Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання274866
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник221611
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння219695
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие142553
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації135974
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect134075
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія127920
Шатров П К - Золотые зерна мудрости126942
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте116667
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007116500
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури113409
Л. Тупчієнко - Політологія110561
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія108527
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 1106245
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник104139
Ю О Коваль - Основи теорії кіл103920
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника103887
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології102444
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків100784
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки100273
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму96276
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій93834
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник91389
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам87797
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти86193
Лортц Й - История церкви84223
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу83682
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства81804
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками80939
Б С Бусигін - Прикладна інформатика80512
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики78523
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций77724
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид77698
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія76541
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект76313
В І Макеєв - Стрільба артилерії75815
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям75599
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз74305
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави74212
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика74070
І Ф Костюк - Професійні хвороби72573
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови69368
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2668325
М І Гнатюк - Наукові записки в 1465767
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни64346
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету64319
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник64040
В Г Ковешніков - Апарат63278
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій62834
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах62252
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова62064
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки61982
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики61698
М І Гнатюк - Наукові записки в 1161382
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period61293
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія60392
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології60285
О А Борисенко - Аналітична геометрія58500
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект58494
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система56847
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни55881
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія54747
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка52529
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник52352
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія52147
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г50350
А П Загнітко - Лінгвістичні студії49604
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики48629
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія48473
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці48305
Автор неизвестен - Krmulture in iran47900
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини47879
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство47850
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття47260
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій46463
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація45860
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика45599
М І Гнатюк - Наукові записки43345
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник43224
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору42815
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств42772
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації42599
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця42140
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій41223
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі40709
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства40708
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право40705
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка40196
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник38357
І П Булєєв - Вісник донецького університету38185
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв37889
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи37684
Рикёр П - История и истина37581
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання37092
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури36583
В Г Клименко - Загальна гідрологія36478
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч36328
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження35816
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка33734
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей33170