Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

донецький національний технічний університет

Випускники

гірничого факультету

Донецьк-20іі

Випускники гірничого

факультету

Юонецы^2011р.

УДК 001(092) ББК У30

Донецький національний технічний університет. Випускники гірничого факультету/ Під загальною редакцією С.В.Подкопаєва і С.Г. Негрій // Укладачі: С.В. Подкопаєв, С.Г. Негрій, СМ. Александров, Ю.Ф. Булгаков, Д.Д. Виговська, Є.А. Тюрін

Ця книга вміщує відомості про випускників гірничого факультету ДГІ-ДІІ-ДонДТУ-ДонНТУ з 1931 по 2011рр. Видана до 90-річчя Донецького національного технічного університету.

Висловлюємо окрему подяку спонсору видання цієї книги гірничому інженеру, випускнику ДІЛ 1972 року

Міміношвілі Варламу Валер'яновичу, директору шахти ім. О.О.Скочинського ДП «Донецька вугільна енергетична компанія».

Рекомендовано до друку рішенням Вченоїради гірничого факультету ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (протокол №4 від 25.02.2011р.)

Електронна версія книги розміщена на сайті гірничого факультету

http://donntu.edu.ua/russian/strukt/institutes/igg/

Присвячується: 90-річчюДонецького національного технічного університету (ДонНТУ)

Шановний Читачі

%нига, яку (Ви тримаєте у руках, випущена до дев'яносторіччя донецького національного технічного університету. (Разом з ФонїШіРУ цю ж^ дату відзначає і гірничий факультет. Лравда десять років ми іменувалися факультетом геотехнологій та управління виробництвом, але це не змінювало основної суті нашої роботи - ми завжди готували фахівців для вугільноїпромисловості

Тірничий - один з перших і основних факультетів нашого вищого навчального закладу, невід'ємна частина всієї його історії, його горя, радощів і досягнень.

(Ви читаєте цю книгу, а це значить, дорогий Читачу, що і (Ваше життя якимось чином перетнулася з життям та історією ФІІ - Ф9ҐІ -ЮонЮЯРУ - ФонЇЇШУ.

І все одно, скільки (Вам років і під яким ім'ям увійшов у (Ваше життя наш (Вищий навчальний заклад і наш факультет.

уҐкшо (Ви гість - познайомтеся з частинкою нашоїісторії.

Л якщ° випускник^ Тірничого факультету, то (Ви й самі -частинка цієї історії.

%нига ця - не довідник^ і не мемуари, не методичні вказівки чи підручник^

Лросто, розповідаючи про майже вікову історію нашого факультету, ми хотіли згадати поіменно (ВСІХ, чиє ім'я вписане у літопис факультету.

І нехай хтось вписав у цей літопис кілька сторінок, а хтось залишив тількирядок^з прізвищем ірокрм випуску.

Нехай хтось провів в цих стінах не тільки п'ять студентських років, а й усе свідоме життя, а хтось все життя присвятив себе шахті, реалізуючи на практиці те, чому навчився в аудиторіях і лабораторіях факультету.

Нехай хтось став директором, міністром або професором, а хтось - просто гірничий майстер.

Зустрічаючись у річницю випуску, всі ми рівні, всі молоді і звертаємося один до одного на ім'я і на «ти».

Ми можемо розповідати про те, що нам вдалося чи не вдалося у цьому житті, але найбільше на цих зустрічах ми 3 радістю і світлим смутком згадуємо п'ять незабутніх років навчання на факультеті. І як би не склалася наше життя, в одному ми впевнені абсолютно - це були найкращі роки нашого життя. І на якій би складний період 90-річної історії вони не припали, все одно забути їхнеможливо.

(Всіх нас, випускників Тф різних, не те що років, а різних епох об'єднує одне.

Ми - члени величезного братства гірників.

Ми - гірничіінженериі

Я почесніше цього звання немає.

У цьому твердо впевнений кожен з нас, випускників гірничого факультету ФонН<ЛҐ<У.

Хтось з читачів знайде у цьому списку тільки своє прізвище, хтось знайде прізвище батька, брата, діда чи сина. Я може хтось знайде у списку іправнуків.

Списоклей великий, бо було насза цідев'яностороків 13 тисяч.

%нига наша не закінчена, як^ не може бути закінчена історія нашого факультету, історія всього нашого донецького національного технічного університету...

З величезною повагою до тих, хто навчався, навчається, ібуде вчитися на гірничому факультеті

Фекан професор,

доктор технічних^наук^ Лодкрпаєв Сергій (Вікторович

ХРОНОЛОГІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОДІЙ УЖИТТІ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ*

1921 - РІКПЕРШИЙ

- 30 травня 1921 р. урочисте відкриття Донецького гірничого технікуму (ДГТ). Для навчального корпусу міська влада виділила споруду колишнього комерційного училища (сьогодні - другий навчальний корпус). Студентами стали близько 200 чоловік.

- Створено лабораторії фізики, хімії і природознавства, бібліотеку.

- До кінця 1921 р. у ДГТ розпочали функціонувати гуртожиток на 100 чоловік, їдальня, баня, пральна.

1922 - РІКДРУГИЙ

- Уперше в СРСР у Донецькому гірничому технікумі було створено Вищі інженерні курси (ВІК), які без відриву від виробництва, готували фахівців високої кваліфікації.

- Уперше було набрано групу студентів гірничо-механічної спеціальності.

- Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет нагородив Донецький гірничий технікум Червоним Прапором ВУЦВК.

- З 1922 до 1925 pp. у Донецькому гірничому технікумі навчався майбутній керівник СРСР М.Хрущов.

* розділ було підготовлено завідувачем кафедри «Історії і права», д.і.н., професором СаржаномА.О.

- При ДГТ відкрито типографію, в якій друкувалися праці вчених, підручники і навчальні посібники.

- 1 жовтня 1922 р. вийшов перший номер газети Донецького гірничого технікуму «Техніка і комунізм», яка започаткувала періодичне видання університету.

- При ДГТ створено дитячий будинок. У ньому утримувались 25 дітей-безпритульників за рахунок відрахування від коштів студентів.

1923 - РІКТРЕТІЙ

- Створено гірничий факультет, першим деканом якого був проф. В.І. Бєлов.

- Створено мінералогічний музей.

1924 - РІКЧЕТВЕРТИЙ

- Відбувся перший випуск 10-ти гірничих інженерів, які закінчили Вищі інженерні курси.

- На базі навчальних майстерень створено «Механічний завод Донтехнікуму», де зусиллями студентів виготовлялися меблі й обладнання для аудиторій і лабораторій технікуму.

- Студенти стали отримувати стипендії: по 12 крб. - студенти - члени Спілки гірників, по 7 крб. - інші.

- За підтримки профспілки металістів Донецького металургійного заводу при ДГТ створено вечірній робітничий технікум, перетворений пізніше в металургійний факультет.

1925 - РІКП'ЯТИЙ

- При ДГТ створено дослідну гірничо-металургійну станцію. Пізніше її було перетворено в Донецьку філію вугільного науково-дослідного інституту (ДонВУГІ).

- Геодезо-маркшейдерський кабінет ДГТ на замовлення міської влади здійснив зйомку і склав перший генеральний топографічний план Донецька.

- Уперше, як навчальну дисципліну у розкладі занять було введено фізкультуру.

1926 - РІК ШОСТИЙ

- У січні 1926 року ДГТ відзначив своє п'ятиріччя. На цей час було випущено 25 інженерів-механіків.

- Донецький гірничий технікум реорганізовано в Донецький гірничий інститут (ДГІ).

- На гірничому факультеті ДГІ об'єднано цикл дисциплін гірничого профілю, який поклав початок створенню гірничої кафедри.

- викладачі ДГІ проф. А.М.Первушин та проф. АТ.Тулпаров завершили розробку проекту першого в історії Донецька водогону і здали його замовнику- міському відділу комунального господарства.

- Фонд бібліотеки ДГІ нараховував 30 тис. томів.

1927 - РІК СЬОМИЙ

- 1 січня 1927 року навчальний рік розпочався за програмами вищого навчального закладу. Працювали два факультети: гірничий - готував фахівців з експлуатації вугільнихродовищ та гірничо-механічний, який здійснював підготовку гірничих інженерів-електромеханіків та фахівців зі збагачення вугілля. Навчальний процес забезпечували 32 викладачі, у тому числі 11 професорів.

- Створено кафедри: рудничної вентиляції та техніки безпеки, збагачення корисних копалин, організації виробництва.

- У грудні 1927 року вперше в Донецьку було побудовано і введено в експлуатацію трамвайну лінію. Усі основні роботи зі складання проекту, прокладання траси виконували викладачі та студенти ДГІ.

1928 - РІК ВОСЬМИЙ

- Створено вуглехімічний факультет.

- За ініціативи проф. П.Е.Добровольського створено механічну лабораторію.

- Організовано військову кафедру.

1929 - РІКДЕВ'ЯТИЙ

- Вечірній металургійний технікум ДГІ перетворено в Донецький металургійний інститут.

- Створено кафедри: гірничої механіки, проходки шахт, електротехніки, математики, теорії механізмів і машин, філософії,політекономії, органічної хімії.

- Удосконалені навчальні плани та програми: зменшено термін навчання студентів за рахунок ліквідації стажування після закінчення теоретичного курсу і дипломного проектування, збільшено тривалість виробничої практики.

1930 - РІКДЕСЯТИЙ

- На базі вуглехімічного факультету ДГІ було створено Донецький вуглехімічний інститут.

- Створено кафедри: органічної хімії, загальної хімічної технології, хімії палива, аналітичної хімії, металургії чавуна, металургії сталі, прокатного виробництва, механічного обладнання механічних цехів, теорії металургійних процесів.

- Донецький гірничий інститут посів перше місце в змаганні вищих навчальних закладів СРСР. За кращу організацію роботи, значне збільшення випускників, розробку нових навчальних програм ДГІ було премійовано 3 млн. карбованців на будівництво студентського містечка.

- Створено факультет особливого призначення (ФОП) для індивідуального навчання керівних працівників вугільної промисловості.

1932 - РІКДВАНАДЦЯТИЙ

- Розпочато будівництво другого навчального корпусу.

- Навесні 1932 р. зусиллями студентів було закладено центральний парк культури і відпочинку (сьогодні- парк ім.Щербакова).

- Проведено першу Донецьку вугільну технічну конференцію

- ДГІ брав участь у Всесоюзному конкурсі з розробки проектів гірничих комбайнів. Було представлено розробки проф. Я.І. Альшица.

- У ДГІ вперше в СРСР почали готувати фахівців для підземної газифікації вугілля.

1933 - РІК ТРИНАДЦЯТИЙ

- У Донецькому металургійному інституті вперше в УРСР розпочали підготовку фахівців з механічного обладнання металургійних заводів.

- Донецький гірничий інститут посів друге місце у Всесоюзному змаганні вищих технічних навчальних закладів країни.

- Створено проектне бюро, яке виконало понад 40 проектів на замовлення шахт. У подальшому бюро стало самостійною проектною організацією - Донгіпрошахт.

- Створено кафедри механічного обладнання металургійних заводів, аналітичної хімії.

1934 - РІК ЧОТИРНАДЦЯТИЙ

- На 1 вересня 1934 р. у Донецькому гірничому, металургійному та вуглехімічному інститутах навчалося понад 1500 студентів.

- Донецький металургійний та вуглехімічний інститути об'єднано в один вищий навчальний заклад - Донецький металургійний інститут.

- Створено кафедри: заводської електротехніки, загальної хімічної технології, процесів та апаратів хімічного виробництва.

- Введено в експлуатацію гуртожитки: п'ятиповерховий «Бу­динок комуни» (нині 11 навчальний корпус) і чотирьох-поверховий гуртожиток №3. Усі студенти були забезпечені житлом.

1935 - РІК П'ЯТНАДЦЯТИЙ

- 26 квітня 1935 р. Раднарком УРСР ухвалив постанову про створення Донецького індустріального інституту на базі Донецького гірничого та металургійного інститутів.

- Донецький індустріальний інститут мав 4 факультети: гірничий, гірничо-механічний, металургійний та вуглехімічний. Підготовка інженерів проводилася за 12 спеціальностями.

- У Донецькому індустріальному інституті відбувся перший захист на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Успішно захистили дисертації: В.Г.Гейєр, П.С.Кучеров, К.С.Борисенко, П.Я.Таранов та інші.

- Введено в експлуатацію п'ятий навчальний корпус.

- Створено кафедри: іноземних мов, фізики, нарисної геометрії та інженерної графіки, металознавства та термічної обробки металу, фізичної культури.

1936 - РІК ШІСТНАДЦЯТИЙ

- Під керівництвом проф. І.Є.Коробчанського втілено в життя проект газифікації м.Донецька.

- До науково-дослідної роботи почали залучати студентів-відмінників старших курсів.

1937 - РІК СІМНАДЦЯТИЙ

- При кафедрі гірничозаводського транспорту створено лабораторію рудничних електровозів. Це була унікальна лабораторія серед подібних лабораторій гірничих вищих навчальних закладів СРСР.

- Проводилося масове залучення студентів і викладачів до змагань за підвищення академічної успішності студентів, покращення навчального процесу.

1938 - РІК ВІСІМНАДЦЯТИЙ

- Організовано змагання серед факультетів. Переможцем став металургійний факультет, який одержав перехідний Червоний прапор.

- Створено студентський ансамбль пісні і танцю чисельністю 300 чоловік.

1939 - РІКДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ

- За активну участь у створенні й розвитку нової галузі промисловості- «Підземна газифікація вугілля» частина викла­дачів і випускників Дії було нагороджено урядовими нагородами.

- Створено кафедру вентиляції і гірничорятувальної справи.

- У всеукраїнському змаганні зі стрілецького спорту Дії посів третє місце.

1940 - РІКДВАДЦЯТИЙ

- Відкрито нові спеціальності: геолого- розвідувальна, маркшейдерська справи.

- Донецький індустріальний інститут мав п'ять навчальних корпусів, в яких крім аудиторій знаходилось 33 лабораторії і 27 кабінетів.

- За період з 1935 по 1940 рр. Дії підготував 3121 інженери різних спеціальностей.

- Бібліотека Дії нараховувала 596 тис. томів.

- У Дії розроблялось 110 держбюджетних тем (у 2,5 рази більше, ніж у 1935 р.).

1941 - РІКДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ

- Травень 1941 р. - громадськість Донбасу широко визначила 20-річний ювілей Донецького індустріального інституту. За заслуги у підготовці висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів для вугільної та інших галузей промисловості Дії було нагороджено орденом Трудового Червоного прапора, а багатьох викладачів - орденами і медалями.

- З початком Великої Вітчизняної війни студентів перших курсів Дії було мобілізовано на фронт, близько 1500 студентів, викладачів і службовців направлено на будівництво захисних укріплень. У жовтні 1941р. - частина студентів, викладачів, а також обладнання Дії були евакуйовані на Схід.

- Листопад 1941 р.- розміщення евакуйованих студентів і викладачів Дії у Прокоп'євську - центрі вугільної промисловості Кузбасу.

1942 - РІКДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ

- Лютий 1942 р.- початок занять студентів Дії у Прокоп'євську. Відновлення науково-дослідної роботи.

- Березень 1942 р. - відбувся випуск шести інженерів.

- Вересень 1942 р.- на початок нового 1942-1943 навчального року у Прокоп'євську навчалось понад 400 студентів.

- Жовтень 1942 р.- Дії у Прокоп'євську передано облашто-вана будівля. Видано наказ Наркома вугілля СРСР про передачу інституту обладнання для лабораторій і кабінетів з інших вищих навчальних закладів країни.

1943 - РІК ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ

- На початок року у Прокоп'євську працювали 101 викладач, у тому числі 6 професорів і 23 доцентів.

- 7 вересня 1943 р. У Донецьку фашисти заживо спалили понад 40 викладачів і співробітників Дії і членів їх сімей за участь у підпільній і антифашистській боротьбі.

- 8 вересня 1943 р.- Донецьк було звільнено від загарбників.

- Жовтень 1943 р. - ДО Донецька з Прокоп'євська повернулася група викладачів Дії з метою вивчення можливості відновлення роботи інституту.

- Жовтень-листопад 1943 р. - розпочалися відновлювальні роботи зусиллями студентів і викладачів на зруйнованих навчальних корпусах і гуртожитках.

- 5 грудня 1943 р.- близько 700 студентів Дії перших двох курсів розпочали заняття в частково відновленому 3-ому навчальному корпусі.

1944 - РІК ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ

- Травень 1944 р.- у Дії створено штаб з відбудови інституту. Улітку 1944р. 650 студентів працювали над його відновленням.

- Вересень 1944 р.- на початок нового навчального року бу­ло розчищено від завалів двори навчальних корпусів, відновлено 23 аудиторії, бібліотека, два гуртожитка, майстерні, кочегарка.

- Жовтень 1944 р.- більща частина викладачів і студентів Дії, що знаходилися в Кузбасі, повернулися до Донецька.

- Листопад 1944 р. відновлено роботу чотирьох факультетів: гірничого, гірничо-механічного, металургійного, хіміко-технологічного.

1945 - РІКДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ

-Травень 1945 р. - колектив Дії звернувся до мешканців міста із пропозицією як найшвидше відновити центральну вулицю міста- вулицюАртема.

- Літо 1945 р. - 103 студентські бригади теслярів і столярів, штукатурів, малярів працювали на відновленні інституту.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа