Автор неизвестен - Антропологічний та соціокультурний виміри глобалізованого світу - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Національний авіаційний університет

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України

ПРОГРАМА

Всеукраїнського «круглого столу»:

27 березня 2013року АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ

ВИМІРИ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ

ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету: Гудманян А.Г.

доктор філологічних наук, професор, директор Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету,

Відповідальний секретар: Кошетар У. П.

кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії Гуманітарного інституту НАУ

Заступники голови: Дротянко Л. Г.

доктор філософських наук, професор завідувач       кафедри філософії Гуманітарного інституту НАУ Онопрієнко В.І. доктор філософських наук, професор, завідувач відділу методології і соціології науки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ НАУ

(пр. Космонавта Комарова, 1, корпус № 8, лабораторія комп'ютерних технологій, поверх 10, аудиторія 1007) Київ 2013ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» 27 березня, середа

1315 - 1330 - реєстрація учасників конференції, презентація

1330 - 1345 - відкриття конференції

1345 - 1530 - робота конференції за програмою

1530 - 1545 - перерва (кава-брейк)

1545 - 1700 - продовження роботи конференції за програмою 1700 - 1730 - обмін досвідом

РЕГЛАМЕНТ

Виступи учасників «круглого столу» - 10 хв. Обговорення виступів - до 5хв.

Робочі мови «круглого столу»: українська, російська Вітальне слово:

ГУДМАНЯН Артур Грантович, д. філолог. н., професор, в. о. директора Гуманітарного інституту НАУ

ОБГОВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ «КРУГЛОГО СТОЛУ»:

Секція №1

ЛЮДИНОВИМІРНІСТЬ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ВИСТУПАЮЧІ:

КРАВЧЕНКО Петро Анатолійович,

д. філос. н, професор, зав. кафедри філософії, декан історичного факультету ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава)

Досвід в антропокультурному вимірі буття людини ЛЯХ Віталій Васильович,

д. філос. н., професор, зав. відділу зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України

Антропокультурні виміри сучасного інформаційного суспільства МОЗГОВА Наталія Григорівна,

д. філос. н., професор кафедри філософії НПУ ім. М.П. Драгоманова

Культурно-антропологічні трансформації людини в глобалізованому світі

ПОПОВ Микола Васильович,

д. філос. н., професор кафедри філософії та соціології НМУ ім О.О. Богомольця

Долі культурного розвитку людини у сучасному світі

ФОМЕНКО Алла Миколаївна,

к. філос. н., доцент, директор Інституту міжнародних відносин НАУ

Дискурс гуманізму в постмодерну епоху

ОБГОВОРЕННЯ ВИСТУПІВ:

1. БАЛІНЧЕНКО Світлана Петрівна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії та політології Горлівського інституту іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету

Механізми інформаційної адаптації у глобалізованому світі і її соціокультурні обмеження

2. МАТЮХІНА Олександра Анатоліївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

Проблема самореалізації особистості в філософії неотомізму на початку ХХІ ст.

3. МОКЛЯК Лариса Іванівна,

доцент НАУ, доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

Естетичне як духовний вимір особистості у глобалізованому світі

4. ОРДЕНОВ Сергій Сергійович, асистент КТУ ІПН НАУ

Ціннісно-антропологічні аспекти формування правосвідомості в глобалізаційну добу

5. ПОНОМАРЕНКО Ярослава Ігорівна, аспірантка кафедри філософії ГМІ НАУ

Особливості формування психокультури особистості у глобалізованому світі

6. СІДОРКІНА Олена Миколаївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

Релігійна свідомість в умовах глобалізаціїї

7. СЛАСТЕНКО Євгеній Федорович,

к. філос. н., професор НАУ, професор кафедри філософії ГМІ НАУ

Биологизаторские и социологизаторские концепции личности в глобализированном мире

8. ХАРЧЕНКО Сергій Петрович,

к. філос. н., начальник навчально-методичного відділу КДПУ ім. В. Винниченка (м. Кіровоград)

Людина в політиці глобалізованого світу: соціокультурний аспект

9. ХАРЧЕНКО Юлія Володимирівна,

к. філос. н., доцент, зав. кафедри філософії та політології КДПУ ім. В. Винниченка (м. Кіровоград)

Глобалізаційні виміри політичного етосу

10. ЦВІРКУН Володимир Михайлович,

к. філос. н., доцент кафедри українознавства і філософії ТНТУ ім. І. Пулюя

Культурно-цивілізаційний статус особистості у глобалізованому світі

11. ЧЕРНОНОГ Раїса Андріївна,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

Індивідуалізм і егоїзм як проблеми соціальної етики в глобалізованому світі

12. ЯГОДЗІНСЬКИЙ Сергій Миколайович,

к. філос. н., доцент кафедри філософії ГМІ НАУ

Людина у просторі мереж глобалізованого соціуму

13. БОНДАРЕНКО Дар'я,

студентка 2-го курсу Юридичного інституту НАУ

14. ДОВБИШ Ганна,

студентка 3-го курсу Інституту міжнародних відносин НАУ

15. КАВУН Олена,

студентка 2-го курсу Інституту міжнародних відносин НАУ

16. МУХІН Роман,

студент 1-го курсу Гуманітарного інституту НАУ

17. ПРИЩЕПА Людмила,

студентка 3-го курсу Інституту міжнародних відносин НАУ

18. ЯРМОЛЬЧИК Марія,

студентка 2-го курсу Гуманітарного інституту НАУ

Страницы:
1 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа