В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 269

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

Якщо знайдено дві інтегровні комбінації, то одержимо два перших інтеграли

Ґ ipi(t,x,y) = C,

X l2(t,x,y) = C2.

Якщо ці інтеграли незалежні, то з цих співвідношень можна знайти x і y, а отже, одержати загальний розв'язок системи

(1).

Для знаходження інтегровних комбінацій часто зручно пе-
реходити до
симетричної форми      запису системи рівнянь
(1):

dx              dy                                             dt

<pi(t,x,y)     <p2(t,x,y)               <po(t,x,y)'

,       .     f (t,x,y)       ,       .                    g(t,x,y)

де (pi(t,x,y) =--------- г, (P2(t,x,y) =--------- г.

<po(t,x,y) <po(t,x,y) У системі (10) змінні входять рівноправно, що інколи по­легшує знаходження інтегровних комбінацій. Приклад 3. Розв'язати систему

 

= 2(x2 + y2)t,

 

= 4xyt. dt

А Додавши почленно обидва рівняння, дістаємо d(x + y)

(x + y)2 2t,

dt

5231      2                    1 2

           = t2 - Cx   або             +12 = Ci.

x + y                           x + y

Віднімаючи почленно обидва рівняння, одержуємо d(x - y)

2t(x - y)2,

dt
1


+12 = C2.x-y

Отже, знайдено два перші інтеграли заданої системиli(t,x,y) = t2 +

 

l2(t,x,y) = t2 +


1

x + y

1

x-y


 

 

C2,(x + y)2        (x + y)2

дфг

дфі

dx

dy

дф2

дф2

dx

dy

 

2

які є незалежними, оскільки

1

1

1

 

Р(Фі2)

D(x,y)

1

(x - y)2      (x - y)2

 

= 0,  x = y.

( x2 - y2 ) 2

Тому загальним інтегралом системи єt2 +


1

x + y


Ci,   t2 +


1

x-y


C2.Розв'язавши цю систему відносно x і y, дістанемо загальний розв'язок системи:

 

x =2(Ci - t2)(C2 - t2) ,     y =2(Ci - t2)(C2 - t2) ,      R. Приклад 4. Розв'язати систему рівнянь

dt             dx dy

4y - 5x     5t - 3y     3x - 4t


 

(11)52А Якщо помножити чисельники і знаменники дробів у системі (11) відповідно на 3, 4, 5 і додати чисельники і знаменники, то одер­жимо похідну пропорцію3dt            4dx 5dy


3dt + 4dx + 5dy12y - 15x     20t - 12y     15x - 20tЗвідси випливає, що 3dt + 4dx + 5dy = 0 або d(3t + 4x + 5y) = 0, а отже, 3t + 4x + 5y = C\ - це перший інтеграл системи (11).

Аналогічно, якщо помножити в системі (11) чисельники і зна­менники дробів відповідно на 2t, 2x, 2y і додати чисельники і зна­менники, то дістанемо

2tdt            2xdx    2ydy        2tdt + 2xdx + 2ydy8yt 10xt     10tx 6yx     6xy 8tyЗвідси знаходимо другий інтеграл, бо

2tdt + 2xdx + 2ydy = 0   або   d(t2 + x2 + y2) = 0,

а отже, t2 + x2 + y2 = C2.

Сукупність перших інтегралів, які є незалежними, визначає за­гальний інтеграл системи (11):

3t + 4x + 5y = Ci,   t2 + x2 + y2 = C2,    {CUC2}C R.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння