В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 220

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

n


ne N.Поза інтервалом (—п; п) сума цього ряду збігається з функцією /(x), крім точок x = (2n—1)п, п Є N. Якщо в цих точках довизначити функцію / нулем, то правильною буде рівність

 

/(x) = 2y2            sin nx,   x Є R.

n=1

Приклад 4. Розкласти в ряд Фур'є функцію /(x) = x на ін­тервалі (0; 2п).

А Продовжимо задану функцію періодично з періодом 2п на всю числову вісь. Графік цього продовження / має вигляд, зображений на рисунку. y

 

/  /   / /  /                            .

4п 2пО     2п   4п x

 

 

43Очевидно, що продовжена функція / кусково-диференційовна на відрізку [0; 2 ]. Тому, як випливає з теореми 1, її можна розкласти в ряд Фур'є на цьому відрізку.

Оскільки функція / ні парна, ні непарна, то треба знаходити всі коефіцієнти розкладу. Маєм1    [

ao = xdx

2п


2П'n = і / x cos ,x,xx = ± /

n J                     nn у

00


xd sin nx


1 ( . '2п

x sin nx

ППsin nxdx


1

nn2


cos nx


1

2п

o nn2


(cos2n 1) = 0'   n Є N'2п 2п
1   f                        1     f 1

bn =     x sin nxdx =- / xd cos nx =----- |

n J                        nn J nn

o o


x cos ncos nxdx


\          1 (       sin nx

=-----


2п


2


ne N.
x = П

 

2      — sin nx'   x Є (0;2п).

n

n=1

У точках x = 0 і x = 2n сума ряду, що стоїть справа дорівнює So = п.

Якщо порівняти одержаний розклад з тим, який ми отримали в прикладі 3, то побачимо, що вони різні. Це пов'язано з тим, що продовження заданих функцій різні.

Приклад 5. Розкласти в ряд Фур'є за синусами функцію /(x) = x2 на проміжку [0; п].

А Для того щоб розкласти задану функцію за синусами, продов­жимо її спочатку непарно на інтервал (п; 0), а далі - 2п-періодично на всю числову вісь. Позначимо це продовження через /

Оскільки функція / на відрізку [0; п] кусково-диференційовна і неперервна на [0; п), то вона згідно з теоремою 1 розкладається в

 

433ряд Фур'є на цьому проміжку. Причому цей розклад містить тільки синуси, бо функція / непарна.y i

n2


I


I-n2

Це означає, що an = 0, n Є Z+. Тому знайдемо коефіцієнти bn, n Є N. Маємо

п п

bn = — fx2 sin nxdx =--- / x2d cos nx =----- (x2 cos nx

nn J     nn V
п
2x cos nxdx


) = —(( 1)nn2 2 /"xd sin nx) = —— (( — 1)nn2 —
/        nnV      n у       /        nn V2

n


x sin nx

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння