Моя бібліотека

СтатьяПросмотров
Я О Ляшенко, О В Хоменко - Збірник задач з фізики з прикладами розв'язання253555
А У Уразов, І В Саух, П В Маслак - Основи економічної теорії навчальний посібник193526
В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння171114
А С Ефремов, В С Курило, И Ю Бровченко - История луганского края учебное пособие118373
Ю О Коваль - Основи теорії кіл сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації112008
Автор неизвестен - Конспект лекцій з дисципліни історія української культури107370
Автор неизвестен - Mededworld and amee 2013 conference connect102858
Шатров П К - Золотые зерна мудрости101306
Л В Кузнецова - Клінічна та лабораторна імунологія99511
М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-200795143
В Н Сокрут, В Н Казаков, Е С Поважная - Медицинская реабилитация в спорте88383
Б Г Шелегеда - Економіка підприємства навчальний посібник85882
О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія85505
О Ю Смірнов - Тестові задачі з медичної біології85106
Л. Тупчієнко - Політологія83860
2 - Математичний аналіз першого курсу частини 181988
Автор неизвестен - Сборник научных трудов 3-го международного радиоэлектронного форума прикладная радиоэлектроника81279
Ю О Коваль - Основи теорії кіл77336
І М Писаревський, С О Погасій, І Б Андренко - Організація туризму75800
Автор неизвестен - Различие предмета и объекта науки74375
Т В Орєхова, А Я Турчина - Диференціація наслідків глобальної економічної кризи для окремих світових товарних ринків74274
С Ю Жарко, Г Жданова - Практикум з української мови навчальний посібник72732
Л С Ляхова - Ефективність раціонального використання та відтворення рекреаційно-туристичних територій71049
Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу68471
Автор неизвестен - Законодавчі документи з питань освіти65397
Лортц Й - История церкви63348
Б С Бусигін - Прикладна інформатика62406
А О Какодєй - Методи маркетингового управління екологічними ризиками61914
О В Амельницька - Система лoгicтичнoгo сервісу тpaнcнopтнo-eкcнeдицiйнoгo ніднриємства61255
Р С Кірін - Геологічне право україни систематизований зб нормат -правових г 36 актів неофіц вид58931
В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз58473
І Ф Костюк - Професійні хвороби58319
В І Макеєв - Стрільба артилерії58244
Ю В Макогон, В П Шевченко - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций57956
І Г Дейнека - Аналіз теоретичних основ про вивчення впливу агресивних середовищ на матеріали з полімерним покриттям57377
В П Бех - Аутопоезис соціальних систем монографія56990
О В Азаренко - Тлумачний словникз інформатики56803
Т С Медведкин - Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект56565
Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави55088
Автор неизвестен - Лінгводидактика та соціолінгвістика54008
Л И Антошкина - В рамках черноморского экономического сотрудничества и гуам53303
П В Білоус, Г М Вокальчук - Наукові записки серія філологічна випуск 2651499
О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови51119
В Д Ужченка - Сучасна українська літературна мова50432
Автор неизвестен - Хронологія найважливіших подій ужитті донецького національного технічного університету49712
О В Лисенко - Фізика конспект лекцій49686
М І Гнатюк - Наукові записки в 1448923
В В Приседський, В М Виноградов, О І Волкова - Курс загальної хімії у прикладах48066
Р М Дупай - Оцінка ролі іноземних інвестицій в процесі структурної модернізації економіки україни47482
В Г Ковешніков - Апарат46741
В Скоробогатова - Бухгалтерський облік та контроль монетарних активів проблеми теорії та методології46623
А В Бардась М В Бойченко А В Дудник - Менеджмент навчальний посібник45691
М І Гнатюк - Наукові записки в 1145568
Г Півняк - Англо-російсько-український словникз геоінформатики45373
В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система44865
B I Las - The public administration of exogenous and endogenous risks of regional development in post-crisis period44565
В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія44236
О А Борисенко - Аналітична геометрія44072
київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник43941
М С Пашкевич - Наукові засади регулювання регіональної економіки43030
В П Бех - Саморегуляція соціального організму країни42451
М І Яблучанський - Клінічна фармакологія41320
Ю П Колонтаєвський - Електроніка імікросхемотехніка40695
Автор неизвестен - Информация, язык, интеллект40606
І Пасічник - Наукові записки національного університету острозька академія40156
Е Н Абільтарова - Основи охорони праці39748
А М Куц, В М Кошова - Технологія бродильних виробництвконспект лекцій39382
Автор неизвестен - Зразки виконання різних видів розбору зразок лексичного розбору38864
М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія38468
А П Загнітко - Лінгвістичні студії37637
О І Ванівська - Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи термінознавство36724
Б С Панов, О О Кущ, Ю Б Панов - Корисні копалини36614
Автор неизвестен - Krmulture in iran36251
Г Ф Конахович - Комп'ютерна стеганографія теорія і практика36021
В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття36014
Автор неизвестен - Бионика интелекта информация язык интеллект№ 3 (77) 2011научно-технический журналоснован в октябре 1967 г35846
Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики35729
Д Шевчук - Культурна ідентичність та глобалізація35145
О В Курілов - Гідробіологія конспект лекцій35108
В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка35001
С І Вавилов - Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі34883
В В Божкова - Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств33973
І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації33725
М І Гнатюк - Наукові записки32929
О В Захарова, О О Шумаєва, В І Мозговий - Організація діяльності державного службовця32433
В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник31308
С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник31182
В Г Клименко - Загальна гідрологія30541
Т Р Ананко - Актуальні проблеми сучасного перекладознавства30397
Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури30251
А П Врагов - Массообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв30213
О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання28871
П Ю Саух, О Є Антонова, О С Березюк - Інновації у вищій освіті проблеми досвід перспективи28580
І П Булєєв - Вісник донецького університету28545
В О Дергачов - Вісник донецького національного університету серія в економіка і право28300
Г С Воробйова - Теорія електромагнітного поля та основи техніки нвч27971
Рикёр П - История и истина27631
Автор неизвестен - Элементы теории вероятностей26893
Автор неизвестен - Анатолій якович циганенкодо 75-річчя від дня народження26537
О С Кривець, О О Шматько, О В Ющенко - Квантова електроніка26094