С Джафарова - Богдан лепкий та іван франко історія взаємин - страница 2

Страницы:
1  2 

Отже, перебіг взаємин двох українознавців - І. Франка та Б. Лепкого - був не завжди простим. Б. Лепкий доволі високо поцінував літературну та наукову діяльність І. Франка, який «був не як катедра українознавства, а як цілий український університет» [Лепкий 1991: 629]. Чимало позитивних рецензій отримала творчість Б. Лепкого у характеристиці І. Франка. Підкреслимо, що обидва вони сприяли інтеграції українства в європейському просторі, представляючи на цій арені свій народ як окремішній та самобутній, з власними віковими традиціями і духовними надбаннями. Б. Лепкий, хоч і провів багато років в еміграції, став амбасадором українства у Кракові, а І. Франко виступив популяризатором українського слова на багатьох мовах. Творчість цих письменників, знана й за межами України, завжди сприятиме зростанню національної свідомості українства та його утвердженню у світовому інтелектуальному просторі.

Література: Франко 2006: Франко І. Поза межами можливого / Націоналізм: антологія. 2-ге вид. / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2006. - С. 435 - 446. Лепкий 1921: Лепкий Б. Іванові Франкові в п'яті роковини смерти // В пяті роковини смерті І. Франка. - Берлін, 1921. - С. 5 - 9; Горак 2002: Горак Р. Трагедія Богдана Лепкого. - Івано-Франківськ, 2002. - 72 с.; Білик 2005: Білик Н. Постать Б. Лепкого у контексті українсько-польських взаємин // Українська історична біографістика. -Тернопіль, 2005. Ч. 1. - С. 191 - 212; Білик 2008: Білик Н. Роль Б. Лепкого у поглибленні інтеграції України в світовий культурний процес // Україна - Європа - Світ. - К., 2008. - Вип. 1. - С. 108-118; Гомотюк 2007: Гомотюк О. Українознавча діяльність Б. Лепкого як чинник легітимізації українства у європейському інтелектуальному просторі // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Б. Лепкого. -Тернопіль, 2007. - С. 284 - 290; Скальська 2007: Скальська У. Шевченкіана і франкіана Б. Лепкого // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Б. Лепкого. - Тернопіль, 2007. - С. 58 - 69; Шумка 2007: Шумка М. І. Франко у рецепції Б. Лепкого // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Б. Лепкого. -Тернопіль, 2007. - С.328 - 330; Лепкий 1991: Лепкий Б. Твори: в 2 т. - К., 1991. - Т. 2 . - 719 с.; Лепкий 2011: Лепкий Б. Іванові Франкові в п'яті роковини смерті // Вибрані твори: в 2 т. - К., 2011. - Т. 2. - С. 167-169 ; Карманський 1996: Карманський П. Українська богема. - Львів, 1996. - 144 с.; Лепкий 1991 (2): Лепкий Б. Начерк історії української літератури. - Мюнхен, 1991; Франко 1984: Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Зібрання творів: в 50 т. Т. 47. - К., 1984. - С. 471 - 529; Голубець 1943: Голубець М. Життєвий шлях Б. Лепкого // Богдан Лепкий. 1872 - 1941: зб. на пошану пам'яті поета. - Краків, 1943. - С. 8-12; Франко 1984 (2): Франко І. Южнорусская література // Зібрання творів: в 50 т. Т. 47. - К., 1984. - С. 101 - 161; Франко 2010: Франко І. «Slovo o pulku Igora», Przelozyl Bohdan Lepki // Додаткові томи до зібрання творів. - К., 2010. - Т. 54. - С. 646 - 655.

В статье рассмотрены творческие отношения Б. Лепкого и И. Франко, определена их роль в закладке научных исследований украинской идентичности и самобытности. Сделан акцент на личностных взаимоотношениях культурных деятелей.

Ключевые слова: Б. Лепкий, И. Франко, украинская культура, литература, украиноведение.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С Джафарова - Богдан лепкий та іван франко історія взаємин