєва О. О. Шляхи реалізації основних принципів Болонської декларації / О. О. Васильєва, С. Ф. Горбань, В. О. Толок // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти.

 

-    Київ : Знання, 2005. - Вип. 45, Ч. 1 : Болонський процес в Україні. - С. 3-8. -Бібліогр. в кінці ст.

31.            Ваховський Л. Методологія дослідження історико-педагогічного процесу: постановка проблеми / Л. Ваховський // Шлях освіти : Науково-методичний журнал.

-    2005. - № 2. - С. 7-11.

32.            Ващенко, Л. Інноваційний потенціал розвитку шкільної освіти в столичному регіоні / Л. Ващенко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. -

С. 30-34.

33.            Вишневський О. Болонський процес: політична кон'юктура чи історична доцільність / О. Вишневський // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 3-7.

34.            Вишневський О. Болонський процес: політична кон'юнктура чи історична доцільність / О. Вишневський // Педагогічна думка. - 2005. - № 2. - С. 3-7. -Бібліогр. в кінці ст.

35.            Головко М. Особливості реалізації основних положень Болонського процесу в системі вітчизняної освіти / М. Головко // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 4. - С. 47-50.

36.            Гуменюк М. Г. Система освіти як об'єкт інвестування / М. Г. Гуменюк // Україна -суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -С. 147-155. - Бібліогр. в кінці ст.

37.            Дичковський С. Дистанційна освіта: учора, сьогодні, завтра / С. Дичковський // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 26-33.

38.            Ельбрехт О. До питання реалій і перспектив сучасної освіти / О. Ельбрехт //Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. - Т. 8, № 2. - С. 82-85.

39.            Жук А. Я. Освітянські проблеми України на тлі Болонського процесу / А. Я. Жук, Н. К. Желябіна // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 95-98.

40.            Загальна історична освіта в Україні: на шляху до нової моделі : круглий стіл //Педагогічна думка. - 2005. - № 1. - С. 74-87.

41.            Загальноцивілізаційні зміни: яким бачиться у їх контексті розвиток освіти в Україні : [Школа і педагогіка в незалежній українській державі] // Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія. - Київ : Знання, 2005. - С. 715-730.

42.            Загоруйко Л. Деякі проблеми та аспекти дистанційної освіти в Україні / Л. Загоруйко // Освіта: технікуми, коледжі : Навчально-методичний журнал. -2005. - № 2. - С. 18-19.

43.            Зубрицька О. М. Особливості забезпечення якості середньої освіти в Україні в умовах суспільних трансформацій та європейської інтеграції / О. М. Зубрицька // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин, 2005. - № 3. - С. 35-39. - Кіпень В. П. Європейський освітній простір: дорожня карта для України / В. П. Кіпень // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 166-170. - Бібліогр. в кінці ст.

44.            Кириченко І. Г. Формувати єдину європейську систему освіти : правові аспекти функціонування Болонської декларації на території України / І. Г. Кириченко // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 26-30.

45.            Козаченко О. І. Болонський процес в дії : !o200e.pft: FILE NOT FOUND! / О. І. Козаченко // Україна - суб'єкт європейського освітнього простору : матеріали Міжнар. науково-практич. конференції, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - С. 29-32.

46.            Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2005. - № 17. - С. 11-17.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа