M Zielonogdrski - Еwolucja rol i zadan polskich nauczycieli - страница 3

Страницы:
1  2  3 

10. M. Lobocki, Teoria wychowania w zarysie, Krak6w 2005.

11. M. Magda-Adamowicz, Wizerunek tw6rczego pedagogicznie nauczyciela kl. I-III, Zielona G6ra 2007.

12. M. Magda-Adamowicz, Uwarunkowanie efektywnosci ksztalcenia nauczycieli klas I-III w zakresie tw6rczosci pedagogicznej, Zielona G6ra 2009.

13. M. Magda-Adamowicz, Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej, Zielona G6ra 2004.

14. M. Magda-Adamowicz, Tw6rczosc dzieci wst?pnej edukacji, Legnica 2005.

15. J. Polturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Torun 1998.

16. R. Schulz, Tw6rczosc pedagogiczna. Elementy teorii i badan, Warszawa 1994.

17. M. Szymanski, Selekcyjna funkcja szkolnictwa a struktura spoleczna, Warszawa 1996.

18. W. Zaczynski, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1997.

19. K. Zuchelkowska, Zestawy multimedialne w wielostronnym ksztalceniu student6w, Bydgoszcz 1996.

Muchacki Mateusz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

PROCES GLOBALIZACJI JAKO ZJAWISKO TECHNICZNE

Dzien 29 wrzesnia 1969 r. - mozna uznac za >narodziny< "ery Internetu". W tym dniu w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles... zainstalowano... pierwsze w?zly sieci...[1]. Rok 1984 - jest to data wlasciwego pocz^tku Internetu, gdy Narodowa Fundacja Nauki (National Science Foundation) postanowila umozliwic uniwersytetom w Stanach Zjednoczonych dost?p do zasob6w pi?ciu regionalnych centr6w obliczeniowych, wyposazonych w superkomputery. W marcu 1989 r. Timothy Berners-Lee i Robert Cailliau zlozyli w Europejskim Laboratorium Fizyki Cz^stek projekt stworzenia World Wide Web - og6lnoswiatowej multimedialnej sieci komputerowej, kt6ra jest systemem hipertekstowym [2]. Program WWW zostal [praktycznie] stworzony w roku 1990. W 1991 r. system World Wide Web zostal udost?pniony w Internecie.

W listopadzie 2000 r. na wykladzie O problemach biznesu w sferze kultury w epoce tzw. >quasi-globalizacji< w nowos^deckiej Wyzszej Szkole Biznesu, wykladowca stwierdzil :

Teoretycy nauk ekonomicznych oraz teoretycy kultury przewiduj^, ze "globalna" gospodarka b?dzie ksztaltowac rozw6j ekonomii i zmieniac styl zycia ludzi w najblizszym cwiercwieczu, a moze nawet i p6lwieczu. Zr6dlami tych wlasnie zjawisk przewidywanych przez owych teoretyk6w b?dzie kilka r6znorodnych a r6wnoczesnie scisle powi^zanych ze sob^ czynnik6w : nowoczesna technologia cyfrowa, agresywny rozw6j konkurencji na rynkach oraz nowa ekonomia czy moze globalny spos6b zarz^dzania ekonomi^ "wlasnego" panstwa i ekonomi^ "wlasnego" biznesu.(^)

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

M Zielonogdrski - Еwolucja rol i zadan polskich nauczycieli