Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання237096
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник175794
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння159265
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие107305
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури104819
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації104641
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect94187
Шатров П К - Золотые зерна мудрости93333
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія91791
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200788848
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник79266
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте78433
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія76331
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології76211
Л. Тупчієнко - Політологія75545
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 175048
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника74191
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму68960
Ю О Коваль - Основи теорії кіл68833
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки66481
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник66337
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків65598
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій63212
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу61229
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти57781
Лортц Й - История церкви57289
Б С Бусигін - Прикладна інформатика56177
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками55477
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства53989
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид53474
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз52000
І Ф Костюк - Професійні хвороби51855
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций51798
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект51403
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія51394
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям51019
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики50615
В І Макеєв - Стрільба артилерії50206
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави48461
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика47455
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2646266
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова46126
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови45602
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій44872
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам44084
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету43823
М І Гнатюк - Наукові записки в 1443538
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни42507
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах42416
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології42268
В Г Ковешніков - Апарат40817
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник40241
М І Гнатюк - Наукові записки в 1140142
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система40127
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник39968
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики39926
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period39819
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія39501
О А Борисенко - Аналітична геометрія38806
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни37271
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки37032
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка36954
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору36641
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія36328
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці36302
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій35880
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія34762
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія34403
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект34150
А П Загнітко - Лінгвістичні студії34048
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство33590
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини32667
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика32361
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій32229
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі32048
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка32020
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття31975
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація31356
Автор неизвестен - Krmulture in iran31324
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств31268
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики30889
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г30818
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації30713
М І Гнатюк - Наукові записки29382
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця28752
В Г Клименко - Загальна гідрологія28111
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури27823
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник27633
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник27168
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв27104
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства27030
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання25867
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи25763
І П Булєєв - Вісник донецького університету25585
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч24795
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей24675
Рикёр П - История и истина24514
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право24505
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка23542
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження23120