Г А Ріпка - Аналіз напрямків отримання конкурентоспроможної вишивки - страница 1

Страницы:
1 

УДК 687-1

Ріпка Г.А., Мичко А.А.

Луганськ

АНАЛІЗ НАПРЯМКІВ ОТРИМАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ВИШИВКИ

В статті представлені дослідження шляхів отримання конкурентоспроможної машинної вишивки. Визначено, що основним показником конкурентоспроможності є якість використовуваних вишивальних ниток.

Ключові слова: конкурентоспроможність, споживач, якість, машинна вишивка, вишивальні нитки.

Постановка проблеми. В Україні в останні роки інтенсивно розвивається ряд галузей легкої промисловості, у тому числі виробництво машинної вишивки. Однак пріоритети сучасного напрямку у розвитку економіки України на теперішній час вимагають не тільки простого збільшення обсягу виробництва швейних товарів з вишивкою, але й випуску виробів, які б максимально задовольняли потреби покупців. Тому розробка якісної, конкурентоспроможної вишивки є актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На Україні згідно ДСТУ 2925-94 [1] виокремлюють десять основних методів оцінювання якості продукції: диференційний, вимірювальний, комплексний, органолептичний, розрахунковий, реєстраційний, змішаний, соціологічний, статистичний, експертний. Різні методи та етапи оцінювання якості текстильних матеріалів та виробів з них досліджували у своїх наукових працях Н.П. Супрун [2], Г.Ф. Пугачевський [3], В.П. Склянніков [4], В.І. Стельмашенко [5], Б.І. Мицик [6] та інші вчені. Проте проблемі вивчення потреб населення в одязі з машинною вишивкою належна увага не приділялася. Тільки деякі вчені, зокрема Д.А. Черненко [7] та Дж. Лемб [8] розглядали це важливе питання з урахуванням потреб споживачів. На їхню думку вишивка виконує художньо-естетичну та візуально-комунікативну функції. До того ж, в роботі [7] автоматизована вишивка розглядається як ефективний засіб підвищення якості будь-яких товарів та послуг. Однак питання конкурентоспроможності самої вишивки не ставилось.

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз напрямків отримання конкурентоспроможної машинної вишивки.

Завдання дослідження. При дослідженні конкурентоспроможності машинної вишивки були поставлені наступні завдання: дослідити стан ринку товарів з машинною вишивкою; вивчити споживчі та вартісні характеристики досліджуваної групи виробів; шляхом анкетного опитування мешканців луганського регіону виявити споживчі переваги щодо відношення досліджуваних вишивок; визначити методи кількісної оцінки якості та конкурентоспроможності досліджуваних вишивок; виявити основні фактори, що впливають на вибір споживачами виробів з машинною вишивкою.

Матеріали і результати дослідження. На теперішній час завдяки науково-технічному прогресу і новітнім технологіям в галузі легкої промисловості існує великий асортимент текстильних матеріалів, на які наноситься вишивка. Потреба у вишивці зростає завдяки привабливому зовнішньому вигляду, інформативності та безпеки споживання.

Оцінка конкурентоспроможності ґрунтується на порівнянні характеристик аналізованої продукції з держстандартом чи зразком-еталоном, але з іншого боку - у порівнянні параметрів швейного виробу з конкретною потребою й виявленні відповідності їх один одному. У наш час споживача цікавить не стільки ступінь досконалості, скільки цінність виробу, а цінність - функція найрізноманітніших експлуатаційних, естетичних та екологічних характеристик. Саме цінність є показником якості для виробника вишивальної продукції. Споживач завжди порівнює теперішню продукцію з попередньою, з продукцією конкурента, з зарубіжною, причому він зовсім не є об'єктивним у визначенні її цінності. Важливо його сприйняття, на що впливає дуже багато факторів, які іноді не зазначені у ДСТУ та ТУ: репутація фірми, країна-виробник, новизна, відповідність моді та ін.

Номенклатура параметрів, які використовуються при оцінці конкурентоспроможності включає дві узагальнюючі групи: параметрів якості (технічних) і економічних параметрів (рис. 1) [6].

Технічні

Економічні

Призначення

Ергономічні

Естетичні

Нормативні

Одночасні

Технічна ефективність

Конструктивні

Безпека споживання

Екологічні

Патентної

Поточні

Рис. 1. Загальні показники конкурентоспроможності

Згідно стандарту [2] загальна номенклатура об'єднує такі основні групи показників якості: соціальне призначення, функціональність, надійність в споживанні, ергономічність, естетичність, безпека споживання, екологічність.

Показники призначення характеризують соціальну адресність (наприклад, вишивка на урочистому, повсякденному, спортивно-побутовому одязі, на одязі дитячого, жіночого, чоловічого асортименту) і функціональність (наприклад, вишивка як рекламний метод або вишивка як оздоблення).

Показники ергономічності характеризують вплив текстильних матеріалів (виробів) з вишивкою на самопочуття людини, її працездатність, а також зручність при експлуатації. У дану групу, насамперед, відносять показники, які свідчать про гігієнічність та комфортність виробів (гігроскопічність, капілярність, водовбирання, повітро- і паропроникність, теплопровідність, жорсткість, товщина, розтяжність тощо).

Показники надійності характеризують здатність вишивки виконувати задані функції протягом певного часу, зберігаючи при цьому своє призначення. Сюди входять такі показники, за якими можна з' ясувати формостійкість, а також зносостійкість і зберігання зовнішнього вигляду вишивки.

Естетичні показники характеризують рівень художньо-естетичного оформлення вишивки (колір і відтінок забарвлень ниток, оригінальність малюнка, білість, прозорість, фактуру поверхні, відповідність цих характеристик напряму моди й стилю).

Безпека експлуатації (споживання) виробів з вишивкою визначається вмістом у них речовин (волокон, барвників, апретів тощо), які негативно впливають на організм людини. Незважаючи на токсикологічну експертизу волокон та різних обробних препаратів перед їх застосуванням у текстильному виробництві, це питання завжди залишається актуальним для оцінювання якості текстильних виробів взагалі та машинної вишивки зокрема.

Екологічні показники якості враховують вплив текстильних виробів (при їх виробництві, експлуатації, зберіганні та утилізації) на навколишнє середовище (наприклад, можливість виділення ними газоподібних продуктів з неприємним запахом, забруднення атмосфери, стічних вод тощо) [3].

Як показали наші дослідження, конкурентоспроможність виробів з вишивкою пов'язана з дією декількох факторів, серед яких можна виділити 2 основні - рівень ціни і якості продукції. Причому другий фактор поступово виходить на перше місце. Якість текстильних виробів визначається сукупністю властивостей, що зумовлюють їх придатність задовольняти певні потреби споживачів відповідно до призначення цих виробів. Якість товару є основною складовою його конкурентоспроможності [10]. Для визначення якості вишивки, як готової продукції, слід намагатися виділити найбільш кращі її властивості.

При дослідженні конкурентоспроможності були виділені основні показники, що впливають на якість машинної вишивки: якість виконання програми; якість обладнання; дотримання технології; якість ниток.

Одним з визначальних параметрів якості є якість використовуваних вишивальних ниток. Від якості ниток залежить як буде виглядати готова вишивка, наскільки довговічною буде в експлуатації, яку кількість прань зможе перенести, чи буде колір вигорати на сонці з часом та інш.

Таким чином, дослідження конкурентоспроможності машинної вишивки передбачає кілька етапів. На першому етапі необхідно вибрати вишивальні нитки, які будуть являти собою базу порівняння. Український ринок пропонує великий вибір вишивальних ниток різних виробників - Китаю, Німеччини, Туреччини, Швейцарії, Великобританії, Кореї, Індії, Голландії тощо. На жаль, на сьогоднішній день вітчизняні спеціальні нитки для машинної вишивки не випускаються.

На основі проведених досліджень методом анкетного опитування для оцінки конкурентоспроможності у якості бази порівняння були обрані нитки семи виробників, найбільш популярних у нашій країні.

Зразки аналізованих ниток були обрані відповідно до переваг споживачів. У цілому покупці віддають перевагу ниткам з Німеччини (68 % респондентів); нитки фірми Madeira частіше всього купують 34,5 %, а фірми Gunold 23,1 % споживачів; 61,6 % респондентів віддають перевагу віскозним ниткам і 42 % респондентів частіше купують вишивальні нитки у котушках по 5000 м.

Названі умови дозволили сформувати базу порівняння, до складу якої були включені вишивальні нитки німецьких виробників з найменуванням Madeira, Gunold, Rheingold, виготовлених з віскози, у котушках по 5000 м. Інформаційні характеристики зразків ниток для машинної вишивки, включених до складу бази порівняння представлено у таблиці 1.

Другий етап при проведенні досліджень конкурентоспроможності вишивки - визначення номенклатури показників, що підлягають оцінці. З визначення конкурентоспроможності зрозуміло, що в номенклатуру показників виробу входять його якісні й вартісні характеристики, причому їх кількість залежно від виду ниток може бути досить великою. З іншого боку, зазнаючи різні потреби, потенційні споживачі пред' являють до вишивки різні вимоги і по-різному реагують на той самий виріб з тими самими властивостями. Отже, щоб визначити конкурентоспроможність вишивки, потрібно не тільки вивчити її основні характеристики (у т.ч. характеристики ниток) та порівняти їх з характеристиками товару-виробника, але й установити відношення до них споживачів.

Таблиця 1

Порівняльна таблиця фірм-виробників віскозних ниток

для машинної вишивки

Назва фірми (країна)

Ціна за 5000 м., грн.

Madeira (Німеччина)

77,8

Gunold (Німеччина)

61,87

Gutermann (гол. офіс - Швейцарія)

144

Rheingold (Німеччина)

186,98

Marathon (південна Корея)

61,78

Royal (південна Корея)

37,91

Anna (Китай)

32

Для виявлення споживчих переваг необхідно проводити маркетингові дослідження, результати яких дозволять виявити не тільки явні, але й приховані потреби потенційних покупців. Планування подібних досліджень вимагає ретельного підходу, тому що виявлення споживчих переваг тісно пов'язане з вивченням соціальних установок, а це, у свою чергу, висуває вимоги до структури й складу питань анкети.

У результаті виявлення значимих для споживачів показників було встановлено, що респонденти перш за все віддають перевагу естетичним показникам, блиску та яскравому кольору ниток, щільності заповнення малюнку, що залежить від точності складання комп' ютерної програми для вишивки та волокнистого складу ниток, стійкості забарвлення до дії різних фізико-хімічних впливів, ступінь білості (для вибілених ниток), стійкість до багаторазових прань та високої температури. Ці характеристики впливають на довготривалий презентабельний вид готової вишивки.

В якості зразка-еталона була прийнята вишивка нитками з віскози німецької фірми Madeira, оскільки за основними споживчими критеріями (блиск, кольорова гамма, еластичність, м' якість, гладкість, однорідність, стійкість до стирання та стійкість до відбілювання, презентабельний вид у готовому виробі) вона має найбільшу бальну оцінку.

Третій етап при дослідженні конкурентоспроможності - встановлення численних значень одиничних, комплексних та інтегральних показників, а також рівня конкурентоспроможності товарів, при визначенні якого доцільно порівнювати між собою різні досліджувані зразки вишивок, в залежності від волокнистого складу ниток. Інтегральні показники конкурентоспроможності, окрім того, дозволяють провести розрахунок коефіцієнтів конкурентної переваги машинних вишивок.

Результати оцінки свідчать про те, що найбільш конкурентоспроможною є вишивка віскозними та поліестеровими нитками, інтегральний показник яких максимально наближається до одиниці. До того ж віскозні нитки стали найкращими по значенню комплексного показника за споживчими критеріями, на які перш за все вплинув результат органолептичної оцінки. Найменш конкурентоспроможним став зразок вишивки бавовняними нитками, за рахунок низької стійкості забарвлення до багаторазових прань (у т.ч. відбілювання). Результати досліджень представлено у вигляді діаграми на рис.2.

Отримані результати дають можливість провести аналіз факторів, що впливають на конкурентоспроможність машинної вишивки. Одним з загальноприйнятих методів є використання схеми К. Ісікави, відомий у літературі як діаграма «причина-слідство» («рибний скелет») [6]. Схема дозволяє виявити та згрупувати фактори, що впливають на проблему, знайти найбільш правильний та ефективний спосіб рішення поставленої задачі.

Інший метод проведення факторного аналізу конкурентоспроможності відноситься до графічних -побудова багатокутника конкурентоспроможності, що забезпечує наочність результатів.

погіестер віскоза бавовна вовна

6

Рис. 2. Багатокутник конкурентоспроможності досліджуваних вишивальних ниток: - м'якість; 2 - насиченість та яскравість кольору (блиск); 3 - міцність; 4 - кольоровий асортимент; 5 - довговічність; 6 - стійкість до відбілювання; 7 - еластичність; 8 - однорідність; 9 - гладкість; 10 - презентабельний вид у готовому виробі.

1

При проведенні оцінки конкурентоспроможності машинної вишивки, ми скористалися графічним методом, для якого були обрані декілька груп критеріїв (рис. 2). Органолептичні показники - м'якість, насиченість та яскравість кольору, еластичність, однорідність, гладкість та ін. нормуються стандартом та можуть бути віднесені до споживацьких критеріїв. Такі показники, як довговічність, надійність, відсутність дефектів і браку можна віднести не тільки до показників якості, але й до показників технологічного рівня виробництва. Таким чином, були визначені фактори конкурентоспроможності машинної вишивки: якість вишивки, екологічна чистота, дизайн, а також фактор об'єму виробництва, новизни та сервісний фактор (демонстрація продукції; підбір вишивки, виходячи з індивідуальних побажань споживача).

Висновки. Проведена серія досліджень показала високий ступінь потреб населення в одязі з машинною вишивкою різного призначення.

При дослідженні конкурентоспроможності були виділені основні показники, що впливають на якість машинної вишивки: якість виконання програми; якість обладнання; дотримання технології; якість ниток.

Одним з головних параметрів якості машинної вишивки є якість використовуваних вишивальних

ниток.

Визначено основні фактори конкурентоспроможності машинної вишивки: якість вишивки; екологічна чистота; дизайн; фактор об' єму виробництва; новизни та сервісний фактор (демонстрація продукції; підбір вишивки, виходячи з індивідуальних побажань споживача).

Вивчення ситуації на вишивальному ринку свідчить про відсутність науково обґрунтованого підходу до формування властивостей виробів з машинною вишивкою, загальноприйнятих стандартизованих критеріїв оцінки якості спеціальних вишивальних ниток та текстильних матеріалів, на які наноситься вишивка з урахуванням структури потреб, що є темою подальших досліджень.

Література

1. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення: - К.: Держстандарт України, 1995. - 34 с.

2. Супрун, Н.П. Конфекціювання матеріалів для одягу: Навч. посіб. / Н.П. Супрун, Л.В. Орленко, Е.П. Дрегуляс, Т.О. Волинець. - К.: Знання, 2005. - 159 с.

3. Пугачевський, Г.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 1. текстильне товарознавство: Підручник для студ. товарознавчих спец-тей вищ. закл. освіти / Г.Ф.Пугачеський, В.Д. Семак. - К.: НМЦ «Укоосвіта», 1999.- 596 с.

4. Склянников В.П. Потребительские свойства текстильных товаров. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 160 с.

5. Стельмашенко, В.И. Материалы для одежды и конфекционирование: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Стельмашенко, Т.В. Розаренова. - М.: издат. центр «Академия», 2008. - 320 с.

6. Мицик Б.І. Стандартизація, сертифікація, конкурентоспроможність продукції. - К.: УСДО, 1995. - 104 с.

7. Черненко Д.А. Автоматизированная вышивка как эффективное средство повышения качества товаров и услуг [Текст] / Д.А. Черненко, В.Г. Еремин, М.В. Родичева // Потребительский рынок: качество и безопасность товаров и услуг Сборник материалов международной научно-практической конференции - Орел, 2001. - Том № 2, С. 30-31.

8. Lamb, J. M. Embroidery success workshop [Text] / James M. (Jimmy) Lamb // Pulse microsystems Ltd. embroidery seminars. - New-York, 2002. P. 21-22.

9. ГОСТ 24886-81. Промышленные товары народного потребления. Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 12 с.

10. ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. Введ. 27. 06. 2001 р - К.: Держстандарт

України, 2001. - 24 с.

В статье представлены исследования путей получения конкурентоспособной машинной вышивки. Установлено, что основным показателем конкурентоспособности является качество используемых вышивальных ниток.

Ключевые слова: конкурентоспособность, потребитель, качество, машинная вышивка, вышивальные нитки. In article are presented researches of ways reception a competitive machine embroidery. It is established, that the basic indicator of competitiveness is quality used threads' embroidery.

Keywords: competitiveness, the consumer, quality, machine embroidery, threads' embroidery.

Мичко А.А. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, професор, д.т.н. Ріпка Г.А. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, аспірант

Рецензент: Соколов В.І., проф., д.т.н.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Г А Ріпка - Аналіз напрямків отримання конкурентоспроможної вишивки