Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання230085
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник166096
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння154150
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури103249
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие102505
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації101574
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect90800
Шатров П К - Золотые зерна мудрости89951
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія88528
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200786363
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник76262
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте74747
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія73080
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології72779
Л. Тупчієнко - Політологія72332
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 171955
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника71227
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму66182
Ю О Коваль - Основи теорії кіл65840
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник63594
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки63079
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків62430
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій60305
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу58577
Лортц Й - История церкви55617
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти55414
Б С Бусигін - Прикладна інформатика53560
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками52808
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид51560
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства51469
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз50027
І Ф Костюк - Професійні хвороби49630
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций49305
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія49108
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям48913
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект48683
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики47835
В І Макеєв - Стрільба артилерії47802
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави46463
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика45172
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова44230
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2644199
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови43678
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій43170
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам42319
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету41839
М І Гнатюк - Наукові записки в 1441789
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах40794
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни40555
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології40481
В Г Ковешніков - Апарат39018
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник38727
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник38550
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система38338
М І Гнатюк - Наукові записки в 1138197
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period38099
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія37935
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики37743
О А Борисенко - Аналітична геометрія36840
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору35899
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка35541
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни35288
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки35163
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці35096
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія34814
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій34513
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія32907
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія32897
А П Загнітко - Лінгвістичні студії32739
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект32418
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство32158
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі31093
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка31024
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій30997
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини30964
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика30893
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття30623
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств30286
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація29994
Автор неизвестен - Krmulture in iran29516
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації29470
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г29150
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики29141
М І Гнатюк - Наукові записки28364
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця27350
В Г Клименко - Загальна гідрологія27178
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури26925
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник26620
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв26045
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник25889
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства25758
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання24681
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи24465
І П Булєєв - Вісник донецького університету24433
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей23629
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч23509
Рикёр П - История и истина23420
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право23174
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка22705
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження21826