В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

Ex(uv) = Ex(u) + Ex (v), u

Ex( v ) = Ex(u) Ex(v).

109< Очевидно, що

х               x                        x x

Ex(uv) = (uv)' = (u'v + uv') = u! + v' = Ex(u) + Ex(v).
uv              uv                       u v

Лт,пттат,;т.,та   T? /"u\        x{u\r    vxu'v—uv'        x „,/      x „,l

Аналопчно Ex(v) = її(v)  = = ~u---------- V2= uu - Vv =

Ex(u) - Ex(v).

Розглянемо деякі приклади на застосування еластичності функції.

Приклад 4. Вивчити еластичність попиту відносно ціни. Нехай на деякий момент попит q залежить від ціни за законом q = f (p). Тоді еластичність попиту відносно ціни

En = Ep(q) = %'(р).

 

Вона визначає як змінюється попит на даний товар, коли його ціна зростає, на один відсоток.

У більшості випадків функція попиту є спадною функцією, оскільки з підвищенням ціни на товар попит на нього зменшуєть­ся. Отже, в таких випадках q1 < 0. Щоб не мати справи з від'ємними числами, при вивченні еластичності попиту вважають, що

En = - pq'(p)-

Якщо En > 1, тобто підвищенню ціни на один відсоток відповідає зниження попиту більше, ніж на один відсоток, то кажуть, що попит еластичний.

Якщо En = 1, тобто підвищенню ціни на один відсоток відповідає зниження попиту на один відсоток, то кажуть, що попит нейтраль­ний.

У випадку, коли 0 < En < 1, тобто підвищенню ціни на один відсоток відповідає зниження попиту менше, ніж на один відсоток, то попит називають нееластичним.

Наприклад, якщо

q =10 - p,

 

q           10 - p           10 - p

При p = 2 маємо, що попит нееластичний, бо

 

En = = —. n    8 4

 

11Це означає, що при ціні 2 грошові одиниці підвищення ціни на один

1 .

відсоток викликає зниження попиту на 4 відсотка. Якщо ж

c

q = —,    c = const, p

то

En = — q = - c (2) = 1, q       p p1

тобто попит є нейтральним.

Можна розглядати еластичність попиту відносно доходу споживачів, пропозиції відносно ціни, а також еластичність по­вних і середніх витрат.

Наприклад, якщо підприємство виробляє x одиниць про­дукції певного виду і K(x) є функцією сумарних витрат, то

Ek = EX(K) = XK'(x) = K : K.

Kx

Отже, еластичність сумарних витрат є відношенням граничних витрат до середніх витрат.

Розглянемо функцію, яка описує середні витрати

K

x

Тоді

E» = ^ = \>< = і <K у = K ^ = K*-1 = Ek-1-

X

Це означає, що еластичність середніх витрат на одиницю про­дукції менша за еластичність сумарних витрат.

Якщо Ek = 1, то =0 і, отже, fi'(x) = 0, тобто середні витрати сталі. З рівності = 0 випливає, що K'x K = 0 або K' = к. Тому при Ek = 1 граничні витрати K' дорівнюють середнім витратам.

Приклад 5. Залежність між собівартістю продукції і обсягом виробництва Q виражається формулою

C = 50 - 0,4Q.

 

11Знайти еластичність собівартості при випуску продукції обсягу Q = 15 грошових одиниць. МаємEq(C ) = QC *


Звідси при Q=15 одержимEi5(C)


50


^(-0, 4) = ^ 0, 5 15v    ' 1     50 ­


6


-6

44


-3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння