М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(1804-2006)

Систематичний бібліографічний покажчик

Харків-2007

і

УДК 378.4(477.54):016 ХНУ імені В. Н. Каразіна ББК 74.58(4УКР-4ХАР)я1 І 89

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол №10 від 29 вересня 2006 року)

Рецензенти:

кандидат історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна С. М. Куделко;

кандидат філологічних наук, зав. відділом рідкісної книги Харківської нау­кової державної бібліотеки ім. В. Г. Короленка І. Я. Лосієвський.

Історія Харківського університету (1804-2006): У 3 ч.: Сист. бібліогр. покажч. / Уклад.: М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова С. Б. Глибицька, М. М. Красиков, І 89 Р. А. Ставинська, О. О. Авксєнтьєва, М. П. Валюконіс, Р. Г. Найко; Наук. ред.: С. І. Посохов, О. О. Кучер; Ред.: О. С. Журавльова; Бібліогр. ред.: М. Г. Швалб, В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова, О. С. Журавльова. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. - 770 с.

Ч. 1, вип. 1-3 (1804-1917) / Уклад.: М. Г. Швалб, С. Б. Глибицька, М. М. Красиков,

Р. А. Ставинська; Наук. ред.: С. І. Посохов.

Вип. 1: Загальні питання історії університету.

Вип. 2: Факультети. Навчально-допоміжні установи.

Вип. 3: Наукові товариства при Харківському університеті.

Ч. 2. (1917-1980) / Уклад.: О. О. Авксєнтьєва, В. Д. Прокопова, М. П. Валюконіс, Р. Г. Найко, С. С. Усатенко, С. Б. Глибицька; Наук. ред: О. О. Кучер, С. І. Посохов. Ч. 3 (1981-2006) / Уклад.: В. Д. Прокопова, С. Б. Глибицька; Наук. ред.: С. І. Посохов.

Даний фундаментальний бібліографічний покажчик відображає історію найста­рішого вищого навчального закладу України за 200 років його існування. Покажчик складається з трьох частин та висвітлює історію університету відповідно за 1804­1917, 1917-1980, 1980-2006 рр.

Бібліографічний покажчик буде корисний усім, хто цікавиться історією Харків­ського національного університету імені В. Н. Каразіна, розвитком науки в Харківському університеті й в Україні, історією вищої освіти, становленням та роз­витком журналістики і художньої літератури в Україні. Покажчик приверне увагу і тих, хто хоче довідатися про створення і подальше існування таких відомих закладів міста Харкова, як астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, зоопарк, художній музей, музей природи та ін. Читач, який вивчає історію інших харківських вузів, зок­рема Харківського медичного університету та Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, знайде у покажчику багатий матеріал про їх історичне корін­ня.

2

ЗМІСТ

Прийняті скорочення.................................................................................14

Від укладачів..............................................................................................18

Частина 1 (1804 - 1917).............................................................................20

Випуск 1......................................................................................................20

1. Загальні питання історії університету.................................................21

1.1. Історія Харківського університету в роботах дореволюційного

періоду..........................................................................................21

1.2. Історія Харківського університету в дослідженнях радянських

вчених...........................................................................................25

1.3. Історія Харківського університету в дослідженнях вчених

пострадянського часу..................................................................26

2. Окремі питання історії університету...................................................31

2.1. Будівлі університету...........................................................................37

2.2. Міжнародні зв'язки............................................................................37

2.3. Започаткування потребкооперації у Харкові вченими

Харківського університету.........................................................38

3. Спомини.................................................................................................38

4. Заснування університету.......................................................................46

4.1. Василь Назарович Каразін - засновник Харківського

університету.................................................................................49

4.1.1. Пам'ятники В. Н. Каразіну.............................................................54

4.2. Відкриття університету (17 січ. 1805 р.)...........................................55

5. Урочисті зібрання та акти в університеті............................................56

6. Ювілеї університету..............................................................................59

6.1. Сторічний ювілей...............................................................................61

7. Статути університету............................................................................63

8. Звіти про стан та діяльність університету...........................................64

9. Рада університету..................................................................................72

10. Навчальна діяльність університету....................................................74

10.1 . Загальні питання..............................................................................74

10.2. Огляд викладання навчальних предметів.......................................76

10.3. Викладання спеціальних дисциплін................................................79

10.4. Прийом до університету. Вступні іспити.......................................79

10.5. Іспити. Контроль за успішністю......................................................81

10.6. Відвідування лекцій..........................................................................82

10.7. Плата за навчання.............................................................................82

10.8. Стипендії, премії та грошова допомога студентам........................83

Іменні стипендії та премії.........................................................................84

10.9. Правила для студентів та сторонніх слухачів ...............................86 10.10. Жіноча освіта в університеті..........................................................88

11. Студентство..........................................................................................89

11.1. Загальні питання ............................................................................... 89

11.2. Списки студентів та сторонніх слухачів.........................................94

11.3. Революційні традиції студентства...................................................97

11.4. Студентські організації та товариства..........................................105

11.5. Студентські гуртки.........................................................................109

11.6. Студентські видання.......................................................................111

12. Наукова діяльність університету......................................................113

12.1. Премії та нагороди..........................................................................117

12.2. Почесні члени університету...........................................................120

13. Штати..................................................................................................121

14. Фінанси...............................................................................................127

14.1. Спеціальні кошти університету.....................................................129

14.2. Ощадно-позичкова каса.................................................................130

15. Господарська діяльність університету.............................................131

16. Статистичні матеріали про університет...........................................133

16.1. Статистичні дані про студентів.....................................................135

17. Суспільне та культурне життя університету...................................136

18. Просвітницька діяльність університету...........................................140

18.1. Університет та середні навчальні заклади....................................141

18.2. Публичні лекції та курси................................................................143

19. Журналістика в Харківському університеті....................................145

20. Літературно-художня діяльність викладачів та студентів

Харківського університету.......................................................151

Випуск 2....................................................................................................166

21. Історико-філологічний факультет....................................................167

21.1. Історія окремих кафедр..................................................................169

21.2. Навчальна діяльність......................................................................172

21.3. Студенти..........................................................................................176

21.3.1. Відгуки на твори студентів на задану тему...............................177

21.3.2. Науково-літературні гуртки студентів.......................................182

21.4. Наукова діяльність..........................................................................182

21.4.1. Філологія......................................................................................183

21.4.2. Історія...........................................................................................189

21.4.3. Філософія. Естетика. Логіка.......................................................197

21.4.4. Психологія....................................................................................202

21.4.5. Мистецтвознавство......................................................................203

21.5. Навчально-допоміжні заклади при факультеті............................204

21.5.1. Музей мистецтв та старожитностей (1807)...............................204

21.5.1.1. Пожертвування. Придбання...................................................208

3

21.5.1.2. Каталоги музею........................................................................209

21.5.2. Нумізматичний кабінет (1806)....................................................210

21.5.3. Кабінет практичних занять (1899)..............................................211

21.5.4. Кабінет експериментальної психології (1908)..........................211

21.5.5. Кабінет експериментальної фонетики (1909)............................211

21.5.6. Історичний кабінет (1916)...........................................................211

22. Фізико-математичний факультет.....................................................212

22.1. Історія окремих кафедр..................................................................214

22.2. Навчальна діяльність......................................................................217

22.2.1. Хімічні курси................................................................................221

22.2.2. Навчальні екскурсії......................................................................221

22.3. Студенти..........................................................................................222

22.3.1. Відгуки про медальні твори студентів.......................................222

22.3.2. Відгуки про твори студентів, відзначених

іменними преміями....................................................................227

22.4. Наукова діяльність..........................................................................228

22.4.1. Математика. Механіка.................................................................229

22.4.2. Фізика. Астрономія......................................................................232

Фізика ....................................................................................................232

Астрономія...............................................................................................234

22.4.3. Геологія. Географія......................................................................235

Геологія.....................................................................................................235

Географія..................................................................................................238

22.4.4. Хімія..............................................................................................239

22.4.5. Біологія.........................................................................................243

22.4.6. Агрономічні науки.......................................................................247

22.4.7. Відгуки на дисертації на здобуття ступеню магістра...............247

22.4.8. Внесок вчених факультету у розвиток філософської думки....248

22.4.9. Внесок вчених факультету в розвиток економічної думки......249

22.5. Навчально-допоміжні заклади при факультеті............................250

22.5.1. Ботанічний сад (1804)..................................................................250

22.5.2. Астрономічна обсерваторія (1883).............................................253

22.5.3. Метеорологічна обсерваторія (1891).........................................255

22.5.4. Хімічний інститут (1903). Ботанічний інститут (1909?)..........256

22.5.5. Кабінети........................................................................................257

22.5.5.1. Фізичний кабінет (1804)...........................................................257

22.5.5.2. Кабінет природничої історії (1805).........................................257

22.5.5.3. Технологічний кабінет (1806)..................................................257

22.5.5.4. Зоологічний кабінет та музей при ньому (1807)....................258

22.5.5.5. Мінералогічний кабінет та музей при ньому (1807)..............259

22.5.5.6. Астрономічний кабінет (1808).................................................260

22.5.5.7. Математичний кабінет (1822)..................................................260

22.5.5.8. Ботанічний кабінет (1825)........................................................260

22.5.5.9. Агрономічний кабінет (1848)...................................................261

22.5.5.10. Зоотомічний кабінет (1863)....................................................261

22.5.5.11. Геологічний кабінет (1866)....................................................261

22.5.5.12. Кабінет фізіологічної анатомії та музей при ньому (1867) .262

22.5.5.13. Кабінет практичної механіки (1872).....................................262

22.5.5.14. Географічний кабінет (1887 ?)...............................................262

22.5.5.15. Геометричний кабінет (1908).................................................263

22.5.6. Лабораторії...................................................................................263

22.5.6.1. Хімічна лабораторія (1847)......................................................263

22.5.6.3. Лабораторія порівняльної фізіології (1884)............................264

22.5.6.4. Лабораторія та кабінет медицинської хімії (1884).................264

23. Медичний факультет.........................................................................265

23.1. Історія окремих кафедр..................................................................269

23.2. Навчальна діяльність......................................................................277

23.2.1. Практична ветеринарна школа (1839-1850)..............................282

23.2.2. Повивальний інститут (1839)......................................................283

23.2.3. Спеціальні курси..........................................................................284

23.2.3.1. Фармацевтичні курси...............................................................284

23.2.4. Екскурсії.......................................................................................285

23.3. Студенти..........................................................................................285

23.3.1. Відгуки про медальні твори студентів.......................................286

23.3.2. Святкування випусків лікарів.....................................................289

23.4. Наукова діяльність..........................................................................290

23.5. Лікувальна діяльність.....................................................................294

23.5.1. Клініки..........................................................................................294

23.5.1.1. Факультетська терапевтична клініка (1814)...........................298

23.5.1.2. Факультетська хірургічна клініка (1814)................................298

23.5.1.3. Акушерська клініка (1829).......................................................300

23.5.1.4. Електролікувальний (маньковський) заклад (1859)...............301

23.5.1.5. Госпітальна терапевтична клініка (1872)................................301

23.5.1.6. Госпітальнаі хірургічна клініка (1872)....................................301

23.5.1.7. Офтальмологічна клініка (1872)..............................................302

23.5.1.8. Пропедевтична терапевтична клініка (1884)..........................302

23.5.1.9. Клінічні відділення. Лазарет (1887)........................................302

23.5.1.10. Клініка дитячих хвороб (1892)..............................................303

23.5.1.11. Пологовий будинок з гінекологічним відділенням (1895 ?)303

23.5.1.12. Клініка нервових захворювань (1910 ?)................................303

23.5.2. Допомога факультету у боротьбі з епідеміями.........................304

6

23.5.3. Лікарі та студенти мф у воєнний час. Допомога

військовому шпиталю...............................................................305

23.6.навчально-допоміжні заклади при факультеті..............................306

23.6.1. Кабінети........................................................................................306

23.6.1.1. Фармакологічний кабінет (1859 ?)..........................................307

23.6.1.2. Гістологічний кабінет (1866)...................................................307

23.6.1.3. Патологоанатомічний кабінет (1866)......................................307

23.6.1.4. Кабінет судової медицини (1868)............................................307

23.6.1.5. Кабінет медичної фізики (1872)..............................................308

23.6.1.6. Гігієнічний кабінет та лабораторія (1876)..............................308

23.6.1.7. Фізіологічний кабінет та лабораторія (1892)..........................308

23.6.1.8. Кабінет та музей оперативної хірургії (1845 ?)......................308

23.6.2. Лабораторії...................................................................................309

23.6.2.1. Фармацевтична лабораторія (1812).........................................309

23.6.2.2. Лабораторія і кабінет медичної хімії (1866)...........................309

23.6.2.3. Лабораторія загальної патології (1872)...................................309

23.6.2.4. Бактеріологічна лабораторія....................................................310

23.6.3. Анатомічний театр і анатомічний музей (1806)........................310

23.6.4. Музей фізіологічної анатомії (1867)..........................................311

24. Юридичний факультет......................................................................312

24.1. Історія окремих кафедр..................................................................315

24.2. Навчальна діяльність......................................................................316

24.2.1. Семінари.......................................................................................320

24.2.2. Гуртки...........................................................................................320

24.3. Студенти..........................................................................................321

24.3.1. Відгуки про медальні твори студентів та твори,

висунуті на здобуття премій....................................................321

24.4. Наукова діяльність..........................................................................326

24.4.1. Захист дисертацій........................................................................327

24.5. Навчально-допоміжні заклади юридичного факультету.............328

24.5.1. Юридичний кабінет (1885 р.)......................................................328

25. Навчально-допоміжні заклади при Харківскому університеті......329

25.1. Типографія (1804)...........................................................................332

25.2. Бібліотека (1805).............................................................................335

25.3. Педагогічний інститут (1811-1860)...............................................336

25.4. Церква (1823)..................................................................................336

25.5. Кабінети...........................................................................................337

25.5.1. Кабінет малювання та живопису (1803)....................................337

25.5.2. Музичний клас (1804)..................................................................337

25.5.3. Фехтувальний клас (1804)...........................................................337

25.5.4. Танцювальний клас (1805)..........................................................338 25.5.5. Архітектурний кабінет (1837).....................................................338

25.6. Манеж (1807)...................................................................................338

25.7. Гімнастична школа (1858)..............................................................338

25.8. Школа для дітей університетських службовців (1910)...............338

Випуск 3....................................................................................................339

26. Наукові товариства при Харківському університеті......................340

26.1. Товариство наук (1812-1818, 1822-1830)......................................342

26.2. Товариство дослідників природи (1869-1930).............................344

26.2.4. Біологічна станція товариства дослідників природи................351

26.3. Товариство дослідних наук (1872-1893).......................................352

26.3.3. Медична секція товариства дослідних наук..............................354

26.3.4. Фізико-хімічна секція товариства дослідних наук...................355

26.4. Історико-філологічне товариство (1877-1919, 1991-...)..............358

26.5. Математичне товариство1 (1879-...).............................................362

26.6. Епідеміологічне товариство (1882 - ?).........................................368

26.7. Товариство наукової медицини та гігієни (1893-1915 ?).............369

26.8. Товариство фізико-хімічних наук (1893 - ...)..............................373

26.9. Фізико-технічне товариство (1895 ?)............................................383

26.10. Дермато-венерологічне товариство (1900-1912?)......................383

26.11. Юридичне товариство (1900-1910 ?)...........................................384

26.12. Товариство любителів природи (1911-1918)..............................388

26.13. Хірургічне товариство (1911 - ?).................................................390

товариство дитячих лікарів (1912 - ...).................................................390

Додаток. Покажчик до видання «Труды общества наук,

состоящего при имп. Харьковском университете» 392 Частина 2 (1917-1980).............................................................................394

1. Постанови партії та уряду про вищу школу та Харківський

університет.................................................................................395

2. Історія Харківського університету в радянський період (1917-

1980 рр.)......................................................................................396

2.1. Загальні матеріали............................................................................396

2.2. Ювілеї................................................................................................398

2.3. Спомини ............................................................................................399

2.4. Окремі питання історії університету..............................................400

2.5. Харківський університет в 1917-1933 рр........................................400

2.5.1. Академія теоретичних знань (1920-1921)....................................401

2.5.2. Харківський інститут народної освіти (1921-1930 рр.)..............402

2.5.3. Фізико-хіміко-математичний інститут (1930-1933 рр.)..............408

2.5.4. Харківський педагогічний інститут

професійної освіти (1930-1933)................................................409

7

2.6. Університет у передвоєнні роки та в період

Великої Вітчизняної війни........................................................409

2.6.1. Університет в 1933-1941 рр..........................................................409

2.6.2. Університет в 1941-1945 рр..........................................................410

2.6.2.1. Учасники Великої Вітчизняної війни - студенти, аспіранти,

професори, викладачі та співробітники Харківського університету...............................................................................412

2.7. Університет в 1946-1980 рр.............................................................417

2.7.1. Навчально-виховна робота...........................................................420

2.7.1.1. Суспільно-політична практика студентів.................................422

2.7.2. Наукова робота...............................................................................423

3. Навчальна та наукова діяльність факультетів...................................426

3.1. Механіко-математичний факультет (1930).....................................426

3.2. Фізичний факультет (1930)..............................................................428

3.3. Радіофізичний факультет (1952).....................................................430

3.4. Фізико-технічний факультет (1962)................................................432

3.5. Хімічний факультет (1930)..............................................................433

3.6. Геолого-географічний факультет (1933).........................................437

3.7. Біологічний факультет (1933)..........................................................442

3.8. Історичний факультет (1933)...........................................................447

3.9. Економічний факультет (1933)........................................................451

3.10. Філологічний факультет (1933).....................................................452

3.11. Факультет іноземних мов (1949)...................................................455

3.12. Підготовче відділення (1969).........................................................456

3.13. Підготовчий факультет для іноземних громадян (1961).............457

3.14. Факультет підвищення кваліфікації (1967)..................................458

3.15. Факультет громадських професій (1961)......................................458

4. Загальноуніверситетські кафедри та лабораторії.............................458

4.1. Соціологічна лабораторія (1963).....................................................462

5. Наукові товариства при Харківському університеті........................462

6. Наукові інститути при Харківському університеті..........................465

6.1. Науково-дослідний інститут математики (1933)...........................465

6.2 науково-дослідний інститут хімії (1933).........................................465

6.3. Науково-дослідний інститут геології (1933)..................................466

6.4. Науково-дослідний інститут біології (1933)..................................466

7. Науково-допоміжні заклади при Харківському університеті..........467

7.1. Харківська астрономічна обсерваторія (1883)...............................467

7.2. Харківська метеорологічна обсерваторія (1891)............................470

7.3 ботанічний сад (1804)........................................................................471

7.4. Гідробіологічна станція (1914)........................................................471

7.5. Обчислювальний центр (1958)........................................................472

7.6. Музеї при Харківському університеті............................................472

7.6.1. Археологічний музей (1919?).......................................................472

7.6.2. Музей природознавства (1964).....................................................473

7.6.3. Музей історії Харківського університету (1972)........................474

7.7. Центральна наукова бібліотека (1805)............................................474

8. Громадські організації.........................................................................478

8.1. Партійна організація.........................................................................478

8.2. Комсомольська організація..............................................................479

8.3. Профспілкова організація................................................................479

9. Студентство. Студентські організації................................................480

9.1. Навчальна та наукова діяльність студентів....................................481

9.2. Трудовий семестр.............................................................................485

9.3. Спортивно-масова робота................................................................486

9.4. Художня самодіяльність..................................................................488

10. Творча співдружність Харківського університету з іншими

навчальними закладами, н.-д. Інститутами, підприємствами 490

11. Харківський університет і школа.....................................................492

12. Міжнарожні зв'язки Харківського університету............................493

Додаток. Періодичні видання та видання, що продовжуються,

Харківського університету (1805 - 1980)................................495

Література про періодичні видання та видання, що продовжуються,

Харківського університету (1805-1980)...................................502

Частина 3 (1980-2006).............................................................................507

1. Офіційні матеріали..............................................................................508

2. Назви та статус університету..............................................................509

3. Ювілеї Харківського університету.....................................................510

3.1. 200-річний ювілей.............................................................................512

4. Спомини ...............................................................................................514

5. Загальні праці з історії Харківського університету..........................515

5.1. Будівлі Харківського університету.................................................525

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007