Є О Козловський - Використання анімації в мультимедійних навчальних програмах - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5 

Є.О. Козловський

Херсонський державний університет

Використання анімації в мультимедійних навчальних програмах

Вступ

Сьогодні одним з напрямків розвитку системи освіти нашої держави є дистанційне навчання. Його технологічною основою є можливості використання Інтернет, серед яких оперативне передавання на будь-які відстані текстових, графічних, мультимедіа повідомлень.

Використання засобів мультимедіа в навчанні відкриває великі можливості для ілюстрації явищ, що вивчаються, дозволяє активно використовувати динамічні об'єкти, анімацію, відео, звук. Таким чином, можна відчутно підвищити якість навчання, створюючи привабливі інтерактивні навчальні програми.

Під час вибору програмного забезпечення для розробки навчальних програм необхідно враховувати кілька базових характеристик:

• сумісність;

• ресурсоємність;

• надійність готового продукту; забезпечення авторизованого доступу.

Варто відмітити, що в навчальній програмі повинні бути враховані дидактичні аспекти наочності, систематичності, активності, розвиваючого навчання та ін.; також повинні бути реалізовані принципи інтерактивності, рефлексії та нелінійності. Кожна з цих характеристик важлива для досягнення успіху і програмне забезпечення повинно підтримувати в повному обсязі реалізацію всіх перерахованих моментів.

Огляд і аналіз інструментальних засобів для створення інтерактивної анімації для

навчальних програм

Спектр програмного забезпечення для розробки навчальних програм досить широкий, від найпростіших HTML-редакторів, до складних систем управління навчальними даними, що використовуються в комп'ютерних мережах. Правильний вибір програмного забезпечення повинен відповідати конкретним вимогам.

Зараз вже не можна уявити без анімації розробку якісної мережевої навчальної програми. В HTML не передбачалося можливостей створення привабливих, барвистих сторінок, а DHTML і JavaScript лише частково знімають ці обмеження. Програми створення векторної графіки для Інтернет прискорюють подання повідомлень за рахунок векторних технологій побудови й подання об'єктів, а також значно розширюють можливості їх створення завдяки роботі з мультимедіа та використання керованості. Все це дає незаперечні переваги перед традиційним способом подання матеріалів в Інтернет.

Багато відомих виробників розробили інструменти для створення векторної графіки під Інтернет. Піонер у цій галузі - Macromedia Flash, за ним - Corel R.A.V.E. і Adobe LiveMotion. Серед менш відомих компаній певною популярністю користуються Swish й Insane Flash Animator, однак перед FlashMX усі програють у продуктивності.

Разом з цим активно розвиваються й інші технології, засновані на векторному поданні об'єктів - технології передавання тривимірної моделі об'єктів з наступною їх візуалізацією у вікні браузера. Наприклад, засіб Metastream компанії Viewpoint, Macromedia Director. Фірма Adobe створила технологію SVG (Scalable Vector Graphics).

Особливе місце займають редактори, призначені для конвертації тривимірних моделей у формат SWF: Ulead EnVector, Vecta 3D й Swift 3D. Сюди ж можна віднести модулі, що підключаються безпосередньо до спеціалізованих 3D-додатків і перетворюють тривимірні моделі в плоске векторне подання (3DStudioMax, Maya).

Insane 3D Flash Animator

Цей редактор включає серйозні інструменти для створення складних анімаційних роликів - підтримує сценарії користувача, звук, можливість створення кнопок, має велику кількість ефектів.

Основа - величезна панель властивостей, у якій зібрані всі необхідні елементи управління. Для створення будь-якого об'єкта служить кнопка Add an element, після чого з'являється його власне поле в панелі сценарію. Там же відображаються всі дії користувача.

Недоліки програми:

- TimeLine необґрунтовано коротка;

- управління поводженням і миттєвими характеристиками об'єктів можливе тільки через допоміжні вікна діалогу;

- інтерфейс (всі операції реалізовані у вигляді «іконок», зовнішній вигляд яких має мало спільного з виконуваною дією).

DJJ HoldingsSwish 2

Сьогодні Swish стала потужним редактором для створення складних роликів, багато в чому зрівнявшись з продуктом Macromedia, а за деякими параметрами навіть перевершивши його. Програма Swish 2 підтримує прозорість, градієнтні заливання, створення інтерактивних кнопок, вкладену анімацію, нерівномірний рух, роботу над кількома сценами відразу, звук і відео. Характер трансформацій і їх тривалість явно вказуються в панелі сценарію, що досить зручно при аналізі анімації. Засоби управління Swish зосереджені в закладці Actions. У програмі можна визначити реакцію на стандартні події типу руху мишки.

Недолік - управління шарами (не можна заблокувати певний шар від змін)

Corel R.A.V.E.

R.A.V.E. (Real Animated Vector Effects) дає можливість створювати flash-ролики користувачам CorelDRAW без придбання додаткового програмного забезпечення.

Страницы:
1  2  3  4  5 


Похожие статьи

Є О Козловський - Використання анімації в мультимедійних навчальних програмах