Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГЕОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Неофіційне видання

Тексти нормативно-правових актів подані за станом на 4 жовтня 2012 р.

Дніпропетровськ

НГУ

2012

УДК 349.4:55

ББК Х6/8 (4УКР) 307

Г 36

Рекомендовано до видання вченою радою Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет" (протокол № 7 від 20 вересня 2012 р.).

Геологічне право України: систематизований зб. нормат.-правових Г 36 актів: неофіц. вид. / Уклад. Р.С. Кірін. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 1023 с.

ISBN 978 - 966 - 350 -370 -7

Наведено основні нормативно-правові акти з регулювання геологічних відносин, зокрема, у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного вивчення надр, державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, геологічної інформації, першовідкривачів родовищ корисних копалин, міжнародного співробітництва в сфері геологічної діяльності тощо. Збірник є першою спробою у вітчизняній юриспруденції систематизації геологічного законодавства і носить неофіційний характер, видання якого здійснено з ініціативи юридичного факультету Державного ВНЗ "Національний гірничий університет".

Розраховано на студентів, які здобувають повну вищу освіту за спеціальностями "Правознавство", "Геологія", а також аспірантів і професорсько-викладацький склад. Може бути корисний працівникам правоохоронних органів, органів державної виконавчої влади, юрисконсультам та інженерно-технічним працівникам геологічних і гірничодобувних підприємств.

УДК 349.4:55 ББК Х6/8 (4УКР) 307

ISBN 978 - 966 - 350 -370 -7

© Р.С. Кірін, 2012 © Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА........................................................................................... 18

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................ 30

Конституція України (витяг)................................................................. 30

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 32

Закон   України   "Про   охорону   навколишнього природного

середовища" (витяг).................................................................................. 34

Указ Президента України "Про День геолога"..................................... 37

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ

БАЗИ УКРАЇНИ...................................................................................... 38

Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030

року"........................................................................................................... 38

Кодекс України про надра (витяг)........................................................... 85

Закон  України   "Про   Основні  засади  (стратегію) державної

екологічної політики України на період до 2020 року"(витяг)........ 87

Закон України „Про державне регулювання видобутку, виробництва    і    використання    дорогоцінних    металів і

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" 89

(витяг) ..........................................................................................................

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державний фонд

родовищ корисних копалин України"................................................. 90

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   "Про затвердження

переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого 91

значення" ...................................................................................................

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ

ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР............................................................ 101

Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр................................................................................................ 101

3

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод" (витяг) 113 Наказ ДКЗ " Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та

хрому) (витяг) ............................................................................................. 119

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ каолінів" (витяг) ............................................ 123

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ вугілля" (витяг) .............................................. 127

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ лікувальних грязей" (витяг)....................... 134

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до торфових родовищ" (витяг).......................................... 138

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного й облицювального каменю"

(витяг).......................................................................................................... 142

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних (емісійних) та видобувних запасів шахтного метану вуглегазових родовищ у зонах супутньої технологічно необхідної дегазації під час розробки вугільних пластів" (витяг)..................................................... 146

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ піску та гравію" (витяг)............................... 151

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод" (витяг)......... 156

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу" (витяг) .. 163 Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ бурштину" (витяг) ......................................... 173

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ промислових підземних вод" (витяг)......... 177

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ глинистих порід" (витяг).............................. 184

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу" (витяг).................. 188

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ уранових руд" (витяг)................................... 192

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного

фонду надр до родовищ теплоенергетичних підземних вод" 195

(витяг) .........................................................................................................

Наказ Мінпромполітики "Про затвердження Положення про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення     запасів     корисних     копалин     за ступенем

підготовленості до видобування" (витяг)............................................ 201

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В

ГАЛУЗІ ГЕОЛОГІЇ І РОЗВІДКИ НАДР............................................. 206

Закон України „Про державну геологічну службу України"............. 206

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 213

Закон  України   "Про   Основні  засади  (стратегію) державної

екологічної політики України на період до 2020 року" (витяг)...... 219

Постанова Верховної Ради України "Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності,

пов'язаної з надрокористуванням в Україні"..................................... 223

Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і

розвідки надр"........................................................................................ 228

Постанова Кабінету Міністрів України "Про реорганізацію галузі

" Геологія і розвідка надр"" .................................................................... 230

Указ Президента України "Про Положення про Міністерство

екології та природних ресурсів України" (витяг) ............................... 232

Указ Президента України "Про Положення про Державну службу

геології та надр України"....................................................................... 235

Указ Президента України "Про Положення про Державну службу

гірничого нагляду та промислової безпеки України"....................... 244

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 лютого 2010 року "Про заходи щодо підвищення ефективності державного управління у галузі

геологічного вивчення і використання надр"" .................................. 258

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних

копалин" ..................................................................................................... 263

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання підвищення   ефективності   державного   управління   у сфері

надрокористування"................................................................................ 269

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Питання Державної

служби геології та надр" ......................................................................... 271

Розпорядження Кабінету Міністрів України " Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Державної служби геології та

надр" ........................................................................................................... 272

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення міжрегіональних   територіальних   органів  Державної служби

геології та надр" ........................................................................................ 275

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною

службою геології та надр" ....................................................................... 276

Постанова    Кабінету    Міністрів    України    "Про утворення

Національної акціонерної компанії "Надра України"" ................... 279

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання Національної

акціонерної компанії "Надра України""............................................ 280

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження статуту

Національної акціонерної компанії " Надра України"" .................. 283

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання Державному інформаційному    геологічному    фонду    статусу галузевого

державного архіву" .................................................................................. 304

Наказ Держкомархіву та Мінекології "Про затвердження Статуту

Геоінформу України"........................................................................... 305

Наказ Мінфіну "Про внесення змін до Положення про Державний

гемологічний центр України"................................................................ 315

РОЗДІЛ 5. ПРАВО ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР............. 321

Кодекс України про надра (витяг)...................................................... 321

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   "Про затвердження

Порядку   надання   спеціальних   дозволів   на   користування 331

надрами" ....................................................................................................

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів

на користування надрами"..................................................................... 356

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні

спеціального дозволу на право користування надрами"................. 364

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин   родовища   або   ділянки   надр,   що   надаються у

користування" .......................................................................................... 369

Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення   та   видобування   стратегічно   важливих корисних

копалин"..................................................................................................... 371

Наказ    Держгеонадр    "Про    затвердження    Положення про

проведення     моніторингу     та     наукового     супроводження 374

надрокористування" ...............................................................................

Наказ Держгеонадр "Про затвердження Методичних рекомендацій    з    проведення    моніторингу    та наукового

супроводження надрокористування".................................................. 379

Наказ  Держгеонадр   "Про  затвердження  стандартів надання

адміністративних послуг"....................................................................... 410

Наказ Держгеонадр "Про проведення акредитації"............................ 423

Наказ  Держгеонадр   "Про  затвердження  примірних  угод на

користування надрами".......................................................................... 427

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (витяг)........... 459

РОЗДІЛ 6. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА

ОБЛІКУ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............................................. 462

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 462

Наказ Геолкому  "Про  затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення 463 надр" ..............................................................................................................

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Інструкції про порядок

обліку результатів робіт з геологічного вивчення надр"................. 478

Наказ Держкомресурсів " Про затвердження Правил нормативного

забезпечення геологічного вивчення надр"....................................... 509

РОЗДІЛ 7. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА

ОЦІНКИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН................................... 519

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 519

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   "Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних 522 копалин" ....................................................................................................

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Порядку ведення державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин"

(витяг) .......................................................................................................... 526

Наказ ДКЗ " Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах" ............... 529

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та

оцінки запасів корисних копалин" ....................................................... 550

Наказ ДКЗ "Про затвердження Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів

корисних копалин"................................................................................. 558

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з

обліку гірничодобувного підприємства" ............................................. 574

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок   подання   в   ДКЗ   України   матеріалів   з геолого-

економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців".................. 583

Наказ ДКЗ "Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та   порядок   подання   в   ДКЗ   України   матеріалів геолого-

економічної оцінки родовищ нафти і газу" (витяг)........................... 616

РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ В СФЕРІ

ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .............................................................. 650

Кодекс України про надра (витяг)........................................................ 650

Податковий кодекс України (витяг) ...................................................... 653

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи

витрат платника податку, які підлягають амортизації" .................. 658

Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"" ................................................................................ 660

РОЗДІЛ   9.   ПРАВО   ДЕРЖАВНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО

КОНТРОЛЮ............................................................................................. 664

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 664

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   "Про затвердження

Порядку здійснення державного геологічного контролю" ............. 668

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів

державного нагляду (контролю)" ......................................................... 674

Закон   України   "Про   основні   засади   державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (витяг) ...................... 676

РОЗДІЛ 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ............................................................. 688

Кодекс України про надра (витяг)........................................................ 688

Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг) ....... 690

Кримінальний кодекс України (витяг) ................................................. 693

Закон України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (витяг)............ 700

Указ   Президента   України   "Про   заходи   щодо забезпечення

додержання законодавства у сфері надрокористування"................ 702

РОЗДІЛ      11.      ПРАВОВИЙ      РЕЖИМ      ГЕОЛОГІЧНОЇ 705

ІНФОРМАЦІЇ ............................................................................................

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 705

Постанова   Кабінету   Міністрів   України   "Про затвердження Положення     про     порядок     розпорядження     геологічною 706 інформацією" ................................................................................................

Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні

установи" (витяг)....................................................................................... 711

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Порядку обліку, зберігання     та     користування     фондовими геологічними

матеріалами" ............................................................................................. 712

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету"............................................ 723

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" (витяг).............. 727

Закон України "Про нафту і газ" (витяг)............................................... 728

РОЗДІЛ     12.     ПРАВОВИЙ     РЕЖИМ ГЕОЛОГІЧНОГО

КАРТУВАННЯ УКРАЇНИ...................................................................... 729

Наказ Держкомгеології "Про Положення про Державну геологічну

карту України масштабу 1 : 200000".................................................... 729

Наказ   Мінекоресурсів   "Про   затвердження   Положення про

Державну гідрогеологічну карту України масштабу 1:200000"...... 732

Наказ   Мінекоресурсів   "Про   затвердження   Положення про

Державну еколого-геологічну карту України масштабу 1:200000" 736 РОЗДІЛ      13.      ПРАВОВИЙ     РЕЖИМ ГЕОФІЗИЧНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ.......................................................................................... 741

Додаток до листа Держкомгеології "Перелік видів робіт, які виконуються безпосередньо в польових умовах працівниками експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад при проведенні польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних,     геофізичних,     гідрографічних, гідрологічних,

лісовпорядних і розвідувальних робіт"................................................ 745

Наказ Держкомгеології "Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у

свердловинах, що буряться на нафту і газ"........................................ 745

РОЗДІЛ     14.     ПРАВОВИЙ     РЕЖИМ ГЕОЛОГО­РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ.................................................................. 769

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення  геологорозвідувальних  робіт  за  рахунок коштів

державного бюджету" .............................................................................. 769

Наказ  Геолкому   "Про  затвердження  Положення  про стадії

геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини"............ 781

Наказ Мінекоресурсів "Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води (гідрогеологічні

роботи)"...................................................................................................... 794

Наказ Держгеонадр "Про затвердження базових цін на матеріально-технічні    ресурси,    які   використовуються при

проведенні геологорозвідувальних робіт"........................................... 805

Закон України "Про нафту і газ" (витяг)............................................... 806

РОЗДІЛ 15. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВОЇ

РОЗРОБКИ РОДОВИЩ.......................................................................... 809

Кодекс України про надра (витяг)......................................................... 809

Наказ   Мінекоресурсів   "Про   затвердження   Положення про

порядок    організації    та    виконання дослідно-промислової

розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного 810 значення" ..................................................................................................

Закон       України       "Про       нафту       і       газ"       (витяг) 815

РОЗДІЛ 16. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПЕРЕДАЧІ РОДОВИЩ ДЛЯ

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 


Похожие статьи

Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид