Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання244490
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник182560
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння162506
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие111032
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації106616
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури105658
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect96357
Шатров П К - Золотые зерна мудрости95646
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія94422
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200790848
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте81561
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник81393
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія79591
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології79489
Л. Тупчієнко - Політологія77805
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 177384
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника76057
Ю О Коваль - Основи теорії кіл71536
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму71077
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник68835
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки68820
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків68319
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій65520
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу63493
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти60103
Лортц Й - История церкви59032
Б С Бусигін - Прикладна інформатика57979
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками57365
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства56043
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид54984
І Ф Костюк - Професійні хвороби54075
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз53938
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций53332
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект52840
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія52832
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям52787
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики52619
В І Макеєв - Стрільба артилерії52473
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави50754
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика49539
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2647801
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова47536
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови47199
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій46440
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам45691
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету45681
М І Гнатюк - Наукові записки в 1445236
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах44231
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни43732
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології43589
В Г Ковешніков - Апарат42556
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник41972
М І Гнатюк - Наукові записки в 1141910
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система41660
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики41353
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник41284
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period41153
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія40807
О А Борисенко - Аналітична геометрія40387
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки38949
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни38814
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія38188
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка38145
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці37396
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору37293
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій37087
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект36381
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія36336
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія35879
А П Загнітко - Лінгвістичні студії35167
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство34462
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини33939
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика33543
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій33345
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття33312
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі33108
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка33072
Автор неизвестен - Krmulture in iran32785
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація32551
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики32399
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г32223
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств32105
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації31723
М І Гнатюк - Наукові записки30551
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця29951
В Г Клименко - Загальна гідрологія28992
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник28860
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури28624
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник28549
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства28195
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв28122
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання26816
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи26668
І П Булєєв - Вісник донецького університету26502
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч25761
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право25757
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей25387
Рикёр П - История и истина25297
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка24395
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження24029