О В Войтко - Вибіркові обстеження збитків урожаю сільськогосподарських культур - страница 2

Страницы:
1  2 

Гранична помилка механічної вибірки розраховується за фор­мулою:

Aw = t •ц = t a,

де Aw гранична помилка механічної вибірки;

t — коефіцієнт довіри (в нашому прикладі він дорівнює 2); а — коефіцієнт, який дорівнює середній помилці вибірки —

( w (1 - w )) .        б .

-), значення якого залежить від частки збитків вро-

V n

жаю і береться він з таблиці значень коефіцієнта «а» «Таблиця значень «а» (Середня помилка вибірки)»).

У таблиці 1 на пересіченні значень середніх збитків врожаю — 0,328 (округлити треба до трьох знаків) і числа проб-метрівок — 270 знаходимо значення коефіцієнта «а». Він дорівнює 0,0245.

Тоді A|i = 2 х 0,0245 = 0,049 або 4,9 %.

Спостерігач робить висновок, що на всій площі, яка засіяна ози­мою пшеницею середня частка збитків врожаю складає 0,328 + + 0,049 = 0,367 або 36,7 %.

Висновки з проведеного дослідження. Запропонований спо­сіб статистичного оцінювання збитків врожаю сільськогосподар­ських культур в Україні знайшов відображення та практичне за­стосування в діяльності українських страхових компаній. Почи­наючи з 2001 року всі страхові кампанії країни застосовують ви­бірковий метод обстеження для визначення реальних збитків врожайності сільськогосподарських культур при настанні стра­хового випадку та суми страхового відшкодування.

Література

1. Жук В. М. Облік сільськогосподарської діяльності: навчальний посібник / Жук В. М. — К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. — 368 с.

2. Пархоменко В. М. Методи вибіркових обстежень: навчальний по­сібник / Пархоменко В. М. — К., 2001. — 148 с.

Статтю подано до редакції 28.05.11 р.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Войтко - Вибіркові обстеження збитків урожаю сільськогосподарських культур

О В Войтко - Методи управління ризиками в аграрному секторі