В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 

6. Журн. " Международная жизнь" №5 2003г. М.

7. Waters M. Globalization. L-N-2.,1995P.3

8. Маркс Кэнгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т4. стр.427-428

9. Ежегодное обращение Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе к Парламенту и народу о внутренем и внешнем положении страны. "Свободная Грузия" от 12 октября 2002 г.

10. Перелыгин Ю.А.Ресурсные аспекты мировой энергетической политики. Геоэкономический атлас мировой энергетики. Санкт-Петербург,2003-2004гг. Интернет-ресурс.

11. .Бжезинский З. Великая шахматная доска. М. "Международные отношения". 1998 г

12. Грузия на правильном пути, идет правильным путем, курс правильный, лишь темпы недостаточны, мы можем сделать значительно больше. Итоговая речь Президента Грузии на расширенном заседании Правительства 15 февраля 2003 года. "Свободная Грузия" от 18 февраля 2003 года.

13. ." Свободная Грузия" от 18 февраля 2003 года, № 37, стр. 2.

14. Папава В. О международной экономической функции Грузии. " Свободная Грузия" от 2 ноября 2001 года.

15. Юданов Ю. Закавказье: оценки инвестиционной привлекательности. "Ме и МО", 1999 г., № 11, стр. 101-112.

16. Экономические интересы государств-участников СНГ на постсоветском пространстве и приоритетные инвестиционные проекты. СНГ. Межгосуд. Эконом. Комитет экономического союза. Информационный бюллетень,

3. 1997 г., стр. 64-79.

17. К. Маркс и Ф Энгельс. Сочинения. Т XXI .

18. Сталин И. В. Соч. Т. 11

19. Страны мира. Информационно-аналитически справочник ЦРУ.Екатеренбург.У-Фактория 2001 год 672стр.

GUAM - PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ

Dudek Mieczystaw, Prof. dr hab. Zaklad Makroekonomii i Finansow, Uniwersytet Zielonogorski, Zielona Gora (Poland)

Mazurkiewicz Piotr, Mgr inz., Telefonia DIALOG S.A., Wroclaw (Poland)

Na lipcowym (2008) szczycie Unii Europejskiej przywodcy panstw czlonkowskich przyjeli program Partnerstwa Wschodniego dla Ukrainy na wzor tego, ktory laczy juz Uni; Europejska z Norwegia i Szwajcaria.

Program partnerstwa obejmuje nie tylko Ukraine, ale i pozostale kraje tworzace aktualnie razem z Ukraina organizacje GUAM: Gruzje, Azerbejdzan i Moldawie. Na forum miedzynarodowym probuje stworzyc si; polityczne przekonanie o tym, ze wszystkie te kraje moglyby w przyszlosci wstapic do Unii Europejskiej. W tym przypadku sytuacja ich uleglaby zmianie w porownaniu z sytuacja Szwajcarii i Norwegii, ktore do scislej integracji z Unia Europejska nie aspiruja.

Celem artykulu jest analiza ekonomicznych przeslanek integracji krajow bloku GUAM z Unia Europejska.

Struktura opracowania jest nastepujaca: czesc druga w sposob skondensowany przedstawia teorie europejskiej integracji, w czesci trzeciej definiuje sie funkcjonowanie takich organizacji gospodarczych jak EFTA, CEFTA i GUAM.. Czesc czwarta to perspektywy dalszego rozwoju i rozszerzenia Unii Europejskiej. Artykul koncza konkluzje i wnioski.

Procesy integracyjne we wspolczesnym swiecie sa powszechne. O ile sama globalizacja jest ogolnym wyrazem postepujacej finansowej i ekonomicznej integracji gospodarek, to procesy regionalnej integracji sa o wiele bardziej wyraziste i bardziej powszechne. Ponadto, jezeli dzisiaj mowimy o integracji to przede wszystkim w terminologii integracji ekonomicznej jako fundamentu, na ktorym nastepuje integracja na plaszczyznie spolecznej, politycznej etc. (w swiecie istnieje ponad dwiescie roznego rodzaju handlowo-ekonomicznych porozumien integracyjnych).

Nawet, jesli inicjowana jest ona z pobudek i celow politycznych (jak w przypadku Wspolnot Europejskich) to jak widzimy rozwija sie ona jak na razie glownie na plaszczyznie ekonomicznej, a przynajmniej tam rozwija si; w sposob najbardziej efektywny. Jest rowniez tak, ze jesli integracja dokonuje sie poczatkowo na bazie politycznej to i tak czesto dla dalszego rozwoju i wzmocnienia potrzebuje rozwiniecia i poglebienia ekonomicznej wspolpracy.

Rozne sa cele, kryteria podzialu, mechanizmy funkcjonowania, formy wystepowania i korzysci z integracji.

W klasycznym juz w Polsce artykule Kameckiego (1967) zawierajacym przeglad pojec i pogladow na integracje ekonomiczna, wyszczegolnia sie kilkanascie rodzajow integracji wynikajacych z uwzgledniania roznorodnych parametrow wykorzystywanych przy ich wyodrebnieniu, odpowiadajacym z grubsza roznym formom integracji wystepujacych w rzeczywistosci..

W ujeciu systematycznym procesy ekonomicznej integracji mozemy najogolniej podzielic na te, ktore sa zwiazane z preferencyjnymi porozumieniami handlowymi (PTA Preferential Trade Agreements) i na te, ktore dotycza regionalnych porozumien handlowych (RTA Regional Trade Agreements). Kryteria podzialu sa tutaj rozne: jedne dotycza obszaru,

© Dudek M., Mazurkiewicz P., 2008

przestrzeni (RTA) drugie mechanizmu funkcjonowania (PTA), tak, ze wyodrebnione w ten sposob organizacje moga zachodzic na siebie.

RTA bedzie zawsze jakas forma preferencyjnego porozumienia handlowego (PTA). To ostatnie nie zawsze musi dotyczyc jakiegos regionu. Np. porozumienie oparte na preferencyjnej bazie miedzy Unia Europejska i Federacja Rosyjska (Partnership and Cooperation Agreements PCA) dotyczy panstw w tym samym regionie, ale to samo porozumienie z krajami ACP1 nie bedzie porozumieniem o charakterze regionalnym.

W ujeciu polityczno instytucjonalnym mowimy o integracji miedzynarodowej i ponadnarodowej (intergovernmental) (Baldwin, 2004).

Pierwsza to integracja typu wolnorynkowego, oparta o wolny rynek i wolna konkurencje o charakterze „smith'owskim" z minimalizacja roli i zadan wladzy panstwowej w ktorej procesy integracyjne przebiegaja na poziomie podmiotow gospodarczych - panstwo zapewnia ochrone prawna (chroni konkurencje, tworzy prawo i wymaga przestrzegania „swietosci umowy" w sferze gospodarczej). Integracja ta ma wazne antecedencje na poziomie integracji „Golden Age" (Dearderff and Stern, 2002). Druga jest integracja miedzypanstwowa (miedzyrzadowa) instytucjonalna z odgornie prowadzona polityka gospodarcza w zakresie polityki cel, polityki handlowej i polityki makroekonomicznej. Ten typ integracji jest powszechnie utozsamiany z integracja we wspolczesnym rozumieniu tego slowa i z integracja, jaka tu opisujemy oparta na z gory przyjetych, preferencyjnych mechanizmach funkcjonowania.

Integracja ta jest trudna do zweryfikowania w terminologii dlugoterminowego wzrostu a zatem i dlugoterminowych korzysci z jej utrzymywania m.in. z uwagi na brak historycznych porownan. Przypuszcza sie, iz takie korzysci(wzrostowe) dalaby pelna integracja w jeden organizm panstwowy z pelna integracja rynku pracy, kapitalu i jednolitego dostepu do technologii (a zatem tego samego wspolczynnika K/L). Oznacza to np. odnosnie rynku kapitalu, ze - przy stalych dochodach wzgledem skali - praca efektywna2 i jej produktywnosc jest funkcja kapitalu na jednostke pracy (y=f(k)) i jest jednakowa w calej zintegrowanej gospodarce. Wymierne korzysci pojawiaja sie wraz ze wzrostem kapitalu na jednostke efektywnej pracy a nie zaleza od wielkosci i „sily" gospodarki danego (okreslonego) panstwa czlonkowskiego. W przeciwnym wypadku swoboda przeplywu kapitalow rozklada sie na dwie kategorie beneficjentow korzystajacych: z efektywnosci alokacji i z dywersyfikacji przeplywow kapitalowych miedzy krajami. W tej integracji latwiejsze do zidentyfikowania sa efekty wynikajace z boomu inwestycyjnego zwiazanego z jej poszerzaniem a wiec w terminologii korzysci krotkookresowych z akcentem na wyrownywanie poziomow rozwoju gospodarczego i poziomow zycia.

GUAM jest ugrupowaniem, ktore stowarzysza kraje wewnatrz krajow strefy CIS (Commonwealth of Independent States - organizacja zrzeszajaca kraje bylego ZSRR w celu utworzenia Wspolnoty Ekonomicznej). Powstal w 1997 roku i w sklad jego weszly cztery kraje: Ukraina, Gruzja, Azerbejdzan i Moldawia3.

Glownym celem stowarzyszenia jest rozwijanie wspolpracy gospodarczej, niemniej kraje zwracaja uwage na wspolprace zarowno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i wewnetrznej.

W zakresie transportu i energetyki ugrupowanie zaangazowane jest w budowanie trans kaukaskiego przesylu ropy naftowej z Azerbejdzanu poprzez Morze Czarne do Ukrainy a stad dalej rurociagiem Odessa - Brody do Centralnej i Zachodniej Europy. Projekt jest

1 ACP - (African Coribbean and Pacific Countries) Abrewiatura oznaczajaca postkolonialne kraje Afryki, Karaibow i regionu Pacyfiku.

2 Szerzej zob. w dowolnym, standardowym podreczniku do ekonomii: model wzrostu Harroda lub An Eassy on Dynamic Theory, in: „Economic Journal" No 49, March 1939.

3 Przez pewien czas, od roku 1999 do 2005 w sklad organizacji wchodzil rowniez Uzbekistan.

konkurencyjny wobec rosyjskiej sieci przesylu ropy do tych regionow. Z ekonomicznego punktu widzenia jednym z wazniejszych celow GUAM-u jest utworzenie strefy wolnego handlu (FTA) miedzy krajami czlonkowskimi. Diapazon wspoldzialania w strefie zostal sformulowany szeroko: od wspolpracy w dziedzinie przemyslowej poprzez polityke rolna, transportowa, finansowo-inwestycyjna az po sfere socjalna.

W 2006 roku potwierdzono jeszcze raz wole scislejszej ekonomicznej integracji i podczas konferencji w Kijowie zmieniono nazwe organizacji na ODREK-GUAM -organizacje, ktorej celem jest stanie sie podmiotem prawa miedzynarodowego. Tym samym organizacja zaczela przybierac charakter konkurencyjnej organizacji w stosunku do CIS (WNP) a niektore z panstw- czlonkow zapowiedzialy wystapienie z tego ostatniego ugrupowania.

Z jednej strony GUAM jest czlonkiem ugrupowania CIS (nie jako GUAM lecz jako poszczegolni jego czlonkowie), z drugiej kraje czlonkowskie nie kryja zamiarow pozniejszego wejscia do Unii Europejskiej. Jednoczesnie Ukraina chcialaby rozbudowy i umocnienia tej organizacji, co z kolei bedzie oslabialo wole dazenia do integracji z Unia Europejska. Celem CIS bylo i jest rowniez doprowadzenie do unii celnej i tym sposobem do wzmocnienia wspolnej przestrzeni gospodarczej oraz zwiekszenia integracji z gospodarka swiatowa. Nie sa te cele spojne ze soba na, tyle, ze mozna rzec, iz sa ze soba w duzej mierze sprzeczne. Tym bardziej, ze CIS (WNP) z zalozenia ma miec znaczenie nie tylko gospodarcze, ale i polityczne. Ale taki tez charakter przyjal GUAM po 2006 roku.

Specyficzna cecha ugrupowan takich jak GUAM jest to, ze powstaja one w ramach integracyjnych ugrupowan (w tym przypadku w ramach ekonomicznego ugrupowania CIS) i staja sie jednoczesnie uczestnikami dwoch procesow integracyjnych. (W terminologii ekonomicznej zdefiniowanie celow w takich sytuacjach wymaga specyficznych narzedzi analitycznych, jakimi sa preferencje ujawniane).

Sytuacja ta przypomina w duzym stopniu sytuacje i procesy, ktore towarzyszyly rozpadowi grupy EFTA pozostawiajac w rodzaju swoistej „wyspy" w Europie Szwajcarie, Norwegie, Islandie i Lichtenstein (utworzono dla nich EEA). Sytuacja ta nie do konca jest jednak tozsama i wystepuje w przypadku GUAM raczej w postaci au rebours. W Unii Europejskiej EFTA (European Free Trade Agreement) stala sie w pewnym okresie baza, na ktorej rozwijana byla europejska integracja. Z powodu podobnego poziomu rozwoju gospodarczego krotkookresowe efekty integracji nie odgrywaly tak istotnej roli. Dlatego bardziej przypomina CEFTIj (Central European Free Trade Agreement), ktora tworzyly kraje centralnej i wschodniej Europy. Od 2004 roku, kiedy przystapila do Unii Europejskiej grupa 12 nowych krajow ( 10 + 2) glownie z Centralno-Wschodniej Europy (EU-10), w tym kraje CEFTA o zdecydowanie nizszym poziomie rozwoju gospodarczego, problemy rozszerzania Unii Europejskiej a takze zarzadzanie gospodarka unijna nabraly charakteru politycznego (m.in. odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego, odrzucenie Traktatu Lizbonskiego).

Kraje GUAM-u zapowiedzialy utworzenie FTA (strefy wolnego handlu) przy tym, strefy rozszerzonej o uslugi i obejmujacej sektor rolny. Pod tym wzgledem przypominaja droge krajow CEFTA. Jednak w tym przypadku to raczej Unia Europejska bedzie musiala zastosowac jakas forme unilateralizmu (nawet nie wzajemnego) w stosunkach handlowych i gospodarczych z GUAM, znanego ze stosunkow UE z krajami ACP albo interregionalnego (subintegracyjnego) porozumienia, ktore to porozumienia w ostatnim okresie nabieraja istotnego znaczenia w polityce Unii Europejskiej.

Wschodnie Partnerstwo nie jest mapa drogowa do Unii Europejskiej ani dla Ukrainy ani tym bardziej dla pozostalych krajow ugrupowania GUAM. Pomijajac fakt, ze jest, zatem, malo interesujace z pragmatycznego punktu widzenia, bo raczej oslabia wewnetrzna wiez ekonomiczno-polityczna postradzieckiego ugrupowania nie dajac w zamian szansy realnej gospodarczej wspolpracy i korzysci, jakie moze dac czlonkowstwo w UE to rowniez w

terminologii teoretycznej jest niespojne. Przyklad Norwegii i Szwajcarii tylko wzmacnia te konkluzje, jezeli bedziemy sie trzymali zalozenia, ze zarowno Szwajcaria jak i Norwegia nie sa w Unii Europejskiej nie dlatego, ze Unia im nie znalazla miejsca, a dlatego, ze same nie chcialy wstapic pozostajac poza europejskim ugrupowaniem w luzniejszym zwiazku w postaci EEA. Prawdopodobnie dlatego, ze widza w tym zwiazku bardziej realne korzysci dla siebie..

Kraje GUAM a szczegolnie Ukraina to kraje o duzym potencjale produkcji rolnej co nie jest okolicznoscia korzystna dla ekonomiki europejskiej ponoszacej ogromne wydatki zwiazane z utrzymaniem poziomu zycia farmerow unijnych przy wysokiej wydajnosci i nadwyzce produkcyjnej unijnego rolnictwa. Nie jest to korzystne dla krajow GUAM, ktore te produkcje beda musialy ograniczyc. Znamy krotko-, ewentualnie srednioterminowe efekty wstapienia do Wspolnot Europejskich, czyli te, ktore sa zwiazane z procesami integracyjnymi. Natomiast nie jestesmy w stanie jednoznacznie odpowiedziec na to w terminologii efektow wzrostowych (zob. Baldwin, 2000:190). Zatem, jest dzisiaj pewnosc w asymetrycznosci korzysci uzyskiwanych z przyjecia do UE: zyskuja na procesach integracyjnych kraje przystepujace, w zasadzie niezaleznie od stopnia zaawansowania rozwoju gospodarczego, natomiast niekoniecznie musza to byc korzysci dlugookresowe dla calej Unii Europejskiej..

Podejscie Ukrainy, czy pozostalych krajow GUAM do integracji z Unia Europejska w strukturze EEA (European Economic Area - razem ze Szwajcaria, Norwegia, Islandia) byloby dzisiaj bardziej korzystne w ramach Partnerstwa Wschodniego niz scisla integracja z UE i to dla dwoch stron..

Jasne jest, ze czlonkowie ugrupowania GUAM nie moga byc jednoczesnie czlonkami CIS, GUAM i Unii Europejskiej, ale moga nalezec do CIS, GUAM i do EEA..

O ile strefa wolnego handlu (FTA) pozwala na indywidualne ksztaltowanie zewnetrznej taryfy celnej z krajami trzecimi, co jest mozliwe w przypadku ugrupowania CIS, dopoki tam nie powstanie wspolny rynek, o tyle nie jest to mozliwe w Unii Europejskiej. Kraje wschodzace ewentualnie do UE beda musialy nie tylko zakonczyc ekonomiczne procesy integracyjne w ramach GUAM (jesli wstepowac beda oddzielnie) ale takze i w ramach CIS-u a to moze byc dla tych krajow zbyt ryzykowne w ujeciu gospodarczym.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается процесс экономической интеграции в Европу в короткой исторической и теоретической перспективе, а также анализируется сотрудничество между ЕС и ГУАМ, а также возможные перспективы интеграции стран-участниц ГУАМ в ЕС.

SUMMARY

In this article we present the process of economic integration in Europe in short historical and theoretical perspectives. We also analyze a significant process in term of expansion for the European integration and enlargement. On that side, we will show relationship between EU and GUAM group and principal objective to develop that relationship to gradual economic integration. This publications comes in three parts: The first giving brief overview part of integration theory. Second part examines integration process within four former Soviet Union republics i.e. cooperation and integration between Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova. Last part examines and summarizing GUAM approaches of European Unity.

REFERENCE:

LDeardorff, A and R. Stern (2002) EU Expansion and EU Growth in Europe since 1945. Ford School for Public Policy, Working Paper No 487.

2.Baldwin, R. and C. Wyplosz (2004) The Economics of European Integration, Mc GrawHill,

England, ISBN 0-077-103947.

3. Kamecki, Z.(1967) Pojecie i Typy Integracji Gospodarczej, „Ekonomista", PAN, No 1. ISSN 0013-3205.

4. Malfliet, K., L. Verpost and E. Vinokurov (2007) The CIS, the EU and Russia Challenges of Integration, Palgrave Macmillan, 272p. ISBN 978-0-230-52106-3.

5. Guicherd, C. (2002) The Enlarged EU's Estern Border. Integrating Ukraine, Belarus and Moldova in the European Project, Berlin, Stiffung Wissenschaft und Politik.

6. Havrylyshyn, B. (2001) Ukraine Between East and West, North and South: Geopolitycal Options and Constraints, in: L. Hoffmanand, F. Mollers (eds.) Ukraine on the Road to Europe, Hidelberg-New York, Physica-Verlorg, pp. 11-20

Надійшла до редакції 15.11.2008 року

УДК 330.88(48)

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СКАНДИНАВСКИХ СТРАН В ХОДЕ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ В ОТРАСЛИ

Ерхов А.Г., к.т.н., докторант кафедры международной экономики Донецкого национального университета

Успешность национальных экономик и развитие мирохозяйственных связей в современных условиях во многом зависит от состояния и развития электроэнергетики -важнейшей отрасли народного хозяйства. Осуществляемая сегодня в европейских и других странах либерализация ее деятельности связана, прежде всего, с задачей всемерного расширения частной предпринимательской деятельности в электроэнергетике, которая призвана ослабить тяжелый груз финансовых расходов государства на ее содержание и развитие.

В научной литературе этому вопросу посвящено пока немного работ. В основном они рассматривают проблемы инвестирования экономики в широком плане, не выделяя непосредственно электроэнергетику. Среди авторов следует назвать статьи и монографии Д. Богиня, С. Волынского [1], В. Ботнева [2], О. Гаврилюка [3], А. Ерхова [4], Д. Лукъяненко [5], Ю. Макогона [6] и др., рассматривающих инвестиционные проблемы в Украине и ряде европейских стран в процессе развития современной экономики. При этом большое внимание уделяется вопросам создания благоприятного климата для зарубежных инвестиций и их эффективному использованию. Авторы не ставили перед собой задачи исследования современных проблем инвестирования отраслей экономики скандинавских стран, в том числе и электроэнергетики.

В связи с этим в настоящей статье предпринимается попытка проанализировать состояние инвестирования функционирования и развития электроэнергетики Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции в ходе осуществляемых в столь важной отрасли рыночных реформ. Во-первых, ставится задача выяснить влияние процесса либерализации электроэнергетической деятельности в регионе на расширение внутренних и внешних инвестиций для развития отрасли и снижения затрат из государственного бюджета на энергетическое обеспечение экономики, сферы услуг,

© Ерхов А.Г., 2008коммунального хозяйства и жилищного сектора населения. Во-вторых, изучить принимаемые государствами Скандинавии законодательные акты и экономические меры по стимулированию внутреннего и зарубежного инвестирования энергопроизводства, передачи и распределения электроэнергии потребителям.

В-третьих, проследить изменения инвестиционных потоков в развитии электроэнергетики скандинавских стран на протяжении проводимых реформ в отрасли.

Как мы уже подчеркивали, одним из главных мотивов перехода скандинавских, и в целом западноевропейских стран, к осуществлению либерализации деятельности энергетического сектора экономики - это всевозрастающие на него затраты государственного бюджета, со времени мирового энергетического кризиса начала 70-х годов прошлого столетия.

Расширение участия частного бизнеса в развитии электроэнергетики позволяет привлечь частный капитал для инвестирования энергопроизводства, передачи и распределения электроэнергии. Проводимые в странах Скандинавии рыночные реформы указывают на значительные позитивные перемены в этом важном направлении. Уже первые годы реформирования энергетического комплекса в Дании позволили, при росте экономики в стране в среднем на 2,5% ежегодно, стабилизировать затраты государственного бюджета на функционирование электроэнергетики. Отраслевое министерство в 1998 году получило финансирование в сумме 4 млрд. 801 млн. датских крон, в 1999 году - 3 млрд. 916 млн. датских крон, в 2000 году - 4 млрд. 724 млн. датских крон. Следовательно, участие государства в инвестировании энергокомплекса оставалось в основном на одном уровне, а производство электроэнергии росло в пределах 1% [7].

Наиболее широко частное предпринимательство в энергетической деятельности Дании представлено в сфере передачи и распределения энергии. Его внутреннее инвестирование чаще всего превышает финансовые вложения государства в электроэнергетику. Особенно успешно оно проходит на муниципальном уровне, что отмечается аналитиками Международного энергетического агентства (МЭА) и Энергетической комиссией Европейского союза. Важную роль в этом играют негосударственные структуры, особенно кооперативы, которые активно используют акционерный капитал для развития «малой энергетики», прежде всего ветряной. К настоящему времени более 100 тысяч датских семей являются членами кооперативов по строительству и использованию ветроагрегатов для выработки электроэнергии. Эти кооперативы установили и эксплуатируют 86% всех ветряных генераторов электричества в стране. Они играют доминирующую роль в инвестировании и развитии столь важного и экологически чистого производства электроэнергии [8]. Так, в прибрежной зоне моря пригорода столицы Дании, который называется Мидельгрундене, построен ветровой парк, состоящий из 20 ветроустановок по производству электричества. В разработке его проекта равноценное участие (50/50) принимали кооператив и компания Копенгагенэнергия. Заинтересованность местных жителей в стабильном обеспечении электроэнергией пригородного поселка, сотрудничество энергокомпании, муниципалитета и кооператива явились важной основой для успешной реализации проекта ветропарка.

Кооператив в Миддельгрундене имеет 40500 акций, каждая из которых представляет производство электроэнергии 1000 кВт. ч/год и стоит 4250 датских крон (около 600 евро). Согласно уставу кооператива, все акции должны оплачиваться вперед. Более 8500 местных жителей, в основном живущих в окрестностях ветропарка, являются членами миддельгрундского энергетического объединения.

Экономику держателей акций Миддельгруденского кооператива можно проследить на основе приводимых ниже данных.

Семья Якобсона, владеющая одной акцией и ее экономика в течение одного года [9] Годовое производство электроэнергии составляет 1000 кВт.ч на 1 акцию_

1.

Продажа электричества

- 330 д. крон

2.

Доплата за использование возобновляемой энергии

- 270 д. крон

3.

Доход в год

- 600 д. крон

4.

Стоимость ремонтных работ

- 70 д. крон

5.

Чистый доход в год

- 530 д. крон

6.

Норма прибыли 530/4250

- 12,5%

7.

Окупаемость

- 8 лет

8.

Жизненный цикл

- 20 лет

9.

5% - годовая амортизация

- 212,5 д. крон в год

10.

Доход после амортизации

- 317,5 д. крон в год

11.

Норма прибыли после амортизации 317,5/4250

- 7,5%

Указанные сведения показывают, что владелец одной акции энергокооператива в Миддельгрундене в течение года обеспечивается необходимой электроэнергией и имеет прибыль от владения 1 акции в размере 7,5%.

Вызывает большой интерес деятельность Датского центра по возобновляемой электроэнергетики - Фолькецентр. Это неправительственная независимая организация для развития, тестирования и демонстрации использования возобновляемых источников энергии, которые могли бы производиться малыми и средними энергокомпаниями. Центр расположен в сельской местности Северо-Западной Дании. Он осуществляет финансирование своих работ за счет реализации местных и международных проектов по исследованию и продвижению возобновляемой электроэнергетики. До 2002 года Центр также получал финансирование от Датского парламента. Однако он прекратил выделять государственные бюджетные ассигнования, видя его способность действовать на основе самофинансирования.

Центр разработал ветроустановки с контролируемой скоростью вращения, в зависимости от силы ветра, мощностью 525 кВт. Энергетические ветротурбины таких технических характеристик создавались и финансировались им на протяжении 10 лет. Многие производители электричества в стране построили в различных районах страны 160 таких энергетических установок [10].

Внутреннее инвестирование датской электроэнергетики подкрепляется внешними инвесторами. Принятый парламентом Дании в 1999 году Закон о поставках электроэнергии определил доступ на энергетический рынок не только внутреннему бизнесу, но и иностранному.

Дания, как страна ЕС и накопившая большой опыт в развитии нетрадиционной электроэнергетики, имеет все основания для приоритетного привлечения европейских инвестиций особенно Европейского инвестбанка в развитие национального энергетического сектора экономики [11].

В Швеции процесс инвестирования электроэнергетики в ходе ее реформирования, также как и в Дании приобретает многоплановый характер. В нем продолжает участвовать государство и органы местного самоуправления, постоянно расширяет свои позиции энергобизнес, активнее стали инвестировать электроэнергетику отечественные и международные банковские структуры, в том числе, энергетические компании зарубежных стран.

Во внутреннем инвестировании электроэнергетики Швеции важное значение имеет организация АЛМИ - партнер предприятий, которая предоставляет льготныекредиты вновь создаваемым мелким и средним компаниям. Инвестиции этой организации содействуют развитию «малой» электроэнергетики в стране.

Лидерами внутреннего инвестирования промышленности в том числе и электроэнергетики в Швеции, являются такие крупные корпорации, как Инвестор (семейство Валленбергов), Латойр (семейство Дуглас), Стена (семейство Ульссон), а также банки, инвестиционные фонды и страховые компании страны.

Особенно крупное осуществляемое внутреннее инвестирование электроэнергетики связано с закрытием ядерного блока атомной электростанции «Барсбек-1», который был остановлен 30 ноября 1999 года [12, с. 643].

В ходе реформирования шведской электроэнергетики в стране постоянно расширяется зарубежное инвестирование важнейшего сектора экономики. Шведское государство придерживается открытой политики для иностранного частного инвестирования, либерализовав в целом экономику в 1995 году, после вступления в Европейский Союз. Иностранные компании обеспечивают более 15% рабочих мест в Швеции, на них занято 320 тысяч человек. Только фирм с участием американского капитала в стране зарегистрировано около 600. Смешанная форма собственности при этом позволяет увеличить приток зарубежный инвестиций в современную экономику Швеции, в том числе и в электроэнергетику. Так, ведущая по производственной мощности энергокомпания Ваттенфаль имеет в своем активе 25% акций германской энергетической компании Хамбургите Электриситетс Верке, а энергокомпания Сюдкрафт приобрела 15% акций другой немецкой энергетической фирмы Пруссен электро. Совместная их деятельность по производству электроэнергии, участие в европейском энергорынке способствует стабильному положению указанных компаний в условиях жесткой конкуренции как внутри Швеции и Германии, так и на международном уровне [12].

Следовательно, процесс внутреннего и зарубежного инвестирования шведской электроэнергетики в условиях ее реформирования на рыночных основах имеет широкий спектр различных подходов, которые опираются на благоприятный предпринимательский климат в стране.

Проводимые с 1993 г. либеральные реформы в электроэнергетике Норвегии также расширили возможности внутреннего и внешнего инвестирования энергопроизводства передачи и распределения электроэнергии в стране, хотя «осмотрительный» подход к приватизации в национальном энергетическом энергокомплексе в значительной мере сохраняет позиции государства в его функционировании и развитии.

Об этом свидетельствуют приводимые ниже статистические данные бюджетных вложений в электроэнергетику.

Таблица 2

Ассигнование электроэнергетики Норвегии из государственного бюджета,

млн. норвежских крон [12, с. 635]

Годы

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Выделенные средства

148

193

248

340

347

318,5

Динамика статистических данных указывает на постоянный рост вложений из государственного бюджета в развитие норвежской электроэнергетики. Наиболее весомыми они стали после 1998 года, когда на мировых рынках цена на нефть и газ начала активно расти и нефтегазокомплекс Норвегии стал больше уплачивать государству налогов и отчислять средства в Нефтяной фонд.

В процессе реформирования норвежской электроэнергетики важную роль в ее инвестировании играют банки страны, особенно коммерческие, кредитные и страховые компании    и    специализированные    фонды,    которые    активно финансируютмногочисленные проекты по производству, передаче и распределению электроэнергии. Крупнейшие 3 коммерческих банка Норвегии, такие как Ден Ношке банк (капитал более 40 млрд. долларов), Кредиткассен (более 27 млрд. долларов) располагают более 70% активов всех коммерческих банков в стране. Они имеют широкие возможности для инвестирования развития частного бизнеса, в том числе и электроэнергетики.

Инвестированием энергетической предпринимательской деятельности в Норвегии активно занимаются кредитные и финансовые компании. К 2000 году их в стране насчитывалось около 50, с капиталом более 27 млрд. долларов, из них 22,9 млрд. были выделены под кредиты [12, с. 640].

Также как в Дании и Швеции значительная часть инвестиций в Норвегии идет на альтернативную электроэнергетику. Ее финансирование особенно активно проходило в 1997-2001 гг. За эти годы было инвестировано 262 проекта из 808 представленных предпринимательских и научно-исследовательских заявок. Общая сумма выделенных средств на эти проекты составила 425 млн. норвежских крон. Из всех проектов 36% их основаны на использовании различных отходов производства и коммунального хозяйства, 26% - биомассы, 23% - излишки тепла в комбинированном производстве электроэнергии [13].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 


Похожие статьи

В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право