Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання250859
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник189777
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння166360
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие115529
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації109541
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури106655
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect99320
Шатров П К - Золотые зерна мудрости98417
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія97030
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200793125
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте85486
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник83674
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології82651
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія82645
Л. Тупчієнко - Політологія80525
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 179386
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника78802
Ю О Коваль - Основи теорії кіл74531
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму73594
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки71404
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків71288
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник71168
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій68364
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу66124
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти62660
Лортц Й - История церкви61093
Б С Бусигін - Прикладна інформатика60449
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками59581
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства58395
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид56871
І Ф Костюк - Професійні хвороби56406
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз56193
В І Макеєв - Стрільба артилерії55384
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций55371
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям55108
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія55077
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект54780
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики54739
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави52729
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика51735
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2649540
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови49119
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова49009
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій48075
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету47657
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам47415
М І Гнатюк - Наукові записки в 1447000
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах46185
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни45728
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології45092
В Г Ковешніков - Апарат44620
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник43755
М І Гнатюк - Наукові записки в 1143609
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики43267
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система43260
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник42889
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period42600
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія42481
О А Борисенко - Аналітична геометрія42266
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки40979
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни40699
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія39755
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка39322
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці38498
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект38297
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору38202
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій38083
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія38069
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія37247
А П Загнітко - Лінгвістичні студії36329
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство35639
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини35321
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика34794
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття34626
Автор неизвестен - Krmulture in iran34600
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій34159
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка34101
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі34093
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики34084
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г34065
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація33772
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств32971
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації32765
М І Гнатюк - Наукові записки31625
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця31208
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник29937
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник29852
В Г Клименко - Загальна гідрологія29735
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури29436
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства29397
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв29157
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання27856
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи27616
І П Булєєв - Вісник донецького університету27561
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право26988
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч26873
Рикёр П - История и истина26343
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей26222
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження25317
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка25234