Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання271844
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник217241
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння203648
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие137146
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації129039
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect125514
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія119514
Шатров П К - Золотые зерна мудрости117849
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури112326
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007109788
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте108824
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія102543
Л. Тупчієнко - Політологія102223
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник99406
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології98643
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 198518
Ю О Коваль - Основи теорії кіл96666
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника96271
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків93614
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму91043
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки90045
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник88013
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій87429
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам81332
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу79840
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти79422
Лортц Й - История церкви77557
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства76102
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками75566
Б С Бусигін - Прикладна інформатика75335
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид72142
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики71967
В І Макеєв - Стрільба артилерії71388
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций70604
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія70450
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям69799
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз69387
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект69010
І Ф Костюк - Професійні хвороби68566
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави68356
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика68187
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови64098
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2663020
М І Гнатюк - Наукові записки в 1460848
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету60191
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни59886
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник59620
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова59163
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій58996
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах57981
В Г Ковешніков - Апарат57133
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики56486
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології56333
М І Гнатюк - Наукові записки в 1156256
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки55773
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period55435
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія54662
О А Борисенко - Аналітична геометрія54330
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система53603
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект53264
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни51953
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник51303
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія50424
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія49425
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка49422
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія46571
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г46495
А П Загнітко - Лінгвістичні студії46219
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці46217
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини45402
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики45284
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій45184
Автор неизвестен - Krmulture in iran45115
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство44706
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття43756
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика43283
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація42952
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору42364
М І Гнатюк - Наукові записки40476
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств40400
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації40355
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій40067
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник39915
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця39840
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі39503
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка39151
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства38074
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право37393
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник36847
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв36149
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи35526
І П Булєєв - Вісник донецького університету35347
В Г Клименко - Загальна гідрологія35053
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання34858
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури34813
Рикёр П - История и истина34605
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч34362
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження33419
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка31891
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей31588