І В Неуров - Види закупівельних ситуацій на машинобудівних підприємствах - страница 2

Страницы:
1  2 

Висновки. Ефективне управління закупівельними рішеннями на машинобудівних під­приємствах є результатом багатьох чинників, які повинні бути взяті до уваги суб' єктами, які мають намір ефективно діяти на висококонкурентному ринку. Аналіз чинників, які обумовлюють ефективність прийняття рішень машинобудівних підприємств у сфері здійснюваних закупівель уможливлює формування декількох істотних висновків.

По-перше, прийняття рішення про закупівлю на підприємстві, що функціонує на інститу-ціональному ринку, є складним процесом і часто дуже формалізованим, що випливає з характеруздійснюваних закупівель (це є дуже спеціалізовані блага), високої їх капіталомісткості і сильного впливу на майбутню діяльність підприємства. Господарська практика доводить, що ступінь склад­ності закупівельних рішень підприємства зумовлюється такими чинниками, як рівень поінформо­ваності щодо закуплених благ і їх постачальників, кількості доступних продавців на ринку, взаємовідносин «постачальник-споживач», зовнішнє оточення, в якому функціонує підприємство, а також його фінансовий та технологічний стан (особливо по відношенню до наявних засобів).

По-друге, ступінь складності закупівельних рішень і формалізацію закупівельних процедур машинобудівних підприємств можна значною мірою спростити завдяки вмілому, комплексному використанню сучасних технологій в області закупівлі, яким є Інтернет. На нашу думку, для закупівлі, що здійснюється машинобудівним підприємством, Інтернет може бути незамінимим джерелом знань про постачальників і пропонований ними товарний асортимент, що уможливлює швидше доставляти товар, революціонізує систему платежів і складання замовлень. Слід, однак, відмітити, що ступінь використання сучасних технологій в області закупівель машинобудівних підприємств є недостатнім. Без зміни підходу і ментальності підприємців в справі використання Інтернету у закупівельному процесі все менш можливим стає зменшення ступеня складності і формалізації закупівельних процедур .

Перспективи подальших досліджень. Одним із основних завдань в управлінні закупівлями матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві є вибір постачальника. Важливість цього завдання пояснюється не тільки тим, що на сучасному ринку функціонує велика кількість постачальників схожих матеріальних ресурсів, але насамперед тим, що постачальник повинен бути надійним партнером підприємства в реалізації його логістичної стратегії. Це і буде предметом подальших наукових досліджень автора.

1. Фирон Х., Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика / Пер. с англ. -СПб. : Полигон, 1999. - 768 с. 2. Monczka P. The Machine that Changed the World. - Maxwell Macmillan, New York, 1990. 3. Van Weele A. Purchasing & Supply ^ain Management: Analysis, Planning and Practice. - Thomson Business Pr., 2001. 4. Промисловий маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Підручник / Під ред. А.О. Старостіної. - К.: Іван Федоров, 1997. - 400 с. 5. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Навч. посібник. - Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. - 307 с. 6. Dudzik M. Strategie zakupow. - Gospodarka materialowa i Logistyka, 1/2001, S. 4. 7. Lysons K. Zakupy zaopatrzeniowe. - Warszawa: PWE, 2004. - 504 s. 8. Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005. - 684 с. 9. KraskaM. E-procurement - popraw swoje zaopatrzenie // Logistyka. -2007. - № 5. - S .64-67.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І В Неуров - Види закупівельних ситуацій на машинобудівних підприємствах

І В Неуров - Закупівельна діяльність у ланцюгу поставок

І В Неуров - Форми співпраці постачальник-покупець

І В Неуров - Аутсорсинг закупівель світовий досвід і вітчизняніперспективи