В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 159

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

 

 

D2

 

 

D3


ap (x, у) ay

 

ap (x,y) ay


dxdy dxdy


P(x, y)dx L2 FC

P(x, y)dx      P(x, y)dx, AF


(18) (19)де L2

крива CKF, а L3 - крива FMA, які проходяться у додатному напрямку.

Якщо додати ліві та праві частини рівностей (17) - (19), то, згідно з властивістю адитивності, сума трьох подвійних інте-

f f ap(x, у)

y

гралів по областях Di, D2 і D3 дає інтеграл / /      ^ dxdy,317а сума правих частин дає інтеграл - j> Р(х, y)dx, бо криволіній-

L

ні інтеграли по відрізках CF і FA взаємно знищуються. Отже, jj 9Р{ХуУ) dxdy = -      Р (x,y)dx+

D Li

+ / Р (x,y)dx + / р (x,y)dx) = -f р (x,y>dx,

L2                    L3 L

тобто формула (16) правильна для довільної простої області D.

Розглянувши x-трапецієвидну область D, аналогічно як у попередньому випадку матимемо

jj ^Щ^Уіdxdy = у Q(x, y)dy. (20) DL

Легко доводиться, що ця формула правильна також і для довільної простої області D.

Оскільки формули (16) і (20) правильні для довільної про­стої області, то, додавши їх, одержимо формулу

(^Г^ - d-^y^) dxdy = j Р (x,y)dx + Q(x,y)dy, DL

яка називається формулою Гріна.

Можна довести, що формула Гріна правильна й тоді, коли D не обов'язково проста. Вона може бути довільною обмеже­ною областю з кусково-гладкою межею.

xy

Якщо у формулі Гріна взяти Q(x,y) = 22, Р(x,y) = 2 і врахувати, що  // dxdy = S(D), то отримаємо формулу для

D

знаходження площі S(D) області D за допомогою криволіній­ного інтеграла

S(D) = 2j> xdy — ydx. (21)

L

31Приклад 4. Обчислити площу фігури, обмеженої астроїдою х = a cos31, y = b sin31, t Є [0; 2п].

Скориставшись формулою (21), одержимо

2п

1

1

2 j> xdy—ydx = 2 J (a cos313b sin2 t cos t+b sin313a cos31 sin t)dt2n
sin21 cos2 t(cos2 t + sin2 t)dt3ab f    2      2   ,     3ab f    2         3ab f 1 — cos 4t ,

---  / sin2 t cos2 tdt =---         / sin2 2tdt =------------         /       dt

2  J                          8 J                      8 J 2

0

2n 2nT6


dt ^ У cos4tdt) = 3ab ^


2n    sin 4t

0

2п\ 3abn2.5.3. Умови незалежності криволінійного інте­грала другого роду від шляху штегрування. Може трапитися, що криволінійний інтеграл другого роду має те са­ме значення для будь-якої кусково-гладкої кривої, що з'єднує точки A i B. У цьому випадку кажуть, що криволінійний ште­грал другого роду не залежить від шляху інтегрування, тобто не залежить від вибору кривої, яка з'єднує дві задані точки A і B, а залежить тільки від самих цих точок.

Для формулювання умов, при виконанні яких криволіній­ний інтеграл другого роду не залежить від шляху інтегруван­ня, введемо поняття однозв'язної області.

Область D на площині називається однозв'язною, якщо для довільного замкненого контуру, який лежить в цій області, обмежена ним частина площини повністю належить області D.

Прикладами однозв'язних областей є круг, прямокутник, а прикладом неоднозв'язної області - кільце.

Теорема 5. 1) Нехай функції P(х, y) i Q(x,y) неперервні в області D. Тоді наступні три умови еквівалентні, тобто із кожної з них випливають дві інші:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння