В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 205

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

R

R, то ряд (4) збігається, а отже, збігається і ряд (3), причому

абсолютно. Якщо ж  lim   n+i > 1, то ряд (4) розбігається.

n—o an

Оскільки в цьому випадку для всіх достатньо великих n члени ряду (4) зростають, то загальний член an = cnxn не прямує

 

40до нуля при n оо. Отже, не прямує до нуля і загальний член ряду (3). Тому для всіх значень x, які задовольняють нерівність \x\ > R, степеневий ряд (3) розбігається.

Якщо, нарешті, lim   n+i = = 1, тобто \x\ = R, то тоді n—o   an R

ознаку Даламбера не можна застосувати і як ряд (4), так і ряд (3), може збігатися або розбігатися.

Лг                            і-   \cn+i \        an+i

У випадку, коли   lim ———  =  0 рівність   lim -------  =

n—o     cn                            n—o an

\x\ lim \ n+i =0 < 1 виконується для всіх x Є R, а тому з n—o cn

ознаки Даламбера випливає, що ряд (4), а отже, і ряд (3) збі­гається на всій числовій осі, тобто R = оо.

гл                                      і-       \cn+i\ .

Отже, в припущенні, що  lim ——г- існує, доведена така

n—o cn

теорема.

Теорема 2. Областю збіжності степеневого ряду

Co + Cix + C2x2 + + Cnxn + ...

є інтервал (—R; R), до якого, в залежності від конкретних випадків, треба долучити крайні точки —R і R. У кожній точці інтервалу (—R; R) ряд збігається абсолютно.

Інтервал (—R; R) називається інтервалом збіжності сте­пеневого ряду, а число R - радiусом збіжності.

Очевидно, що будь-який степеневий ряд (3) збігається при x = 0, оскільки при x = 0 маємо числовий ряд Co + 0 + 0 + ... + 0 +.... Якщо інших точок збіжності немає, то у цьому випадку вважатимемо, що радіус збіжності R = 0. Якщо степеневий ряд збігається у всіх точках числової осі, то вважатимемо, що радіус збіжності R = оо.

З викладеного вище випливає, що в усіх випадках радіус збіжності R можна знайти за формулою

R = lim   ][\СгП\ .

n—o° \Cn+i\

Приклад 7. Знайти область збіжності ряду 2      3 n

403Очевидно, що радиус з6іжності ряду R  =   limn— =

n + 1

lim -----   = 1. Звідси випливає, що інтервалом з6іжності є ( 1; 1).

n—o n

Дослідимо ряд на збіжність в точках x = —1 і x =1. При x =1 маємо гармонічний ряд

1      1 1

2      3 n

який розбігається (приклад 3, §1). Якщо ж x = —1, то одержимо ряд

1+23+ -+(1)n n+ ^

який збігається (приклад 11, §1).

Отже, область збіжності ряду [—1; 1). Приклад 8. Знайти область збіжності ряду

2 n

1 + їІ + І!+ " + Ъ.+

- Оскільки

1

т,     v        n         v     (n +1)!     п.    n!(n +1)
R = lim ---- n--- = lim------- = lim ——j—- =

n—o     1          n—o        n!    n—o n!

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння