А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки під впливом маркетингових заходів в операційній діяльності підприємства - страница 2

Страницы:
1  2  3 

X,

X

В залежності від знаку різниці Xp- Xb формула (5) буде визначати або ймовірність виграшу, коли Xj- Xj > 0, або ймовірність програшу, коли Xp- Xb < 0. Нехай Xp- Xb > 0, тоді формула (5) визначатиме ймовірність попадання підприємства в зону беззбитковості, а величина 1- Kb = Xb / Xp - ймовірність попадання в зону збитковості.

Xv [(1 - pv + hv)(1 - a)Cv - U (1 - qv)(1 - (pv - hv)(1 - r))] +

Xz [(1 - pz + hz )kCz - U (1 - qz )(1 - (pz - hz )(1 - r))] - Z = 0 Як відомо, розвязки рівняння (6) не є однозначними. Беззбиткові обсяги Xv і Xz , що задовольняють рівняння (6), залежить від таких параметрів, як ціна реалізації продукції, змінні витрати на одиницю продукції, постійні витрати, які теж можуть бути ризиковими, тобто можуть бути сподіваними випадковими величинами. Рівняння (6) можна розглядати як знаходження точок беззбитковості багато продуктового планового виробництва. Неоднозначність розв'язків рівняння (6) виникає у випадку планування тільки результату, тобто об'ємів виробництва, а сам процес виробництва (досягнення

(5)

Зауважимо, що для одно продуктового виробництва і одного ринку збуту, як внутрішнього так і зовнішнього, беззбиткові обсяги продукції Xv і Xz наступного періоду визначаються із лінійного рівняння з двома невідомими Xv і Xz , а саме,

(6)

результату) не планується. Результату однозначності можна досягти, коли вимагати досягнення плану випуску продукції як результат (це природно) рівномірного випуску продукції протягом планового періоду. В такому випадку гарантується співпадання структури беззбиткових обсягів з структурою планових обсягів. Нехай |jv і |jz - частки планових поставок продукції на внутрішній і зовнішній ринки відповідно, Xv і Xbz -беззбиткові обсяги реалізації продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках відповідно. Для зручності викладу введемо позначення,

К = (1 - pv + К )(1 - a)Cv - U (1 - qv )(1 - (pv - hv )(1 - r))

p

bz = (1 - pz + hz )kCz - U (1 - qz )(1 - (pz - hz )(1 - r)) За результатами роботи [3], визначимо Xbv і Xbz за формулами,

X      = !XvZZ X      = PzZ (7)

Pvbv + Pzbz Pvbv + Pzbz

Якщо Xpj - планові випуски продукції, (Xb1,Xb2, . . . ,Xbn) - очікувана точка беззбитковості, то в роботі [3] було встановлено аналог формули (4) коефіцієнта безпеки для багато продуктового виробництва,

Kb =

£ xpj -£ Xbj

j=1      j=1

(8)

£X

j=1

У випадку одно продуктового виробництва коефіцієнт безпеки основної діяльності матиме наступний вигляд,

K      =   pv   + X pz   - X bv   - X bz\ (g) X pv   + X pz

Формули (7) зручно подати у тому вигляді, коли потрібно його втрати . Нехай P - плановий прибуток. Очікувані обсяги

визначити імовірність попадання в зону беззбитковості за продукції,  що реалізують даний прибуток, знаходяться

заданим прибутком основної діяльності, враховуючи ризик аналогічно формулам (7),

х Pv (Z + P)      X Pz (Z + P) (10)

Xbv =7-, Xbz =7- (10)

Pvbv + Pzbz Pvbv + Pzbz

Підставляючи (7) і (10) у (g), отримаємо   коефіцієнт    продуктового  виробництва.  Для  багато продуктового p виробництва   умова   безпеки   операційної діяльності

P + Z

Перейдемо до розгляду поняття і умови безпеки операційної діяльності підприємства у випадку багато

безпеки, Kb = -= . підприємства визначається нерівністю.

££ Xj [(1 - pj + hj ) (1 - a )pj - Uj (1 - qj )(1 - (pj - hj )(1 - r))] +

'=1 j=1

££ Aj (1 - a )(1 - pij ) +

'=1 j=1

zr tz _

££ Xj [(1 - pj + hj )k<C< - Uj (1 - qj )(1 - (pj - hj )(1 - r))] +

(11)

'=1 j=1

Iz tz

££ Ajkj (1 - p'azj) - Z > 0 '=1 j=1

Для зручності викладу в нерівності (11) позначимо

£ ££Aj (1 - a )(1 -      ) + £ itAjikj (1 - )

'=1 j=1 '=1 j=1

через A (що визначає сподівану величину доходу від

іншої діяльності підприємства), а величину Z - A через Z . Нерівність (11) можна записати в наступному вигляді,

£ £ Xj [(1 - pj + hj) (1 - a )Cj - Uj (1 - qj )(1 - (pj + hj )(1 - r))] +

'=1 j=1

zr tz _

££xZj[(1 - p'jj + К)kiCj-uj(1 -qzj)(1 -(pZj -К)(1 -r))] > Z

'=1 j=1

(12)

Найбільш змістовним є випадок, коли обидві частини прибуток, а очікуваний дохід від активів іншої діяльності

нерівності (12) невід"ємні. Тривіальним є випадок, коли покриє очікувані постійні витрати.

ліва   частина   нерівності   (12)   невід"ємна,   а   права Коефіцієнт     безпеки     операційної діяльності

недодання   тобто,    коли    очікується    маржинальний підприємства був приведений в [3] за формулою

30g

Kb =

bzj

'=1 j=1

'=1  j=1

'=1 j=1

'=1 j=1

■ І

в якій компоненти очікуваної точки беззбитковості знаходяться за формулами,

Xbvk

P'vtZ

£ £ m +£ £ m

Xbzk

'=1 j=1

'=1 j=1

'=1 j=1

'=1 j=1

(13)

k = 1,..., n (14)

де   pVj , p jj   - частки у-того  виду продукції в

загальному об'ємі продукції на і-тому внутрішньому і зовнішньому ринках відповідно,

bj = (1 - pj + hj)(1 - a)Cj - Uj(1 - q'vi)(1 - (p\ - hj)(1 - r)),

= (1 - pj + hj )kjCj - Uj (1 - qjj )(1 - (pjj - hj )(1 - r))

V-        pzj   + hzj )kjCzj -jV- 1Zj,

Приклад. Підприємство виробляє столи. Прямі матеріальні витрати на виготовлення одного стола приведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Прямі матеріальні витрати на виготовлення одного стола

Артикул

Питомі витрати матеріалів

Ціна матеріалів (грн.)

Імовірність збільшення ціни

Дерево

0,1 м3

200 / м3

0,01

Каркас

6 м.

2,g / м.

0,03

Ніжки

4 м.

2,0 / м.

0,02

Клей

500 г.

2,0 / кг.

0,23

Фарба

500 г.

2,0 / кг.

0,32

Непрямі витрати підприємства наведені в таблиці 2. Таблиця 2. Непрямі витрати підприємства

Статті витрат

Сума (грн.)

Імовірність збільшення витрат

Утримання будівлі

2152

0,01

Поточний ремонт будівлі

3560

0,03

Витрати на охорону праці та техніку безпеки

800

0,02

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

1100

0,04

Відомо, що витрати на зарплату для виготовлення одного стола становлять 27,73 грн., а після очікуваного підвищення цін на матеріали ці витрати становитимуть 28 грн. Витрати на збут мають зрости з 250 грн. до 300 грн. Підприємство виготовляє за рік 1000 столів, ціна реалізації стола на внутрішньому ринку становить 220 грн. На наступний період ймовірність не реалізації на внутрішньому ринку прогнозується 0,1, ймовірність зростання попиту за рахунок маркетингової стимуляції прогнозується на рівні п'яти відсотків і 20 % продукції реалізувати зі складу. Підприємство має наступну прогнозну інформацію на наступний період, представлену в трьох незалежних ситуаціях, що до ціни реалізації продукції на внутрішньому ринку:

Ситуація 1. Ціна реалізації може знизитись на 10 % за рахунок розширення ємності ринку;

За відсутності розширення ємності ринку можуть відбутись дві ситуації:

Ситуація 2. Підвищення ціни реалізації може складати 5 %;

Ситуація 3. Зниження ціни реалізації може складати 8%.

Підприємство в наступному періоді планує реалізувати 600 столів на внутрішньому ринку і 400 столів на зовнішньому, по 60 у.о. за один стіл. Із-за сильної конкуренції на зовнішньому ринку ймовірність продажу становить 0,8, ймовірність зростання попиту за рахунок маркетингової стимуляції - 0,1. На дату відвантаження ціна реалізації продукції на зовнішньому ринку становила 55 у.о., курс валюти був 5,5 грн. за 1 у.о. Крім того, підприємство планує в наступному період 20 % продукції реалізувати зі складу на внутрішньому ринку 15 % - на зовнішньому. Якщо курс валюти в наступному році передбачається 5,6 грн. за 1 у.о., ринкова ставка по депозитах 15 %, по кредитах 20 %, то який ризик втрати прибутку?

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки в операційній діяльності підприємства

А Й Щехорський - Аналіз ризику втрати прибутку і безпеки під впливом маркетингових заходів в операційній діяльності підприємства