Я Слойка - Дрейф неоднорідностей - страница 1

Страницы:
1 

Дрейф неоднорідностей

Виконав

ст. групи СНм-

51

Слойка Ярослав

ТНТУ 2010

Приклад

Дифузійни й апарат

Л Л Л Л

Розв'язання

Показник X1 (t, °C ) X2 (c, %)

Матриця ПФЕ для умов ступінчастого

дрейфу неоднорідності

Досліди

z0

z2

zl

і = 1

д =

і = 1

N

N

f/' д - 0,557 - 0,450 + 0,490 + 0,425 л л„„ Ьд = -= -= 0,023

д     4 4

y

y

Досліди

y = 0.48 - 0.023 = 0.457 Вт/(м*К) y2 = 0.48 + 0.023 = 0.503 Вт/(м*К)

А у = y2 - у = 0.503 - 0.457 = 0.046 Вт/(м*К)

Висновок

tic, тому в подальшому при дослідженнях треба перейти від двофакторних до трифакторних експериментів.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Я Слойка - Дрейф неоднорідностей