Я І Виклюк - Визначення потоків рекреантів та оптимізація роботи туристичного комплексу за допомогою модифікованої - страница 2

Страницы:
1  2 

2,40

3,4

Розвинута мережа телекомунікацій

1,80

3,8

Наявність достатньої інфраструктури розваг

1,60

3,6

Розвинута система громадського харчування

1,80

3,8

Розвинута система громадського транспорту

0,40

2,4

Система інформування туристів

1,40

3,4

Наявність достатньо розвиненої інфраструктури власне туристичного ринку - туроператорів та туристичних агенцій

1,80

3,8

Забезпечення   під'їздами   (авто) (стан

0,40

3,4


Показники привабливості

Наявні

Змінені

дороги)

 

 

Забезпечення під'їздами (залізниця)

0,60

3,6

Віддаленість від магістралей

0,00

2,0

З вищевикладеного прикладу ми можемо зробити висновок про можливість передбачення певних показників для будь-якої туристичної фірми або туристичної послуги. Це дає нам можливість оцінити всі існуючі види туристичної діяльності і розробити реалістичну програму для формування і розвитку туристичної інфраструктури як в регіоні, так і для країни в цілому.

Література

1. Левицька Е.В. Організація підприємництва в туризмі. Донецьк, DTsTB, -2002, - 61 с.

2. Алейникова Г.М. Организация и управление в туристическом бизнесе. Донецк, DTsTB, - 2002, - 117 с.

3. Любицева O.O. Рынок туристических продуктов (Геопространственный подход). - Киев: Алтапрес, - 2002, - 58 с.

4. Концепция соціального-економічного розвитку чернівецької області на період до 2011 року. Чернівці. - видавництво "Прут", 2004.

5. Crampton L.I. The Gravitation Model. A tool for travel market analyses. -Revue du tourisme, 1965, 20, #3.

Дата надходження до редакції 15.11.2007 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Я І Виклюк - Визначення потоків рекреантів та оптимізація роботи туристичного комплексу за допомогою модифікованої

Я І Виклюк - Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території

Я І Виклюк - Застосування модифікованої гравітаційної моделі для оптимізації роботи туристично-рекреаційноїсистеми