Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання260582
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник201072
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння183064
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие124244
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації117632
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури109751
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect108812
Шатров П К - Золотые зерна мудрости107675
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія106833
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007101100
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте95200
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія91282
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник90600
Л. Тупчієнко - Політологія90369
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології89601
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 187676
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника86967
Ю О Коваль - Основи теорії кіл84202
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму81439
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки80511
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків80491
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник77652
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій76237
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу72444
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти70977
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам69431
Лортц Й - История церкви68091
Б С Бусигін - Прикладна інформатика67121
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства66775
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками66337
В І Макеєв - Стрільба артилерії63347
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид63313
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций62906
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз62555
І Ф Костюк - Професійні хвороби62072
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям61868
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики61830
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія61502
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект60497
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика59230
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави59070
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2655660
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови55543
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова53918
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету53668
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій53418
М І Гнатюк - Наукові записки в 1452376
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах52170
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни51419
В Г Ковешніков - Апарат51140
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології49896
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник49782
М І Гнатюк - Наукові записки в 1149646
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики49393
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система48289
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія48039
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки47994
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period47496
О А Борисенко - Аналітична геометрія47475
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник46404
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни45712
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект44684
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія44250
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія43800
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка43546
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці41858
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія41517
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій41232
А П Загнітко - Лінгвістичні студії40934
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору40815
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство39722
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г39665
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини39501
Автор неизвестен - Krmulture in iran39483
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики39347
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття39130
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика38624
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація38065
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій36828
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка36766
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі36604
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств36540
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації36093
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця35319
М І Гнатюк - Наукові записки35185
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник34431
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник33252
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства33240
В Г Клименко - Загальна гідрологія32204
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв32173
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури31986
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право31485
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання31223
І П Булєєв - Вісник донецького університету30896
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи30790
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч30213
Рикёр П - История и истина30143
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження29093
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка28529
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей28352