Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання263796
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник205379
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння187643
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие127718
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації120086
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect112081
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури110775
Шатров П К - Золотые зерна мудрости110095
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія109794
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007103043
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте98138
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія93987
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник92850
Л. Тупчієнко - Політологія92803
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології91524
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 190095
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника89042
Ю О Коваль - Основи теорії кіл87021
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму83560
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків83147
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки82512
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник79920
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій78733
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам74768
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу74445
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти72880
Лортц Й - История церкви69712
Б С Бусигін - Прикладна інформатика68846
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства68763
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками68388
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид65597
В І Макеєв - Стрільба артилерії65434
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций64924
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз64349
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики63821
І Ф Костюк - Професійні хвороби63707
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям63583
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія63527
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект62451
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика61672
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави61077
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови57432
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2657420
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету55316
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова55272
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій54814
М І Гнатюк - Наукові записки в 1454147
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах53872
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни53198
В Г Ковешніков - Апарат52640
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник51875
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології51446
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики51162
М І Гнатюк - Наукові записки в 1151102
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система49776
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки49623
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія49451
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period49282
О А Борисенко - Аналітична геометрія49012
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник47387
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни47118
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект46386
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія45520
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія45220
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка44926
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія43083
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці42886
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій42230
А П Загнітко - Лінгвістичні студії42189
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору41251
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г41183
Автор неизвестен - Krmulture in iran41167
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини40924
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство40864
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики40552
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття40286
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика39650
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація39269
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій37752
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка37450
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств37389
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації37283
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі37276
М І Гнатюк - Наукові записки36522
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця36490
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник35782
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства34563
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник34262
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв33117
В Г Клименко - Загальна гідрологія32915
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право32675
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури32647
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання32066
І П Булєєв - Вісник донецького університету31846
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи31621
Рикёр П - История и истина31203
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч31169
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження30081
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка29315
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей29203