М П Кравченко - Визначення припуску на обробку виробів з газотермічним покриттям - страница 2

Страницы:
1  2 

1,55

11

0,50

0,96

23

1,10

1,89

12

0,55

0,98

24

1,20

2,18

Таблиця 3

Експериментальні дані шорсткості оброблених поверхонь зразка з покриттям ПГ-12Н-01 товщиною 1,8 мм

Порядковий

номер обробленої поверхні

Глибина розташування

обробленої поверхні h, мм

 

Порядковий

номер обробленої поверхні

Глибина розташування

обробленої поверхні h, мм

 

1                 2               3               4                5 6

1 0,0            2,44            11               1,0 1,12

2 0,1            2,06            12               1,1 1,07

ВИПУСК 10, 2011

Процеси механічної обробки в машинобудуванні

3

0,2

1,74

13

1,2

1,14

4

0,3

1,15

14

1,3

1,09

5

0,4

0,97

15

1,4

1,43

6

0,5

0,62

16

1,5

1,39

7

0,6

0,72

17

1,6

1,56

8

0,7

0,86

18

1,7

1,83

9

0,8

0,68

19

1,8

2,04

10

0,9

0,92

 

 

 

Таблиця 4

Експериментальні дані шорсткості оброблених поверхонь зразка з покриттям ПГ-12Н-01 товщиною 2,4 мм

1

2

3

4

5

6

1

0,0

2,24

13

1,2

1,06

2

0,1

2,16

14

1,3

1,21

3

0,2

1,63

15

1,4

1,18

4

0,3

1,25

16

1,5

1,19

5

0,4

0,91

17

1,6

1,23

6

0,5

0,82

18

1,7

1,45

7

0,6

0,73

19

1,8

1,56

8

0,7

0,58

20

1,9

1,88

9

0,8

0,79

21

2,0

1,79

10

0,9

0,86

22

2,1

1,91

11

1,0

0,99

23

2,2

2,14

12

1,1

1,15

24

2,3

2,38

 

25

2,4

2,49

Рівняння кривої апроксимації залежності Ra від глибини обробки лишається незмінним. Підтвердженням цьому слугують дані розрахунків моделювання, наведені в таблиці 5.

Таблиця 5

Дані розрахунків моделювання

ВИПУСК 10, 2011     Процеси механічної обробки в машинобудуванні

 

Діапазони глибин обробки зразків

Показник

покриття товщиною

1,2 мм

покриття товщиною

1,8 мм

покриття товщиною

2,4 мм

 

0-1,2

0-1,8

0-2,4

1 2

3 4

_Продовження табл. 5

1 І        2 І 3 І 4 ~

Коефіцієнт асиметрії та ексцесу

0,1806; 0,7745

0,1704; 0,6736

0,5395; 0,5423

Рівень значущості моделі(%)

1,1471x10"n

1,6998х10-11

3,6637х10-15

Рівень значущості коефіцієнтів

(%)

(1,3355х10"10; 1,0114х10"5; 1,1976х10"5)

(1,8016х10-9; 9,9586х10-7; 1,0016х10-6)

(5,8467х10-9; 1,7957х10-6; 1Д344ХКҐ6)

Коефіцієнт детермінації

0,9295

0,9728

0,9640

Автокореляція

присутня (не може бути усунута) -результат

поліпшився

присутня (не може бути

усунута) -результат

поліпшився

відсутня (усунута)

Статистика Дарбіна-Уотсона до перетворення інформації

0,8447

0,5229

0,5088

Статистика Дарбіна-Уотсона після перетворення

інформації

1,0934

1,1588

1,6995

Розрахункові (середні) значення йзефіцієнтів моделі

(2,2119; -16,2750; 15,6807)

(2,0631; -1,0632; 9,9710)

(1,6521; -7,6266; 6,6136)

ВИПУСК 10, 2011     Процеси механічної обробки в машинобудуванні

після перетворення інформації, якщо вона виявиться доцільною

 

 

 

Закінчення табл. 5

1

2

3

4

Середня мінімальна глибина, мм

0,4840

0,6850

0,8195

Середня мінімальна шорсткість, мкм

0,8989

0,7967

0,6105

Довірчий інтервал мінімальної шорсткості

(0,5373; 1,2605)

(0,5489; 1,0445)

(0,3310; 0,8899)

Інтервал глибин обробки поверхонь з мінімальною шорсткістю, мкм

(0,1887; 0,8396)

(0,3260; 1,1042)

(0,3252; 1,4131)

Висновки. На основі здійсненого дослідження можна стверджувати, що при обробці виробів із покриттями з самофлюсівного порошку ПГ-12Н-01 (система Ni-Cr-B-S) у діапазоні товщин 0,6-2,4 мм (найчастіше вживані товщини на практиці [5]) робочі поверхні з мінімальним значенням Ra у покриттях товщиною 0,6 мм і 1,2-2,4 мм будуть на різних глибинах. У першому випадку - у межах глибин обробки 0,0486-0,3144 мм, у другому випадку - 0,3260­0,8396 мм. Умови формування покриттів (насамперед, теплообмін між частками порошку і основою) значно відрізняються, що підтверджується існуванням спільного довірчого інтервалу (спільного прошарку покриття з найменшою шорсткістю) лише для товщин 1,2­2,4 мм.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Клименко С.А., Мельничук Ю.А. Структура напыленных покрытий и шероховатость обработанной поверхности // Инженерия поверхности и реновация изделий: Матер. 2-й Междунар. науч.-технич. конф. (28-30 мая 2002 г., г. Ялта). -К. : АТМ Украины, 2002. - 259 с. - С. 68-70.

2. Руководящие технические материалы. Нанесение покрытий из порошков методом газопламенного напыления. Типовый технологический процесс. РТМ ИЭС-7-90 // Газотермическоенапыление покритий : сб. руководящих технических материалов. - К. : ИЭС им. Е.О. Патона, 1990. - 175 с. - С. 115-150.

3. Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей - М. : Колос, 1981. - 351 с.

4. Обробка деталей при відновленні і зміцненні : навч. посібник / Ю.О. Харламов, С.А. Клименко, М.А. Будаг'янц, Л.Г. Полонський. - Луганськ : Вид-во СУНУ імені Володимира Даля, 2007. - 500 с.

5. Газотермическое напыление покритий : сб. руководящих технических материалов. - К. : ИЭС им. Е.О. Патона, 1990. -175 с.

6. Харламов Ю.А., Будагьянц Н.А. Основы технологии восстановления и упрочнения деталей машин : учебное пособие. - Луганськ : Изд-во ВУНУ им. В.Даля, 2003. - В 2-х т. - Т. 2. - 480 с.

7. Искольдский И.И. Наплавочные боридные твердые сплавы. -М. : Машиностроение, 1965. - 71 с.

8. Харламов Ю.А., Нгуен Ван Чанг. Оценка технологических процессов получения газотермических покрытий // Ресурсо- и энергосберегающие технологии в промышленности : матер. конф. (4-6 сентября 1996 г., г. Одесса). - К. : Об-во „Знание" Украины, 1996. - 158 с. - С. 108-109.

9. Вольперт Г.Д. Покрытие распыленным металлом (металлизация). - М. : Промстройиздат, 1957. - 268 с.

КРАВЧЕНКО Максим Павлович - аспірант кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- обробка покриттів різанням, теоретичні питання визначення припусків на обробку.

НОЧВАЙ Володимир Матвійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- умови формування газотермічних покриттів.

ПОЛОНСЬКИЙ Леонід Григорович - доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- механічна обробка газотермічних покриттів.

ЩЕХОРСЬКИЙ Анатолій Йосипович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- обробка статистичних даних, теорія імовірності.

РИЖОВ Юрій Едуардович - старший науковий співробітник відділу № 18 Інституту надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля.

Наукові інтереси:

- технологія машинобудування.

Подано 15.06.2011

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М П Кравченко - Визначення припуску на обробку виробів з газотермічним покриттям

М П Кравченко - Призначення припуску на точіння виробів із газотермічними покриттями