Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций - страница 111

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 

3

982

Реліна І.Є.

2

375

Рибаченко К.В.

2

694

Роговська-Іщук І.

2

557

Рожук Р. Е.

2

623

Роменська Л.А.

3

876

Рубець Д.С.

1

146

Рубцова М.Ю.

2

411

Рудакова О.С.

3

709

Рудницкий А.О.

1

157

Румянцев Н. В.

1

49

Рыженков А.Н.

3

809

Рябчин А.М.

1

304

Рябчина О.М.

1

307

Савенкова А. И.

2

633

Савіна Г. Г.

2

386

Савченко Е.О.

2

638

Савченко І.В.

3

850

Садыков В.М.

1

309

Салли В.И.

3

780

Салли С.В.

3

780

Саломатина Л. Н.

3

714

Саркисян А. Л.

3

788

Свідрак О.В.

2

678

Сегеда І.В.,

1

244

Семенов Б.Д.

1

312

Семкова Л.В.

1

350

Середа Г.В.

3

741

Середа Л. О.

3

985

Сиволап Л.А.

2

691

Сидорова А. В.

1

28

Ситник Л. С.

2

379

Снігова О.Ю.

1

161

Соколова К.О.

3

988

Співак Р.В.

2

561

Стежко Н.В.

1

30

Степанова А.Е.

2

563

 

xii

 


Ступницький О.І.

3

784

Сукач О. А.

1

316

Сысой Ю.В.

1

163

Таранич О.В.

3

993

Тарасова Е.В.

3

990

Тарлопов І. О.

1

166

Тахтарова К.А.

3

1048

Тимечко І.Р.

1

43

Тищук Т.А.

1

320

Тімашкова О. А.

2

640

Ткач О.В.

3

995

Ткаченко В.М.

2

353

Тодоров Т.И.

1

169

Третьякова І.С.

1

172

Третяк О.З.

1

175

Трусевич И.В.

1

176

Тураліна Г.Г.

3

1030

Турбан Г.В.

1

179

Туровцева І.Г.

2

565

Туровцева І.Г.

2

684

Тэн Юн Ван

1

323

Удуд І.Р.

3

997

Українець Л.А.

1

328

Усиченко Т. В.

1

333

Філатова О.М.

2

636

Філатова О.М.

3

1000

Флейчук М. І.

1

181

Фомичева Н.В.

3

890

Хаджинов І.В.

3

1030

Хандріх Л.

3

829

Харабуга С.В.

3

812

Харченко Т. Г.

3

834

Хорошева А.С.

1

39

Хоружий Ю.С.

3

960

Хромов М.І.

2

356

Цибульська Л.О.

2

465

Чайка С.И.

2

569

Часовська О. А.

3

760

Челябі-Заде Ю.У.

3

1033

Чентуков Ю.И.

1

75

Черкас Н.І.

1

336

Чернавина Н.А.

3

1003

Черниченко Г.О.

2

353

Чижиков Г.Д.

3

718

Чижикова О.Н.,

1

187

Чорноусова М. О.

2

627

Чужиков В.І.

2

366

Шабуришвили Ш.

3

895

Шамилева Л.Л.

3

797

Шаповал В.М.

1

189

Шаповалова Э.В.

3

897

Шафиев Р.М.

1

15

Шевчук О. А.

3

1006

Шелепова Н. С.

1

63

Шеремет Т. Г.

1

34

Шикова Л. В.

3

1008

Шилепницький П.І.

3

1014

Шилец Е.С.

2

671

Шира Н.О.

3

1011

Шпундра Н.Г.

3

816

Шульга В. Г.

3

900

Шульга И.А.

3

904

Шумак В.В.

3

909

Шумак Ж.Г.

2

572

Щербініна О.В.

2

476

Эзума Т.В.

3

890

Юдковская Д. А.

3

1018

Юрик В.В.

2

479

Юрик С.В.

2

479

Юрченко В.В.

3

1019

Якубовский С.А.

3

734

Янковський М.А.

3

703

Яновский В.П.

3

762

Яценко А. Б.

1

4

Колектив авторів

Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект.- Збірник наукових праць. Донецьк: ДонНУ, 2010. - 1050 с.

УДК 339.9..339.727.22..332 ББК У58+У268.411

У збірнику розміщено статті, у яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України й інших країн, академічних і галузевих наукових організацій, а також провідних підприємств найважливіших галузей промисловості країни - металургійної, хімічної, вугільної, машинобудівної й ін. Представлені також статті співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на відповідних рівнях.

Розглянуто питання розвитку світових інтеграційних, інвестиційних і інноваційних процесів в Україні (регіонах) в умовах глобалізації, участі України й інших держав у міжнародних організаціях і міжнародних інтеграційних об'єднаннях, наслідкам участі в них, валютно-фінансових, банківських і кредитних відносин, міжнародних транспортних систем, проблеми екологічної та енергетичної безпеки, створення і функціонування єврорегіонів, формування соціальної політики з урахуванням закордонного досвіду й інших.

Статті присвячені різним аспектам удосконалювання зовнішньоекономічної діяльності на рівнях підприємства, регіону, галузі, держави, підвищення конкурентноздатності виробництва в рамках Програми науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року, Стратегії розвитку Донецької області до 2015 року, Стратегії розвитку Луганської області до 2015 року й стратегії розвитку міста Донецька до 2020 року.

Розрахований на науковців і фахівців.

Дизайн обкладинки: Т.С. Медведкін Переддрукарська підготовка видання: М.В. Бобылева, М.О. Чорноусова, Т.В. Усиченко

©ДонНУ, коллектив авторов, 2010

Підписано до друку 10.01.2010 Формат 60x84/16. Папір типографський. Офсетний друк. Умовн. друк. арк. 78,0 Тираж 500 прим. Замовлення №1

Видавництво Донецького національного університету, 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24

Надруковано: СПД ф/о Ставицький В.В. просп. Театральний 6/8 кв.3, м. Донецьк, 83001 Тел. (062) 305-50-89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций