Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання266161
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник208185
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння192895
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие130487
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації123739
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect119509
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія113199
Шатров П К - Золотые зерна мудрости112638
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури111452
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007105258
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте101677
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія97058
Л. Тупчієнко - Політологія96763
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник94995
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології93489
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 192747
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника91515
Ю О Коваль - Основи теорії кіл90812
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків87222
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму85847
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки84722
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій82363
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник82135
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам76815
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу76190
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти74859
Лортц Й - История церкви71634
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства71586
Б С Бусигін - Прикладна інформатика71213
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками70987
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид67814
В І Макеєв - Стрільба артилерії67692
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций66662
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія66412
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики66181
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз65919
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям65914
І Ф Костюк - Професійні хвороби65263
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект64645
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика64029
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави63970
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови59888
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2659115
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету57335
М І Гнатюк - Наукові записки в 1456801
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова56596
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій56151
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни55675
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах55286
В Г Ковешніков - Апарат54151
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник54141
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики53430
М І Гнатюк - Наукові записки в 1153224
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології53212
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки51559
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period51254
О А Борисенко - Аналітична геометрія51198
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система51042
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія51040
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект48825
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни48799
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник48405
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія47086
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія47050
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка46727
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія44440
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці44069
А П Загнітко - Лінгвістичні студії43946
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій43207
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г43042
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини42837
Автор неизвестен - Krmulture in iran42764
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики42373
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство42220
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору41566
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття41362
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика41120
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація40575
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій38643
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств38632
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації38285
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка38134
М І Гнатюк - Наукові записки38065
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі38027
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця37667
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник37639
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства36061
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник35361
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право34822
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв34252
В Г Клименко - Загальна гідрологія33672
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури33423
І П Булєєв - Вісник донецького університету33321
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи33250
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання33103
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч32517
Рикёр П - История и истина32348
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження31613
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка30194
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей29958